Julkaistu 19.03.2018 klo 11.29

Vesitilanne kaivoksella on hyvä ja varautuminen kevään sulamisvesiin on käynnissä

Kuluvana talvena Kainuussa on satanut tavanomaista enemmän lunta, mikä ennakoi keskimääräistä suurempaa kevättulvaa. Terrafamen kaivosalueella on kuitenkin riittävästi varotilavuutta sulamisvesille. Vesitilanne on säilynyt turvallisella tavoitetasolla hyvin toimivan metallien bioliuotuksen ansiosta. Pelkästään tammi–helmikuun aikana bioliuotukseen johdettiin vettä yli 800 000 kuutiota korvaamaan haihtunutta vettä.

Vuoden 2017 sulfaattikiintiöstä Terrafame jätti käyttämättä noin kolmanneksen, ja vuoden kokonaissulfaattikuormitus väheni noin 7 000 tonnilla edellisvuoteen verrattuna. Myös kevättulvista selvittiin viime vuonna hyvin luparajojen puitteissa, eikä ylimääräisiä juoksutuksia tuolloin tehty. Vuoden lopussa yhtiön alueelle oli varastoituna 2,4 miljoonaa kuutiota vettä, mikä vastasi 1–3 miljoonan kuution tavoitetasoa. Vuoden 2018 alussa Terrafamen puhdistetun purkuveden sulfaattipitoisuusraja puolittui 2 000 milligrammaan litrassa (mg/l).

Purkuputkessa on tämän talven aikana pidetty vain ajoittaista sulanapitovirtaamaa, jonka ansiosta putki on pysynyt hyvässä käyttökunnossa kevättulvaa varten. Kuukausitason tarkastelussa sulfaatille asetettu, entistä tiukempi pitoisuusraja ylittyi sulanapitovirtaamassa tammi- ja helmikuussa. Purkuputken sulfaattikuormitus jäi kuitenkin selvästi luparajan alapuolelle. Tammi–helmikuun aikana putken kuormitus oli kaikkiaan alle 100 tonnia, kun ympäristöluvan sallima kuukausikohtainen sulfaattikuormitus on talvella 1 000 tonnia kuukaudessa (t/kk).

Kevättulva-aikaan tarvittavan varotilavuuden varmistamiseksi Terrafame on myös käynnistänyt maaliskuun alkupuolella pienellä virtaamalla juoksutukset Latosuon puhdistetun veden altaalta Oulujoen vanhalle vesistöreitille. Vanhaa reittiä on käytetty sen vuoksi, että talvella Latosuon vesi on sulfaatin suhteen kerrostunutta, ja purkuputki ottaa veden altaan pohjalta. Vanhalle vesistöreitille johdetussa vedessä sulfaatin raja-arvo on alittunut selvästi ja metallipitoisuudet ovat edelleen olleet ympäristöluvan mukaisesti alhaisia.

Terrafamen tavoitteena on hyödyntää kaivosalueelle satavia tai sulavia vesiä mahdollisimman paljon kaivoksen teollisissa prosesseissa. Silloin kun vettä puretaan alueelta, juoksutukset pyritään painottamaan purkuputkeen. Yhtiö selvittää vielä kevään mittaan mahdollisuutta muuttaa purkuputken alkupään rakennetta siten, että putkeen olisi mahdollista johtaa Latosuon pintavettä. Tällöin uusi, aiempaa selvästi kireämpi purkuveden sulfaattipitoisuusraja voitaisiin saavuttaa myös talvikaudella.

 

Lisätietoa:
Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 040 569 9906, veli-matti.hilla(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Katri Kauppila, Terrafame Oy, p. 040 569 9200, katri.kauppila(at)terrafame.fi

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: