Julkaistu 18.09.2020 klo 16.41

Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki teollisuuden pienin, kaikkiaan 60 % matalampi kuin tavanomaisilla tuotantoteknologioilla

Terrafame torjuu ilmastonmuutosta keventämällä liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla. Terrafamen tuotantoprosessilla yhden nikkelisulfaattikilon tuottamisen hiilijalanjälki on 1,75 kg CO2e(1, kun se nikkelisulfaatin valmistuksessa keskimäärin on 5,4 kg CO2e.(2 Bensiinikäyttöisen henkilöauton ajokilometreinä mitattuna tämä tarkoittaa sitä, että Terrafamen tuottaman yhden nikkelisulfaattikilon hiilijalanjälki vastaa 10 ajokilometriä verrattuna 30 ajokilometriin nikkelisulfaatin tuotannossa keskimäärin.(3 Kun sähköautojen akuissa käytetään Terrafamen tuottamaa nikkelisulfaattihexahydraattia, säästöt hiilidioksidipäästöissä vastaavat vuositasolla yhteensä 3 400 miljoonaa ajokilometriä bensiinikäyttöisellä autolla eli noin 85 000 kertaa maailman ympäri.

  • Terrafame siirtyy pian jalostusketjussa eteenpäin ja aloittaa akkukemikaalien tuotannon vuoden 2021 alkupuolella.
  • Varmennettu(4 elinkaarianalyysi osoittaa, että Terrafamen nikkelisulfaattihexahydraatin hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia matalampi kuin tavanomaisilla tuotantoteknologioilla tuotetulla nikkelisulfaatilla.
  • Terrafamen bioliuotukseen perustuva tuotantoprosessi käyttää nikkelisulfaatin valmistuksessa noin 90 prosenttia vähemmän sähköä ja lämpöenergiaa kuin nikkelisulfaatin valmistus keskimäärin(5.
  • Terrafamen yhdelle teollisuusalueelle sijoittuva integroitu tuotanto omasta kaivoksesta akkukemikaaleiksi on ainutlaatuisen energiatehokas kokonaisuus, joka tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.
     

Sähköautojen määrä kasvaa nopeasti

Huoli ilmastonmuutoksesta ja erityisesti liikenteen suurista hiilidioksidipäästöistä kasvattaa sähköautojen kysyntää. Maailmassa myytiin vuonna 2019 jo noin 1,6 miljoonaa täyssähköautoa ja määrän odotetaan nousevan lähelle 9 miljoonaa autoa vuoteen 2025(6. Siirtymistä sähköautoihin vauhditetaan valtioiden toimesta myös erilaisin ohjauskeinoin. Esimerkiksi EU on asettanut tiukentuvia hiilidioksidipäästörajoja uusille autoille, sekä sanktioita mikäli autojen valmistajat eivät näihin päästörajoihin pääse. Tavoitteena on vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Sähköautot ovat merkittävä keino kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Liikenteessä sähköauto itsessään ei synnytä lainkaan päästöjä ja kun sähköntuotannon odotetaan tulevaisuudessa olevan enenevässä määrin hiilineutraalia, sähköauton käyttövoimaksi tuotetun sähkönkin päästöt vähenevät. Kysynnän kasvaessa myös autojen teknologinen kehitys etenee. Vuoteen 2030 mennessä sähköautojen toimintamatkan arvioidaan olevan keskimäärin 350-400 km.(7 Tämä kasvattaa akkuihin tarvittavien materiaalien kysyntää ja toisaalta hinta- ja vastuullisuusnäkökulmat ohjaavat akkuteknologioiden kehitystä kasvattamaan nikkelin ja vähentämään koboltin määrää. Esimerkiksi tammikuussa 2019 nikkelin osuus akkujen katodirakenteessa oli keskimäärin 39 prosenttia ja heinäkuussa 2020 nikkelin osuus oli noussut keskimäärin 47 prosenttiin. Vuoteen 2030 mennessä nikkelin osuuden arvioidaan nousevan jo 60 prosenttiin.(6
 

Terrafame torjuu ilmastonmuutosta

Terrafamen nykyisellä teollisuusalueella rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan tuotanto käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella.  Tehdas on valmistuessaan maailman suurin nikkelisulfaatin tuotantolaitos. Tehtaan vuotuinen nikkelisulfaattikapasiteetti riittää noin miljoonaan ja kobolttisulfaattikapasiteetti noin 300 000 sähköautoon(8. Tehtaan käynnistyttyä Terrafamen koko nikkeli-kobolttisulfidituotanto eli nykyinen nikkelipuolituote jalostetaan akkukemikaaleiksi, eli nikkelisulfaatiksi ja kobolttisulfaatiksi, joita käytetään sähköautojen akkujen raaka-aineena.

Terrafamen bioliuotusteknologiaan perustuva tuotantoprosessi tuottaa akkukemikaalitehtaan investoinnin valmistuttua sähköautojen akuissa käytettävää nikkelisulfaattia, jonka hiilijalanjälki on 60 prosenttia matalampi kuin perinteisillä tuotantoteknologioilla tuotetuilla akkukemikaaleilla. Terrafamen integroidulla tuotantolaitoksella yhden nikkelisulfaattikilon tuottamisen hiilijalanjälki on 1,75 kg CO2e, kun se nikkelisulfaatin valmistuksessa keskimäärin on 5,4 kg CO2e. Merkittävin ero Terrafamen ja muiden nikkelisulfaattivalmistajien välillä syntyy energian käytöstä, joka on Terrafamen tuotantoprosessissa selvästi vertailuprosesseja vähäisempää. Kaikkiaan Terrafamen bioliuotukseen perustuva tuotantoprosessi käyttää noin 90 prosenttia vähemmän energiaa kuin nikkelisulfaatin valmistus keskimäärin.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Uuden akkukemikaalitehtaamme rakennustyöt ovat viimeistelyvaiheessa ja tehtaan kaupallinen tuotanto käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella. Ulkopuolisen arvioijan varmentama elinkaarianalyysi osoittaa, että Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia pienempi kuin nikkelisulfaatin valmistuksessa keskimäärin. Terrafamen integroidulla tuotantolaitoksella yhden nikkelisulfaattikilon tuottamisen hiilijalanjälki on 1,75 kg CO2e, kun se nikkelisulfaatin valmistuksessa keskimäärin on 5,4 kg CO2e. Bensiinikäyttöisen henkilöauton ajokilometreinä mitattuna tämä tarkoittaa sitä, että Terrafamen tuottaman yhden nikkelisulfaattikilon hiilijalanjälki vastaa 10 ajokilometriä verrattuna 30 ajokilometriin nikkelisulfaatin tuotannossa keskimäärin. Kun sähköautojen akuissa käytetään Terrafamen tuottamaa nikkelisulfaattihexahydraattia, säästöt hiilidioksidipäästöissä vastaavat vuositasolla yhteensä 3 400 miljoonaa ajokilometriä bensiinikäyttöisellä autolla eli noin 85 000 kertaa maailman ympäri.”
 

Lisätietoja:

Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy, p. 050 590 0720
Janne Palosaari, kaupallinen johtaja, Terrafame Oy, p. 040 569 9160

Presentaatio (pdf, 3,1 Mt)

 

1) CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta
2) Terrafamen nikkelituotteiden elinkaarianalyysi, Sphera Solutions GmbH, elokuu 2020.
3) Gaia Consulting Oy
4) Terrafamen nikkelituotteiden elinkaarianalyysi - raportin on varmentanut Prof. Dr. Matthias Finkbeiner, Technical University of Berlin, Saksa, syyskuu 2020.
5) Life Cycle Assessment of Nickel Products, Nickel Institute, May 2020
6) Rho Motion
7) IEA Global EV Outlook 2020
8) Oletuksena akun keskimääräinen koko 50kWh ja NCM811 akkuteknologia

 

Tietoa Terrafamesta

Terrafamen toiminnan tarkoituksena on keventää liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla. Terrafamen yhdelle teollisuusalueelle sijoittuva integroitu tuotanto omasta kaivoksesta akkukemikaaleiksi on ainutlaatuinen energiatehokas kokonaisuus, joka tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun. Terrafame aloittaa akkukemikaalien tuotannon vuoden 2021 alkupuolella. Uusi tehdas on yksi maailman suurimmista sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista ja sen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia pienempi kuin teollisuudessa keskimäärin.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015 ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Vuonna 2019 Terrafamen liikevaihto oli 310 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: