Julkaistu 05.04.2024 klo 10.00

Terrafamen muutosneuvottelut päättyneet

Terrafame ilmoitti helmikuussa 2024 käynnistävänsä kannattavuusohjelman, jonka tavoitteina ovat yhteensä 10 miljoonan euron vuotuiset säästöt yhtiön kansainvälisen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Osana kannattavuusohjelmaa Terrafame antoi 21.2.2024 tuotannollisin ja taloudellisin syin kutsun yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin kaikille henkilöstöryhmille. Neuvottelujen piirissä oli Terrafamen koko henkilöstö, yli 800 vakituista henkilöä.

Yhtiön ja henkilöstön välisissä muutosneuvotteluissa tavoitteena oli löytää ratkaisuja siihen, miten henkilöstöresursseja, työaikamuotoja ja työjärjestelyjä voitaisiin sopeuttaa vastaamaan paremmin Terrafamen liiketoiminnan tarpeita. Neuvottelujen alkaessa Terrafame arvioi alustavasti henkilöstön vähennystarpeen olevan yhteensä enintään 75 henkilötyövuotta. Neuvotteluissa varauduttiin myös lomautuksiin.

Neuvottelujen lopputuloksena Terrafame vähentää tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toimintojen uudelleen järjestelyiden perusteella 34 henkilötyövuotta, joista irtisanomisia on 27. Terrafame tarjoaa irtisanottaville henkilöille tukea muutostilanteeseen ja uudelleentyöllistymiseen.

Muutosneuvotteluissa Terrafame ja henkilöstön edustajat löysivät lisäksi muita toimenpiteitä, jotka parantavat Terrafamen kannattavuutta. Yhtiö arvioi, että ohjelman toimenpiteiden kassavirtavaikutukset ovat vuonna 2024 yhteensä noin 10 miljoonaa euroa, joista henkilöstövähennysten osuus on noin miljoona euroa. Vuodesta 2025 eteenpäin kassavirtavaikutusten arvioidaan olevan yhteensä 10−14 miljoonaa euroa vuodessa, joista henkilöstöön liittyneiden toimenpiteiden vaikutus on noin 2 miljoonaa euroa.

”Vuonna 2023 alkaneet sähköautomarkkinoiden haasteet erityisesti Kiinan markkinoilla ovat heijastuneet myös Terrafamen akkukemikaaliliiketoimintaan. Yhtiöllä on myös käynnissä merkittäviä ja toiminnan jatkon kannalta välttämättömiä investointiohjelmia erityisesti uuden sekundääriliuotusalueen rakentamiseen liittyen. Varmistaaksemme investointien vaatiman kassavirran ja taloudellisesti kestävän liiketoiminnan tulevaisuudessa Terrafamen on välttämätöntä käynnistää kannattavuusohjelma, vaikkakin on erittäin valitettavaa, että jouduimme päättämään myös irtisanomisista”, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Seppo Voutilainen.
 

Lisätietoja:

Seppo Voutilainen, toimitusjohtaja, p. 020 7130 800, seppo.voutilainen[a]terrafame.fi

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2023 Terrafamen liikevaihto oli 560,9 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1 900 henkilöä, joista hieman yli puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.