Julkaistu 23.02.2018 klo 08.26

Uraanin talteenoton yleisötilaisuuden presentaatiot katsottavissa ja kuunneltavissa

Terrafamen uraanin talteenoton lupaprosessiin liittyvät julkiset kuulemistilaisuudet on pidetty Sotkamossa ja Kajaanissa. Työ- ja elinkeinoministeriön keskiviikkona 21.2.2018 ja torstaina 22.2.2018 järjestämät tilaisuudet olivat jatkoa aiemmin 7.11.2017 Sotkamossa pidetylle tilaisuudelle.

Molemmissa kuulemistilaisuuksissa oli aiempaan tapaan alustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, Kainuun ELY-keskuksesta, Säteilyturvakeskuksesta ja Terrafamesta. Puheenjohtajana toimi teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Kajaanissa pidetyt presentaatio-osuudet on nyt julkaistu Terrafamen verkkosivustolla, ja ne löytyvät alla olevasta linkistä. Presentaatioiden lisäksi tilaisuuksissa käytiin keskustelua mm. luvanhakuprosessin etenemisestä, viranomaisvalvonnasta sekä Terrafamen vuoden 2017 taloudellisesta tuloksesta.

”Terrafamen kannalta on tärkeää, että nämä kolme tilaisuutta on järjestetty ja yleisöllä on ollut mahdollisuus saada tälläkin tavalla tietoa meidän uraanin talteenottosuunnitelmistamme”, kommentoi toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Tehostaakseen toimintaansa Terrafame jätti valtioneuvostolle ydinenergialain mukaisen lupahakemuksen uraanin talteenotosta 31.10.2017. Talteenotto ja kaikki siihen liittyvä toiminta edellyttävät myös useita muita lupia, joilla varmistetaan mm. toiminnan turvallisuus ja uraanin rauhanomainen jalostus.

 

Lisätietoa Terrafamen verkkosivustolla:

Katso ja kuuntele tästä linkistä Kajaanin tilaisuuden presentaatiot
(Kunkin presentaation kohta nauhoituksessa on merkitty sulkeisiin)

  • Puheenjohtaja Liisa Heikinheimo, työ- ja elinkeinoministeriö: Tilaisuuden avaus ja esittelyt (00,00)
  • Yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö: Terrafamen hankkeen valtioneuvostolle osoitetun ydinenergialain mukaisen hakemuksen käsittely (00:57)
  • Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame: Uraanin talteenottohankkeen esittely (9:03)
  • Ympäristövastuu-yksikön päällikkö Sari Myllyoja, Kainuun ELY-keskus: Hankkeeseen liittyvien YVA-menettelyiden esittely (26:00)
  • Toimistopäällikkö Jaakko Leino, Säteilyturvakeskus: Terrafamen hankkeen ydinenergialain mukainen valvonta (33:58)

 

Lisätietoa TEMin verkkosivustolla:

Terrafamen uraanin talteenotto

Liitteet ja linkit: