Julkaistu 30.11.2017 klo 09.03

Tieviranomainen on aloittanut suunnittelun maantie 8714:stä

Alueellisena tieviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tiesuunnitelmaa maantie 8714:n lakkauttamisesta välillä Lahnasjärvi – Maantie 870. Suunnitelman laatiminen liittyy Terrafamen tuotantoalueiden rakentamiseen.

Terrafame on esittänyt, että kaivospiirin läpi kulkeva maantie 8714 lakkautettaisiin yleisenä tienä turvallisuussyistä. Yhtiön suunnitelmissa olevat uudet sekundääriliuotusalueet rakennettaisiin siten, että kiviautoliikenne kulkisi maantie 8714:n yli, ja lopulta tie jäisi sekundääriliuotusalueen sisäpuolelle. Myös Terrafamen oma työpaikkaliikenne ohjattaisiin kaivospiirillä uudelle reitille.

Kulkuoikeudet yksityisille kiinteistöille on tarkoitus määritellä myöhemmin viranomaisen järjestämässä yksityistietoimituksessa.


Lisätietoa:
Tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahti, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 288
Kaivostoiminnan johtaja Reijo Uusitalo, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (keskus)

Viranomaisen julkaisema tiedote löytyy ELY-keskuksen verkkosivustolta.

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Liitteet ja linkit: