Julkaistu 04.03.2022 klo 08.59

Terrafamen ympäristövaraus nousee huomattavasti – vaikuttaa merkittävästi vuoden 2021 liiketulokseen

MEDIATIEDOTE Terrafame arvioi saavansa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) uuden, koko toimintaa koskevan ympäristöluvan maaliskuussa 2022. Ympäristöluvassa määrätään myös Terrafamen tuotanto- ja jätealueiden sulkemisen ja jälkihoidon toimenpiteet sekä euromääräinen ympäristövakuus näiden varmistamiseksi. Ympäristövakuudella turvataan luvan edellyttämät sulkemistoimenpiteet siinä tapauksessa, että toiminnanharjoittaja ei kykenisi itse niistä suoriutumaan.

Vuonna 2021 Pohjois-Suomen AVI antoi Terrafamelle bioliuotukseen kuuluvan primääriliuotusalueen jatkamista koskevan erillisen lupapäätöksen, jossa AVI nosti primääriliuotusalueen sulkemisrakenteelle määrättyä pinta-alaperusteista vakuutta. Terrafame arvioi, että kyseisessä lupapäätöksessä määrätty vakuuden nousu heijastuu myös arviolta maaliskuussa 2022 annettavaan, koko toimintaa koskevaan lupapäätökseen, minkä oletetaan kasvattavan ympäristövakuuden kokonaissummaa merkittävästi.

Terrafame on varautunut sulkemistoimenpitieden aiheuttamiin kustannuksiin taseeseen sisältyvällä  ympäristövarauksella, joka päivitetään vuosittain. Varaus noudattaa soveltuvin osin  ympäristöluvassa määrättyä vakuutta ja Pohjois-Suomen AVI:n arviota pinta-alaperusteisista sulkemiskustannuksista.

Koska Terrafamella on yllä kuvattuun aiempaan lupapäätökseen perustuva näkemys siitä, että ympäristövakuus nousee uudessa  ympäristöluvassa, yhtiö ottaa asian huomioon jo vuoden 2021 tilinpäätöksessä korottamalla ympäristövarausta aiemmasta 159,1 miljoonasta eurosta 232 miljoonaan euroon. Varauksen korotuksen vaikutus vuoden 2021 liiketulokseen on -72,9 miljoonaa euroa.

”Pidämme Terrafamen nykyisessä ympäristöluvassa määriteltyä ympäristövakuutta riittävänä varmistamaan tuotanto- ja jätealueiden turvallisen sulkemisen myös mahdollisessa äkillisessä toiminnan lopettamistapauksessa, emmekä siten näe tarvetta vakuuden korottamiselle. Koska aiemmin saamamme, primääriliuotusaluetta koskeva erillinen lupapäätös ennakoi vakuuden merkittävää nousua myös uudessa pääluvassa, katsomme tarpeelliseksi kasvattaa yhtiön taseen ympäristövarausta vastaavasti”, Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen sanoo.

Terrafame julkaisee vuoden 2021 tuloksen tänään perjantaina 4.3.2022.

Lisätietoja: 
Joni Lukkaroinen 
Toimitusjohtaja
puh. 020 713 0890 
joni.lukkaroinen[at]terrafame.fi

Liitteet ja linkit: