Julkaistu 31.12.2018 klo 09.55

Terrafamen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus kuulutettu

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on kuuluttanut Terrafamen koko toimintaa koskevan ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen. Hakemus on nähtävillä Kajaanin, Sotkamon ja Sonkajärven kunnanvirastoissa sekä aluehallintovirastossa ja sähköisesti AVIn Lupa-tietopalvelussa.

Kuulutuksen ajan viranomaiset, asianosaiset ja kansalaiset voivat antaa lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 1.3.2019 saakka.

Kuulemisajan jälkeen lupaviranomainen kuulee vielä luvan hakijaa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä ja tekee tämän jälkeen päätöksen ympäristö- ja vesitalousluvasta.

Terrafame jätti koko toimintaansa koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle elokuussa 2017. Nykyiset ympäristöluvat pysyvät voimassa uuden luvan voimaantuloon saakka, mikä mahdollistaa toiminnan jatkamisen ja kehittämisen vastuullisesti.

 

Lisätietoa:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 040 5699 906, veli-matti.hilla(at)terrafame.fi

Aluehallintoviraston tiedote
Terrafamen koko toimintaa koskeva lupahakemus AVIn Lupa-tietopalvelussa

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: