Julkaistu 02.02.2023 klo 11.30

Umicore ja Terrafame solmivat pitkäaikaisen sopimuksen vähähiilisen ja vastuullisen nikkelin toimituksista

Umicore ja Terrafame Oy ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen sopimuksen korkealaatuisen, vähähiilisen ja vastuullisen nikkelisulfaatin toimittamisesta.

Kaupalliset toimitukset on jo aloitettu onnistuneen tuotehyväksyntäprosessin jälkeen, ja toimitusmääriä lisätään vuoden 2023 aikana.

Kumppanuus vahvistaa Umicoren ja Terrafamen vankkaa sitoutumista vastuullisen eurooppalaisen akkumateriaalien arvoketjun rakentamiseen. Eurooppalainen arvoketju tarjoaa Umicorelle korkealaatuisia eurooppalaisia akkumateriaaleja, jotka ovat Umicoren maailmanlaajuisessa vastuullisen hankinnan politiikassa määritettyjen ympäristö- ja ihmisoikeusperiaatteiden sekä Terrafamen johtaviin globaaleihin vastuullisuusperiaatteisiin nojaavien sitoumuksien mukaisia. Terrafamen prosessin pieni hiilijalanjälki oli Umicoren kannalta ratkaiseva tekijä yhtiön tavoitellessa hiiletöntä akkumateriaalien arvoketjua.

”Umicoren ja Terrafamen kumppanuus on uusi tärkeä askel kohti Euroopan unionin vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamista sekä sähköajoneuvoissa tarvittavien akkumateriaalien riippumattoman ja vastuullisen toimitusketjun luomista Eurooppaan”, sanoo Umicoren toimitusjohtaja Mathias Miedreich. ”Osallistumalla vastuullisen akkutoimitusketjun luomiseen ja asiakkaidemme Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen edistämme omaa vastuullisuusohjelmaamme ja parannamme muista erottuvaa kilpailu- ja strategista asemaamme.”

Korkealaatuinen nikkeli on kriittinen raaka-aine sähköajoneuvojen akkuihin tarvittavien katodimateriaalien tuottamisessa. Liikenteen sähköistymisen kiihtyessä Euroopassa paikallisesti tuotettua nikkelisulfaattia koskeva sopimus auttaa toimialaa vastaamaan eurooppalaisten asiakkaiden kasvavaan katodimateriaalien tarpeeseen. Sopimus tulee kattamaan merkittävän osan Umicoren Puolan katodimateriaalitehtaan nikkelitarpeesta. Vuoden 2022 puolivälissä tuotantonsa aloittanut tehdas toimii täysin uusiutuvalla sähköllä ja on Euroopan ensimmäinen katodimateriaaleja tuottava gigatehdas.

”Sopimus hyödyttää eurooppalaisia asiakkaita takaamalla kriittisten raaka-aineiden saatavuuden. Tämän lisäksi he tietävät, että näiden raaka-aineiden hankinnasta johtuva hiilijalanjälki on huomattavasti aiempaa pienempi, ja että Umicore käyttää raaka-aineiden käsittelyssä vihreää energiaa tuottaakseen sähköajoneuvojen akuissa käytettäviä katodimateriaaleja”, Miedreich jatkaa.

”Toteutimme Umicoren kanssa perusteellisen tuotehyväksyntäprosessin ja olemme tyytyväisiä aloitettuamme kaupalliset toimitukset, jotka noudattavat Umicoren korkeita laatu- ja vastuullisuusstandardeja. Terrafamen ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi vähentää akkulaatuisen nikkelin hiilijalanjälkeä yli 60 prosentilla alan tämänhetkiseen keskiarvoon verrattuna”, kertoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Sopimus täydentää Umicoren kriittisiä akkumetalleja – litiumia, kobolttia ja nikkeliä – koskevia monipuolisia ja pitkäaikaisia hankintasopimuksia, joiden lisäksi yhtiö on tehnyt pitkäaikaisia litiumin vastuulliseen hankintaan liittyviä sopimuksia.

Lisätietoja

Terrafame
Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, p. 020 713 0890, joni.lukkaroinen@terrafame.fi
Veli-Matti Hilla, kestävän kehityksen johtaja, p. 020 713 0800, veli-matti.hilla@terrafame.fi

Sijoittajasuhteet (Umicore)
Caroline Kerremans, +32 2 227 72 21, caroline.kerremans@umicore.com
Eva Behaeghe, +32 2 227 70 68, eva.behaeghe@umicore.com
Adrien Raicher, +32 2 227 74 34, adrien.raicher@umicore.com

Mediasuhteet (Umicore)
Marjolein Scheers, +32 2 227 71 47, marjolein.scheers@umicore.com
Caroline Jacobs, +32 2 227 71 29, caroline.jacobs@umicore.com

Lisätietoja Terrafamesta

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonaan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2021 Terrafamen liikevaihto oli 378 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä. www.terrafame.fi

Lisätietoja Umicoresta

Umicore on kiertotalouden materiaaleihin erikoistunut teknologiakonserni. Yhtiö keskittyy sovellusalueisiin, joissa sen materiaalitieteen, kemian ja metallurgian asiantuntemus tuo merkittävän kilpailuedun. Yhtiön toiminta on organisoitu kolmeen liiketoimintaryhmään: katalyysi, energia- ja pintateknologiat sekä kierrätys. Kukin liiketoimintaryhmä jakautuu markkinakeskeisiin liiketoimintayksiköihin, jotka tarjoavat teknologiakehityksen eturintamassa olevia, jokapäiväisessä elämässä välttämättömiä materiaaleja ja ratkaisuja. 

Umicore saa pääosan liikevaihdostaan puhtaan liikkuvuuden materiaaleista ja kierrätyksestä. Myös yhtiön tutkimus- ja tuotekehityspanostus keskittyy näihin alueisiin. Umicoren ensisijainen tavoite, kestävän arvon luominen, perustuu haluun kehittää, valmistaa ja kierrättää materiaaleja tavalla, joka vastaa yhtiön toiminta-ajatukseen, paremman elämän mahdollistavien materiaalien tarjoamiseen. 

Umicoren teolliset ja kaupalliset operaatiot sekä T&K-toiminta ovat levittäytyneet eri puolille maailmaa, jotta yhtiö voi palvella globaalia asiakaskuntaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla konsernin liiketulos (metalliliiketoimintaa lukuun ottamatta) oli 2,1 miljardia euroa (liikevaihto 13,8 miljardia), ja tällä hetkellä konserni työllistää 11 350 ihmistä.