Julkaistu 28.04.2023 klo 09.00

Terrafamen liikevaihto ja liiketulos jatkoivat kasvuaan tammi−maaliskuussa 2023

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.

Tammi−maaliskuu 2023 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto nousi 66,2 (44,0) miljoonaan euroon, mikä oli noin 38 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 106,5 (83,0) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 172,7 (127,0) miljoonaa euroa, mikä on 36 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan ylösajo ja vahvasti sujunut perustuotanto kasvattivat liikevaihtoa.
 • Johtuen liikevaihdon vahvasta kasvusta käyttökate nousi 42,5 (27,7) miljoonaan euroon, mikä on 24,6 (21,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 27,5 (13,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli 11,9 (-23,7) miljoonaa euroa.
 • Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 5,4 (9,7), mikä oli alhaisin yhtiön historiassa. Työ turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi jatkuu.

Taloudelliset tunnusluvut

Q1 2023

Q1 2022

Muutos

2022

Liikevaihto, M€

172,7

127,0

36 %

584,4

Akkukemikaaliliiketoiminta

66,2

44,0

50 %

207,1

Metallipuolituoteliiketoiminta

106,5

83,0

28 %

377,3

Käyttökate, M€

42,5

27,7

53 %

152,1

Liiketulos, M€

27,5

13,5

104 %

93,9

Keskeneräinen tuotanto, M€

248,1

208,2

18,5 %

241,8

Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1

11,9

-23,7

n.a.

9,8

Kokonaisinvestoinnit, M€

22,6

17,7

28 %

83,0

Ylläpitoinvestoinnit, M€

20,3

12,4

64 %

69,9

Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun, M€

2,3

5,3

-57 %

13,1

Oma pääoma, M€

539,4

306,9

76 %

439,1

Taseen loppusumma, M€

1 127,2

1 051,8

7 %

 1 128,1

Oma henkilöstö, aktiiviset

780

827

5,7 %

763

Kumppaniyritysten henkilöstö, FTE

937

633

48 %

783

Tapaturmataajuus yhteensä,
12 kk LTIFR1

5,4

9,7

-44 %

6,4

Oma henkilöstö

2,9

7,1

-59 %

4,3

Kumppaniyritysten henkilöstö

7,7

12,2

-37 %

8,5

1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Vuosi 2023 alkoi Terrafamelle myönteisesti niin taloudellisen tuloksen kuin työturvallisuudenkin näkökulmasta. Liikevaihtomme ja käyttökatteemme kasvoivat hyvin edenneestä akkukemikaalitehtaan ylösajosta ja perustuotannon vahvoista volyymeistä johtuen. Akkukemikaalitehtaan liikevaihto jatkoi kasvuaan ja sen myötä Terrafame on siirtynyt entistä vahvemmin osaksi eurooppalaista vastuullista akkuteollisuuden toimitusketjua.

Sähköautojen kysynnän kasvu jatkui alkuvuodesta 2023, ja maailmassa myytiin 1,5 (1,2) miljoonaa sähköautoa tammi−helmikuussa, mikä on noin 25 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Nikkelimarkkina on tasaantunut ja hinnat ovat asettuneet uudelle korkeammalle tasolle sen jälkeen, kun Ukrainan sodan aiheuttamat spekulaatiot nostivat nikkelin hinnan hetkellisesti epänormaalin korkeaksi vuonna 2022. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta samoin kuin akkuihin käytettävän nikkelisulfaatin hinta olivat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä kutakuinkin vertailukauden tasolla.

Vahvasti sujuneen perustuotannon ja akkukemikaalitoiminnan hyvin jatkuneen kasvun ansiosta Terrafamen liikevaihto nousi 36 prosenttia 172,7 (127,0) miljoonaan euroon. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto nousi 66,2 (44,0) miljoonaan euroon, mikä oli noin 38 prosenttia Terrafamen liikevaihdosta. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 106,5 (83,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon vahvan kasvun ansiosta käyttökate nousi 42,5 (27,7) miljoonaan euroon, mikä on 24,6 (21,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto oli 27,5 miljoonaa euroa (13,5).

Terrafame jatkaa strategiansa toteuttamista panostamalla sähköistyvän liikenteen tarpeisiin. Tästä hyvänä osoituksena ovat vuoden 2023 alussa solmitut monivuotiset nikkelisulfaatin toimitussopimukset Stellantiksen ja Umicoren kanssa. Kaupalliset toimitukset jatkuvat ja toimitusmääriä lisätään vuoden 2023 aikana.

Kolmisopen malmion hyödyntämiseen ja kaivospiirin laajentamiseen liittyvässä lupaprosessissa olemme päättäneet edetä kaksivaiheisesti saatuamme Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen jättää lupa-asia käsittelemättä alkuperäisessä laajuudessa. Olemme myös aloittaneet rekrytoinnit liittyen viime vuoden lopulla tehtyyn päätökseen noin 20 miljoonan euron investoinnista uraanin talteenoton käynnistämiseksi vuoden 2024 kesään mennessä. Lisäksi katsauskauden aikana sovittiin vakuusjärjestelystä liittyen Terrafamen koko toimintaa koskevaan ympäristö- ja vesitalouslupaan.

Operatiivisen toiminnan tehokkuuden ja työturvallisuuden kehittämistä jatketaan jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti (Operational Excellence). Tulokset ovat olleet selkeästi positiivisia, ja teollisuusalueen yhteenlaskettu 12 kuukauden tapaturmataajuus oli maaliskuun lopussa 5,4 (9,7), mikä oli yhtiön mittaushistorian alhaisin luku.

Vuonna 2023 jatkamme kohti tavoitettamme saada akkukemikaalitehtaan ylösajo päätökseen sekä pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.”

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Sähköautojen globaali myynti on jatkunut vahvana. Tammi−helmikuussa 2023 maailmassa myytiin noin 1,5 (1,2) miljoonaa sähköautoa, mikä on noin 25 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2022.

Kiinassa myytiin tammi−helmikuussa 2023 yhteensä noin 0,8 (0,7) miljoonaa sähköautoa, mikä vastasi noin 54 prosenttia maailmanlaajuisesta myynnistä. Myynti nousi noin 17 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Sähköautojen myynti oli erityisen vahvaa USA:ssa ja Kanadassa, joiden yhteenlaskettu sähköhenkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen myynti kasvoi 71 prosenttia. Euroopassa näiden ajoneuvoluokkien myynti kasvoi 6,2 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022.

Helmikuussa 2023 sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko (kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien) oli 48,7 kWh (45,5 kWh). NCM 811 -akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus laski vuoden 2022 helmikuun 19 prosentista vuoden 2023 helmikuun 17 prosenttiin.  NCM 622 -akkujen markkinaosuus oli 18 prosenttia helmikuussa 2023, kun se vuoden 2022 helmikuussa oli 23 prosenttia. NCM 712 -akkujen vastaavat markkinaosuudet olivat 6 ja 6 prosenttia.

Gigawattitunneissa tarkasteltuna NCM 811 -akkujen osuus kuitenkin kasvoi 4,7 GWh:sta 6,8 GWh:in, ja NCM 622 -akkujen osuus 5,8 GWh:sta 7,2 GWh:in. NCM 712 -akkujen osuus helmikuussa 2023 oli 2,4 GWh, kun vuotta aiemmin osuus oli 1,4 GWh:a.

Nikkelimarkkina

Nikkelin hinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä lähes samalla tasolla kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022. Venäjän sodan vuonna 2022 aiheuttamat spekulaatiot nostivat nikkelin hinnan hetkellisesti epänormaalille tasolle, mutta nikkelin hintakehitys alkoi korjautua sen jälkeen, kun Lontoon metallipörssi oli käyttänyt poikkeuksellisia keinoja kaupankäynnin rajoittamiseksi (Disruption Event). Myös akkuihin käytettävän nikkelisulfaatin hinta oli vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä samalla tasolla kuin vertailujaksolla, vaikka nikkelisulfaatin SPOT-hinnan määritys (SPOT China) ei ole maaliskuun 2022 jälkeen ollut täysin kytköksissä LME-hintaan.

Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi−maaliskuussa 2023 oli 26 065 (26 309) USD/t. Verrattuna vuoden 2022 neljänteen neljännekseen nikkelin keskimääräinen markkinahinta nousi 3,1 prosenttia.  

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat maaliskuun 2023 lopussa 44 875 tonnia, mikä on merkittävästi alhaisempi taso kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana (80 947). Nikkelivarastot ovat olleet voimakkaassa laskussa vuoden 2021 toiselta neljännekseltä alkaen, ja maaliskuun lopun varastotaso laski myös vuoden 2022 neljännen neljänneksen lopun tilanteeseen verrattuna (57 878). Maaliskuun 2022 lopussa varastotaso vastasi 0,7 viikon (1,4) kysyntää.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Tammi−maaliskuun liikevaihto oli 172,2 (127,0) miljoonaa euroa, mikä on 36 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan ylösajo ja hyvin sujunut perustuotanto kasvattivat liikevaihtoa. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 66,2 (44,0) miljoonaa euroa, mikä on noin 38 prosenttia (35) koko yhtiön liikevaihdosta. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 106,5 (83,0) miljoonaa euroa.

Käyttökate oli 42,5 (27,7) miljoonaa euroa, mikä on 24,6 (21,8) prosenttia liikevaihdosta. Nousu johtui liikevaihdon vahvasta kasvusta.

Liiketulos oli 27,5 (13,5) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta(* 11,9 (-23,7) miljoonaa euroa.

*) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit

Tammi−maaliskuun keskeisiä tapahtumia

Terrafame ja Stellantis ilmoittivat tammikuussa 2023 solmineensa sähköajoneuvojen akuissa käytettävän nikkelisulfaatin toimituksia koskevan sopimuksen. Terrafame toimittaa Stellantikselle nikkelisulfaattia vuodesta 2025 alkaen viisivuotisen sopimuskauden ajan. Terrafamen kanssa tehty sopimus on osa Stellantiksen määrätietoista sähköistymisstrategiaa ja kattaa merkittävän osan vastuullisesti tuotetun ja paikallisista lähteistä hankitun nikkelin tarpeesta.

Helmikuussa 2023 Umicore ja Terrafame kertoivat allekirjoittaneensa pitkäaikaisen sopimuksen nikkelisulfaattitoimituksista. Kaupalliset toimitukset on jo aloitettu onnistuneen tuotehyväksyntäprosessin jälkeen, ja toimitusmääriä lisätään vuoden 2023 aikana.

Katsauskauden aikana sovittiin vakuusjärjestelystä liittyen Terrafamen koko toimintaa koskevaan ympäristö- ja vesitalouslupaan. Vakuusjärjestelyn arvo on 365 miljoonaa euroa.

Hallinnointi

Terrafamen yhtiökokous pidettiin 17.3.2023. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen, päätti hallituksen esityksen mukaisesti tuloksen käsittelystä sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Matti Hietanen, Jesus Fernandez, Riitta Mynttinen, Tuomo Mäkelä, Julian Sanchez ja Jyrki Vainionpää. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72 000 euroa. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 36 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa, joka perustuu kokousosallistumiseen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Henkilöstö ja kumppaniverkosto

Terrafamen teollisuusalueella työskentelee säännöllisesti noin 1 500 henkilöä. Terrafamen palveluksessa oli maaliskuun 2023 lopussa 780 (827) henkilöä. Henkilöstön määrän muutokseen vaikutti vuonna 2022 toteutettu kustannussäästöohjelma ja siihen liittyneet henkilöstön vähennykset.  

Teollisuusalueella työskenteli katsauskaudella keskimäärin 937 (633) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE).

Lupa-asiat

Terrafame ilmoitti 20.6.2022 jättäneensä Kolmisopen malmion hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.  Kolmisoppi on Terrafamen kaivospiirillä sijaitseva toinen, vielä hyödyntämätön malmiesiintymä. Kolmisoppi mukaan lukien Euroopan suurimmat nikkelimalmivarat sijaitsevat Terrafamen kaivospiirillä Sotkamossa. Nikkelin lisäksi malmista otetaan talteen sinkkiä, kobolttia ja kuparia. Vuodesta 2021 alkaen nikkeli ja koboltti on jalostettu yhtiön akkukemikaalitehtaalla sähköautojen akuissa käytettäviksi akkukemikaaleiksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.2.2023 päätöksen, jolla Kolmisoppi-hankkeen lupahakemus jätetään käsittelemättä. Keskeinen este lupahakemuksen käsittelylle kesäkuussa 2022 jätetyssä laajuudessa on, että hankkeen edellyttämään vesienhoitosuunnitelman tavoitteista poikkeamiseen tarvittava menettely vaatii lakimuutoksen, joka on tällä hetkellä vasta valmisteluvaiheessa.

Terrafame on päättänyt muuttaa Kolmisoppi-hankkeen suunnitelmia siten, että hanke etenee kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan lupaa Kolmisopen maa-alueella olevan malmiesiintymän hyödyntämiseksi, louhinnan ajoittuessa vuosille 2028−2033. Toisessa vaiheessa haetaan lupaa louhoksen laajentamiselle myös vesialueelle, louhinnan ajoittuessa vuosille 2040−2050. Vuosina 2033−2040 louhinta tapahtuu nykyisessä Kuusilammen louhoksessa.

Keskeiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Terrafamella ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Näkymät vuodelle 2023

 • Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoa jatketaan.
 • Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.
 • Operatiivisen toiminnan tehokkuuden ja työturvallisuuden kehittämistä jatketaan jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti (Operational Excellence).
 • Terrafame jatkaa rekrytointeja liittyen viime vuoden lopulla tehtyyn päätökseen noin 20 miljoonan euron investoinnista uraanin talteenoton käynnistämiseksi vuoden 2024 kesään mennessä.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi

Suomenkielinen webcast-tiedotustilaisuus järjestetään 28.4.2023 klo 13.00. Tilaisuudessa Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen ja talousjohtaja Ville Sirviö käyvät läpi yhtiön tuloksen. Webcastia voi seurata suorana osoitteessa terrafame.videosync.fi/q1-2023, jonka aikana kysymyksiä voi esittää sivun alareunassa sijaitsevalla lomakkeella.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.