Julkaistu 24.04.2020 klo 09.00

Terrafamen Q1/2020 liikevaihto oli 96,1 miljoonaa euroa – nikkelintuotannossa uusi kvartaaliennätys

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)
 

Tammi-maaliskuu 2020 lyhyesti

 • Nikkelin tuotanto kasvoi 14,7 prosenttia ja oli 8 362 (7 288) tonnia, mikä on uusi vuosineljänneskohtainen tuotantoennätys. Sinkin tuotanto kasvoi 7,7 prosenttia ja oli 15 542 (14 434) tonnia.
 • Nikkelin keskihinta nousi katsauskaudella London Metal Exchange’issa 2,9 prosenttia ja oli 12 723 (12 369) USD/t.
 • Sinkin keskihinta laski katsauskaudella London Metal Exchange’issa 21,2 prosenttia ja oli 2 128 (2 702) USD/t.
 • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 18,7 prosenttia ja oli 96,1 (81,0) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen hyvät tuotantomäärät. Lisäksi hintasuojaukset vaimensivat laskevien hintojen ja dollarin kurssikehityksen suoraa vaikutusta liikevaihtoon.
 • Katsauskauden käyttökate oli 11,3 (11,3) miljoonaa euroa, mikä on 11,7 (14,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden liiketulos oli 1,6 (2,8) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli 25,3 (-3,6) miljoonaa euroa.
 • Terrafamen oman henkilöstön tapaturmataajuus oli 8,3 (9,1). Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyökumppaneiden tapaturmataajuus oli 17,7 (7,2) ja akkukemikaalitehtaan rakennustyömaalla työskennelleiden yritysten tapaturmataajuus oli 27,6.
 • Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 14,3 (8,1).
 • Koronaviruspandemian seurauksena metallihinnat ovat laskeneet voimakkaasti, mutta muuten pandemia ei vaikuttanut alkuvuoden aikana haitallisesti Terrafamen operatiiviseen toimintaan ja myös akkukemikaalitehtaan rakentaminen on edennyt suunnitellusti.
 • Terrafamessa seurataan koronavirusepidemian kehittymistä tarkasti ja toimintaohjeet toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi poikkeustilanteissa on otettu käyttöön. Suunniteltu vuosihuoltoseisokki, joka normaalisti pidetään toukokuussa, on koronaan liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi siirretty elokuulle.

 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut 2020
Q1
2019
Q1
Muutos,
%
Koko
vuosi
2019
Talous        
Liikevaihto, M€ 96,1 81,0 18,7 % 310,4
Käyttökate, M€ 11,3 11,3 0,0 % 32,0
Liiketulos, M€ 1,6 2,8 -42,9 % -5,6
Keskeneräinen tuotanto, M€ 186,3 175,6 6,1 % 186,2
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 25,3 -3,6 n.a. -20,6
Kokonaisinvestoinnit, M€ 43,3 21,2 104,2 % 130,6
    Ylläpitoinvestoinnit, M€ 8,5 5,7 49,1 % 42,1
    Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja
    kapasiteetin kasvuun, M€
34,8 15,5 124,5 % 88,5
Oma pääoma, M€ 415,5 348,9 19,1 % 349,8
Taseen loppusumma, M€ 863,2 684,9 26,0 % 749,5
Kaivostuotanto        
Malmia primäärikasalle, Mt 3,8 2,7 40,7 % 14,4
Metallitehtaan tuotanto        
Nikkeliä tuotettu, t 8 362 7 288 14,7 % 27 468
Sinkkiä tuotettu, t 15 542 14 434 7,7 % 55 222


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.
 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Kuluva vuosi on lähtenyt käyntiin kahtalaisissa tunnelmissa. Teimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä uuden vuosineljänneskohtaisen nikkelin tuotantoennätyksen 8 362 (7 288) tonnia, mikä on lähes 15 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla. Tämä on meille erityinen ilonaihe ja osoittaa, että tuotannon ylösajo on sujunut suunnitellusti. Kun myös sinkin tuotanto kasvoi, nousi katsauskauden liikevaihtomme 96,1 (81,0) miljoonaan euroon. Hinta- ja valuuttasuojaukset vaimensivat voimakkaasti laskeneiden metallihintojen ja dollarin kurssikehityksen suoraa vaikutusta liikevaihtoon. Katsauskauden käyttökate oli hyvällä tasolla 11,3 (11,3) miljoonaa euroa.

Tuotantoennätyksestä huolimatta alkuvuotta on varjostanut huoli koronaviruspandemiasta. Pandemian seurauksena metallihinnat ovat laskeneet voimakkaasti, mutta muuten pandemia ei vaikuttanut ensimmäisellä vuosineljänneksellä haitallisesti Terrafamen operatiiviseen toimintaan ja myös akkukemikaalitehtaan rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Nikkelin keskihinta laski katsauskaudella Lontoon metallipörssissä lähes 18 prosenttia vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen verrattuna ja päätyi alle 13 000 dollariin tonnilta. Myös sinkin hinta jatkoi laskuaan. Pääsyy hintojen rajuun laskuun on koronaviruspandemian hillitsemiseen liittyvissä rajoituksissa sekä näistä aiheutuneen epävarmuuden lisääntymisessä. Myöskään sähköautomarkkina ei ole välttynyt koronaviruspandemian vaikutuksilta – rajut sekä ihmisten kulutuskäyttäytymiseen että tuotantoon liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet sekä sähköautojen kysyntään että tarjontaan. Esimerkiksi Kiinassa automarkkina kaikkiaan laski helmikuussa yhteensä 78 prosenttia ja sähköautomarkkina samassa suhteessa. Ja monet merkittävät sähköautovalmistajat ovat ilmoittaneet tuotannon pysäyttämisestä koronaviruspandemian vuoksi.

Seuraamme Terrafamessa tarkasti koronavirusepispandemian kehittymistä ja sen mahdollisia vaikutuksia liiketoimintaamme ja akkukemikaalitehdasprojektin etenemiseen. Olemme ottaneet käyttöön toimintaohjeita, joiden avulla pyrimme varmistamaan tuotannon jatkuvuuden poikkeustilanteissa. Suunniteltu vuosihuoltoseisokki, joka normaalisti pidetään toukokuussa, on koronaan liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi siirretty elokuulle.

Jätimme katsauskaudella Kolmisopen malmiesiintymän hyödyntämisen sekä kaivospiirin laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kainuun ELY-keskukselle 30.3.2020. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa sovimme Metsähallituksen kanssa kiinteistökaupoista, joilla hankimme maa-alueita suunnitellun kaivospiirin laajennuksen alueelta sekä lähelle laajennusalueita sijoittuvan Kivijärven ranta- ja vesialueita. Kivijärven vesialueiden hankinta edesauttaa suunnitelmiamme vesialueen kunnostamisesta.

Turvallisuus säilyy arkisessa tekemisessämme yhtenä keskeisimmistä arvoistamme. Terrafamen ja yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu 12 kuukauden liukuva tapaturmataajuus oli katsauskauden lopussa 14,3 (8,1). Terrafamen oman henkilöstön tapaturmataajuus oli 8,3 (9,1). Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyökummppaneiden tapaturmataajuus oli 17,7 (7,2) ja akkukemikaalitehtaan rakennustyömaalla työskennelleiden yritysten tapaturmataajuus oli 27,6. Tältä osin selkeänä tavoitteenamme on parantaa toimintakulttuuriamme ja jatkamme tänäkin vuonna määrätietoista työtämme tämän tavoitteen saavuttamiseksi.”


Markkinakehitys

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Sähköautojen globaali myynti oli noin 281 000 (284 000) yksikköä tammi–helmikuussa 2020, mikä on noin prosentin vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2019. Helmikuussa koronaviruksen vaikutus johti Kiinassa myynnin merkittävään vähenemiseen. Koko automarkkina laski vuoteen 2019 verrattuna 78 prosenttia ja sähköautomarkkina samassa suhteessa. Kiinassa OEM-valmistajat ilmoittivat tuotannon alasajoista tammikuun parin viimeisen viikon aikana, mutta ajoneuvojen tuotanto alkoi uudelleen helmikuun loppupuoliskolla. Tehtaiden ei kuitenkaan odoteta toimivan täydellä kapasiteetilla ainakaan kuukauteen. Euroopassa sähköautojen myynti oli voimakasta vuoden 2020 kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Koronaviruksen vuoksi useimmat OEM-valmistajat kuitenkin keskeyttivät tuotannon maaliskuun puolivälissä. Tämän odotetaan johtavan maaliskuussa ja erityisesti huhtikuussa sähköautojen myynnin merkittävään laskuun, ja tehtaiden odotetaan pysyvän suljettuina vähintään toukokuun alkuun asti.

Kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko laski jonkin verran vuoden 2019 lopun 56 kWh:sta 51 kWh:iin vuoden 2020 helmikuussa. Vuoden 2020 alkupuoliskolla akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus kasvoi voimakkaasti. NCM 811 -akkujen markkinaosuus kasvoi noin 4 prosenttiin tammi–helmikuussa 2020, kun se vuonna 2019 oli samana ajanjaksona noin 2 prosenttia. NCM 622 -akkujen markkinaosuus kasvoi merkittävästi vuoden 2019 14 prosentista 25 prosenttiin tammi–helmikuussa 2020.

Nikkeli ja sinkki

Vaikka nikkelin markkinahinta laski katsauskaudella Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) 17,7 prosenttia vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen (15 450) verrattuna, katsauskauden keskihinta 12 723 (12 369) USD/t oli 2,9 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Nikkeli on perusmetalleista ainoa, jonka hinta nousi vuodentakaisesta. Nikkelin hintaa ovat alkuvuonna tukeneet tuotannonleikkaukset, jotka osaltaan kompensoivat kysynnän laskua.

Sinkin markkinahinta jatkoi alkuvuonna laskuaan LME:ssä. Sinkin keskihinta oli katsauskaudella keskimäärin 2 218 (2 702) USD/t, mikä oli 21,2 prosenttia matalampi kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana ja 10,9 prosenttia matalampi kuin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä (2 388). Sinkin hinnan laskun syynä ovat kohonneet varastotasot sekä heikentyvät kysyntänäkymät.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot kasvoivat merkittävästi sekä vuoden 2019 lopun tilanteesta (188 097) että vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon (193 388) verrattuna ja olivat katsauskauden lopussa 257 439 tonnia. Varastotaso vastaa vajaan 6 (4) viikon kysyntää. Myös sinkkivarastot kasvoivat rajusti sekä vuoden 2019 lopun (79 283) että vuoden 2019 vastaavan (163 701) ajanjakson tasosta ja olivat katsauskauden lopussa 234 008 tonnia. Tämä vastaa noin viikon kysyntää, kun varastotaso vuoden lopussa vastasi vain muutaman päivän kysyntää.

Valuuttakurssi

Yhdysvaltain dollari jatkoi alkuvuonna vahvistumistaan euroon nähden. Katsauskauden keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,10, kun se vuoden 2019 vastaavana ajanjaksona oli 1,14 ja vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä 1,11.


Metallintuotanto

Nikkelin tuotanto kasvoi katsauskaudella 14,7 prosenttia ja oli 8 362 (7 288) tonnia, mikä on uusi vuosineljänneskohtainen tuotantoennätys. Sinkin tuotanto kasvoi 7,7 prosenttia ja oli 15 542 (14 434) tonnia. Tuotantoa kasvatti alkuvuonna erityisesti häiriötön tuotanto ja sitä kautta korkeana pysynyt käyntiaste.

Suunniteltu vuosihuoltoseisokki, joka normaalisti pidetään toukokuussa, on koronaan liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi siirretty elokuulle.


Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 18,7 prosenttia ja oli 96,1 (81,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen hyvät tuotantomäärät. Lisäksi suojaukset vaimensivat laskevien metallihintojen ja dollarin kurssikehityksen suoraa vaikutusta liikevaihtoon.

Suojaustoimenpiteiden merkitys yhtiön liikevaihtoon oli katsauskaudella merkittävä. Vuoden 2019 loppupuolella erityisesti nikkelitoimitusten strategista suojaustasoa nostettiin nousseiden markkinahintojen hyödyntämiseksi, millä oli selvä positiivinen vaikutus katsauskauden liikevaihtoon.

Katsauskauden käyttökate oli 11,3 (11,3) miljoonaa euroa, mikä on 11,7 (14,0) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökateprosentti laski hieman vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui lähinnä valmistuotevaraston sekä keskeneräisen tuotannon (WIP) muutoksesta.

Katsauskauden liiketulos oli 1,6 (2,8) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta* 25,3 (-3,6) miljoonaa euroa.

*Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.


Rahoitusjärjestelyt

Akkukemikaalitehdasinvestoinnin rahoittamiseksi yhtiö on vuosina 2017 ja 2018 sopinut omistajiensa kanssa noin 166 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta sekä noin 137 miljoonan euron arvoisesta vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Suomen Malmijalostus Oy:n osuus tästä rahoituksesta on 30 miljoonaa euroa omaa pääomaa, minkä Terrafame nosti katsauskaudella. Vastaavasti Terrafame nosti 30 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta Trafigura Groupiin kuuluvilta Galena-rahastoilta. Tämän jälkeen Terrafamella ei ole enää nostamatonta oman pääoman ehtoista rahoitusta. Lisäksi Terrafame nosti katsauskaudella investointia varten Trafiguralta noin 27 miljoonaa euroa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Tämän jälkeen Terrafamella on investoinnin rahoitukseen liittyen nostettavissa vielä noin 46 miljoonan euron arvosta vieraan pääoman ehtoista rahoitusta Trafiguralta.

Valuuttamääräiset erät on arvostettu euroiksi katsauskauden päätöspäivän kurssiin.

Järjestelyiden jälkeen Terrafamen osakkeenomistajien omistusosuudet jakautuvat seuraavasti:

Suomen Malmijalostus Oy 69,8 %
Galena-rahastot (Trafigura) 29,7 %
Sampo Oyj 0,5 %

Muutokset osakeomistuksissa ilmoitetaan kaupparekisteriin arviolta toisen vuosineljänneksen aikana.


Investoinnit

Katsauskaudella investointeihin käytettiin yhteensä 43,3 (21,2) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 34,8 (15,5) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 8,5 (5,7) miljoonaa euroa.

Merkittävimmät investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun liittyivät vuonna 2021 käynnistyvän akkukemikaalitehtaan rakentamiseen ja laitehankintoihin.

Akkukemikaalitehtaan rakennustyöt jatkuivat katsauskaudella suunnitellusti. Prosessilaitteiden asennustyöt jatkuivat kaikilla pääprosessialueilla ja putkistomateriaalien esivalmistus ja asennustyöt aloitettiin.

Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat kaivoskaluston ja malmin murskauslinjaston varaosien hankinnat sekä KL2 sivukivialueen uuden lohkon rakennustyöt.


Ympäristö

Katsauskaudella teollisuusalueelta johdettiin pois 1,9 (0,014) miljoonaa kuutiota puhdistettua vettä.

Nuasjärven purkuputki oli käytössä katsauskaudella tammi–maaliskuussa. Puhdistettuja purkuvesiä johdettiin lisäksi myös ns, vanhoja reittejä pitkin sekä Oulun vesireitille pohjoiseen että Vuoksen suuntaan etelään.

Vuoden 2019 sateinen syksy sekä talven runsas lumimäärä ja usean leudon jakson sulamisvedet ovat lisänneet prosessissa olevan veden määrää. Tästä syystä neutralointiprosessi, jolla puhdistetaan ja vähennetään liuosta prosessiliuoskierrosta, oli käytössä alkuvuonna. Neutralointiprosessi nostaa puhdistetun veden sulfaattipitoisuutta, mistä syystä purkuvesien sulfaatille annettu pitoisuusraja 2 000 mg/l ylittyi lievästi helmikuussa, jolloin virtaamapainotteinen sulfaattipitoisuus oli 2 044 mg/l ja maaliskuussa, jolloin sulfaattipitoisuus oli 2 031 mg/l. Kuukausikohtaista sulfaatin kuormitusrajaa 1 000 tonnia ei ylitetty katsauskaudella. Alueelta pois johdettavien vesien sulfaattikuormituksen arvioidaan kasvavan vuoden 2020 aikana verrattuna vuoteen 2019, mutta pysyvän kuitenkin selvästi sulfaattitonneille asetetun vuosikiintiön alapuolella.

Muut alueelta pois johdetun puhdistetun veden ainepitoisuudet olivat katsauskaudella selvästi alle luparajojen, esimerkiksi nikkelin osalta 0,04 mg/l verrattuna luparajaan 0,3 mg/l.

Terrafame teki katsauskaudella investointipäätöksen, jolla keskusvedenpuhdistamon toimintaa muutetaan niin, että liuosprosessista tuleva vesi voidaan eriyttää alueelta kerättävistä hulevesistä ja palauttaa liuoskieroon. Muutos otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana ja sillä voidaan entisestään parantaa puhdistettujen vesien laatua.

Kolmisopen malmiesiintymän hyödyntämiseen liittyvien toimintojen, Kolmisoppijärven vesistöjärjestelyjen sekä kaivospiirin laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätettiin Kainuun ELY-keskukselle 30.3.2020.

Valtioneuvosto teki 6.2.2020 päätöksen, jolla se antaa Terrafamelle luvan uraanin talteenottoon. Yhtiö jätti ydinenergialain (990/1987) mukaisen lupahakemuksen koskien uraanin talteenottoa valtioneuvostolle 30.10.2017. Terrafamella on jo asiaan liittyvä kemikaalilupa sekä ympäristölupa. Uraanilaitoksen saattaminen käyttökuntoon vie arviolta noin vuoden, minä aikana rakentuu myös laitoksen organisaatio. Valtioneuvoston päätöksestä on valitettu KHO:hon, minkä jälkeen kestää Terrafamen arvion mukaan noin kaksivuotta, ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Tammikuussa 2020 Terrafame kertoi alkavansa tuottaa prosessihöyryä vetylaitostensa hukkaenergiavirtoja hy&o

Liitteet ja linkit: