Julkaistu 01.03.2022 klo 15.00

Terrafamen yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut päätökseen

Terrafame sai päätökseen vuonna 2021 erittäin merkittävän investoinnin käynnistämällä uuden akkukemikaalitehtaan. Tehdas palvelee globaalisti kasvavaa sähköisen liikkumisen markkinaa, joka tarvitsee jatkuvasti enemmän vastuullisia akkumateriaaleja. Terrafame on siirtymässä kohti akkukemikaaliliiketoimintaa, mutta yhtiön perinteisen liiketoiminnan on myös oltava tehokasta ja kannattavaa liiketoiminnan laajetessa.

Tammikuussa 2022 Terrafame ilmoitti käynnistävänsä säästöohjelman, jonka tavoitteeksi asetettiin yhteensä 10 miljoonan euron vuotuiset säästöt sekä yhtiön kansainvälisen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen.

Osana säästöohjelmaa Terrafame on toteuttanut uuden yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut 17.1.–28.2.2022. Neuvottelujen piiriin kuului yhteensä noin 680 Terrafamen työntekijää, toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä. Neuvottelut eivät koskeneet akkukemikaalitehtaan henkilöstöä.

Muutosneuvotteluissa Terrafame ja henkilöstön edustajat onnistuivat löytämään erilaisia toimenpiteitä, joista syntyy yhteensä 10 miljoonan euron vuosittainen säästö. 6,5 miljoonan euron säästöt syntyvät mm. ostopalveluiden vähentämisestä ja kehittämisestä. Säästöistä 3,5 miljoonan euroa aiheutuu henkilöstöön kohdistuvista toimenpiteistä. Muiden kuin henkilöstöön kohdentuvien kehitystoimien toimeenpano on aloitettu ja säästöjä on jo realisoitunut.

Tammikuun muutosneuvotteluesityksessään Terrafame varautui enintään 75 henkilötyövuoden vähentämiseen. Neuvotteluiden lopputuloksena on päätetty tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toimintojen uudelleen järjestelyiden perusteella vähentää 65 henkilötyövuotta, joista irtisanomisia on 42. Irtisanottaville henkilöille tarjotaan tukea muutostilanteeseen ja uudelleen työllistymiseen.

”Olen tyytyväinen, että neuvotteluissa löydettiin pääasiassa muita kuin henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Valitettavasti joudumme kuitenkin myös vähentämään 65 henkilötyövuotta työvoimastamme. Olen vakuuttunut, että näiden toimenpiteiden ansiosta saamme parannettua kannattavuuttamme. Näin varmistamme, että liiketoimintamme on taloudellisesti kestävää myös tulevaisuudessa”, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Säästöohjelman taustaa

Terrafame otti vuonna 2021 merkittävän askeleen kohti liiketoiminnan laajentamista akkukemikaalituotantoon. Uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo aloitettiin kesäkuussa, ja loppuvuoden 2021 aikana Terrafame toimitti ensimmäisiä tuote-eriä asiakkaille.

Toiminnan tehokkuus ja kannattavuus ovat olleet Terrafamen tärkeimpiä tavoitteita yhtiön perustamisesta saakka. Yhtiö noudattaa jatkuvan parantamisen mallia ja etsii aktiivisesti keinoja parantaakseen kannattavuuttaan.  

Akkukemikaalitehdashanke ja sitä myöten akkukemikaaliliiketoiminnan käynnistyminen viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta koronapandemian takia.

Osana säästöohjelmaa Terrafame antoi 10.1.2022 tuotannollisin ja taloudellisin syin kutsun yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin kaikille henkilöstöryhmille, pois lukien akkukemikaalitehtaan henkilöstö. Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoa jatketaan määrätietoisesti liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja: 
Joni Lukkaroinen 
Toimitusjohtaja
puh. 020 713 0890 
joni.lukkaroinen[at]terrafame.fi

Liitteet ja linkit: