Julkaistu 23.11.2017 klo 11.55

Tutkimuskairaukset käyntiin sekundääriliuotusalueella

Terrafame tekee tutkimuskairauksia sekundäärialueella eli toisen vaiheen bioliuotusalueella. Kairauksien ja analyysien avulla selvitetään sitä, miten metallit ovat liuenneet malmista ykköslohkolla tähän mennessä kasatuissa kolmessa kerroksessa. Vanhin, pohjalla oleva osa malmimateriaalista on ollut liuotuksessa noin kuusi vuotta ja uusin osa materiaalista on kasattu Terrafamen toiminta-aikana.

Tutkimuksessa bioliuotuskasasta kairataan näytteitä tasaisin välein noin 20 metrin syvyydeltä. Sen jälkeen näytteet analysoidaan Terrafamen omassa laboratoriossa. Kairaustyöt kestävät noin kuukauden ajan ja näytteiden analysointi noin kaksi kuukautta.

Tutkimustulosten perusteella voidaan tehdä aiempaa tarkempia johtopäätöksiä malmin ja metallien käyttäytymisestä bioliuotuksessa. Samalla saadaan tietoa loppuun liuotetun malmin ominaisuuksista.

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Liitteet ja linkit: