Julkaistu 19.12.2019 klo 07.59

Vaasan hallinto-oikeus antoi Terrafamelle kaksi ympäristölupiin liittyvää päätöstä

Vaasan hallinto-oikeus (VHO) on antanut 16.12.2019 päätöksen Terrafamen sivukivialueen KL2 ympäristöluvasta sekä vanhojen vesienkäsittelysakkojen ympäristöluvasta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) antoi Terrafamelle sivukivialuetta KL2 koskevan ympäristölupalupapäätöksen 22.9.2017. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen (VHO) ja vaati luvan kumoamista tai vaihtoehtoisesti useita muutoksia lupapäätökseen. Päätöksessään VHO hylkäsi Suomen luonnonsuojeluliiton valitukset ja muutti lupapäätöksen määräaikaiseksi siten, että lupa on voimassa siihen saakka, kunnes Terrafamen päälupaa koskeva asia on lainvoimaisella tai täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä ratkaistu. Käytännössä tämä tarkoittaa sivukivialuetta koskevan luvan yhdistämistä valmisteilla olevaan päälupaan. Päätös pääluvasta arvioidaan saatavan vuoden 2020 aikana.

PSAVI antoi Terrafamelle vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden loppusijoittamista koskevan ympäristölupalupapäätöksen 29.9.2017. Päätöksessään PSAVI hylkäsi vesienkäsittelysakkojen sijoittamisen ns. Urkin altaan alueelle ja toisaalta hyväksyi ns. geotuubisakkojen sijoittamisen paikalleen louhoksen läheisyyteen. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry valitti päätöksestä VHO:een ja vaati myös geotuubeja koskevan lupaosuuden kumoamista. Terrafame jätti valituksen VHO:een koskien yksityiskohtia geotuubien loppusijoittamisessa. Päätöksessään VHO hylkäsi Terrafamen valitukset ja kumosi Luonnonsuojeluliiton vaatimuksesta päätöksen siltä osin kuin se koski sakkojen sijoittamista geotuubeihin. Samalla asia palautettiin PSAVI:n ratkaistavaksi. Terrafame aloitti maaliskuussa 2019 vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). YVA-menettelyn valmistuttua Terrafame hakee toteuttamiskelpoiseksi todetulle vaihtoehdolle ympäristölupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

 

Lisätietoja:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), veli-matti.hilla[at]terrafame.fi

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan myötä päätuotteemme nikkeli-kobolttisulfidi jalostetaan sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: