Julkaistu 22.04.2022 klo 09.00

Terrafamen liiketulos nousi 13,5 miljoonaan euroon

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

Tammi–maaliskuu 2022 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 46,5 (0) miljoonaa euroa, mikä on noin 37 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Tuotannon ylösajo etenee.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 80,6 (93,4) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 127,0 (93,4) miljoonaa euroa, mikä on 36,0 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan ylösajo ja metallien hintojen nousu kasvattivat liikevaihtoa, vaikka hintasuojaukset vaimensivat erityisesti voimakkaasti nousseen nikkelin hinnan suoraa vaikutusta liikevaihtoon.
 • Käyttökate yhteensä nousi 27,7 (9,6) miljoonaan euroon, mikä on 21,8 (10,3) prosenttia liikevaihdosta. Vahva liikevaihto kompensoi osaltaan tarveaineiden nousseiden hintojen vaikutusta käyttökatteeseen.
 • Liiketulos yhteensä oli 13,5 (-0,7) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta(2 oli -23,7 (-26,0) miljoonaa euroa.
 • Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 9,7 (8,4). Työ turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi jatkuu.
 • Terrafamen muutosneuvottelut päättyivät 28.2.2022 noin 10 miljoonan euron vuotuiseen kustannussäästöön. Säästöistä noin 3,5 miljoonan euroa koostuu henkilöstövähennyksistä ja noin 6,5 miljoonan euron säästöt syntyvät mm. ostopalveluiden vähentämisestä ja kehittämisestä.
 • Terrafame on siirtynyt noudattamaan neljännesvuositiedotteissaan käytäntöä, jossa vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä annettava katsaus esitetään tiivistettynä ja ensimmäiseltä ja toiselta vuosipuoliskolta annettavat katsaukset kuvaavat liiketoimintaa laajemmin.

Taloudelliset tunnusluvut 2022
Q1
2021
Q1
Muutos,
%
2021
Liikevaihto, M€ 127,0 93,4 36,0 % 378,4
Akkukemikaaliliiketoiminta 46,5 - - 27,1
Metallipuolituoteliiketoiminta 80,6 93,4 -13,8 % 351,3
Käyttökate, M€ 27,7 9,6 188,5 % -48,8(1
Käyttökate, M€ ilman kertaluonteisia eriä 27,7 9,6 188,5 % 24,2
Liiketulos, M€ 13,5 -0,7 n.a. -95,3(1
Liiketulos, M€ ilman kertaluonteisia eriä 13,5 -0,7 n.a. -22,4
Keskeneräinen tuotanto, M€ 208,2 192,6 8,1 % 204,0
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(2 -23,7 -26,0 n.a. -43,2
Kokonaisinvestoinnit, M€ 17,7 32,7 -45,9 % 117,9
Ylläpitoinvestoinnit, M€ 12,4 10,4 18,9 % 60,3
Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun, M€ 5,3 22,3 -76,2 % 57,6
Oma pääoma, M€ 306,9 475,6 -35,5 % 384,8
Taseen loppusumma, M€ 1 051,8 925,5 13,6 % 1 006,7
Oma henkilöstö, aktiiviset 827 863 -4,2 % 858
Kumppaniyritysten henkilöstö, FTE 633 1 085 -41,7 % 883
Tapaturmataajuus yhteensä, 12 kk LTIFR1 9,7 8,4 15,5 % 8,9
Oma henkilöstö 7,1 6,6 7,6 % 5,5
Kumppaniyritysten henkilöstö 12,2 9,4 29,8 % 11,8

1) Ympäristövarauksen korotus heikensi Q4/2021 käyttökatetta ja liiketulosta 72,9 miljoonalla eurolla.
2) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos – Ylläpitoinvestoinnit

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Sähköautojen globaali myynti jatkui alkuvuonna vahvana. Vuoden 2022 tammi–helmikuussa maailmassa myytiin lähes 1,2 (0,6) miljoonaa sähköautoa, mikä on noin 90 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021. Sähköautojen kysynnän kasvun taustalla olevat ajurit pysyivät siis vahvoina ja tukivat Terrafamen akkukemikaalituotannon ylösajon etenemistä.

Helmikuussa maailman markkinamekanismit muuttuivat kuitenkin äkillisesti ja geopoliittinen epävarmuus kasvoi merkittävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Maaliskuussa nikkelin hinnassa nähtiin epänormaaleja liikkeitä ja LME-hinta alkoi eriytyä laajemmista markkinafundamenteista. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi-maaliskuussa 2022 oli 27 951 (17 570) USD/t, mikä on 59 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä oli 19 821 USD/t. Maaliskuun alussa Venäjän sodan aiheuttamat spekulaatiot nostivat nikkelin hinnan epänormaalille tasolle, jolloin Lontoon metallipörssi keskeytti nikkelikaupan noin viikoksi. Kaupankäynti jatkui rajoitettuna vielä seuraavan viikon (Disruption Event). Hinnat ovat sen jälkeen palautuneet jonkin verran, mutta jääneet kuitenkin selvästi vuoden 2021 lopun tasoja korkeammalle. Markkinahäiriöiden vuoksi myös Kiinan SHFE ja LME:n nikkelin hintanoteeraukset ovat eriytyneet toisistaan ja nikkelisuflaatin hintapreemion (SPOT China) yhteys LME-hintaan katkesi ainakin väliaikaisesti. Akkuihin käytettävän nikkelisulfaatin hinta jatkoi kuitenkin nousuaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä, joskin LME:n nikkelihintaa kohtuullisemmalla vauhdilla.

Paitsi Terrafamen liikevaihdon kannalta merkittävän nikkelin, myös energian ja kemikaalien hinnat ovat olleet nousussa. Teollisuusyritykset ovat siirtäneet hankintojaan pois Venäjältä, mikä on lisännyt kysyntää vaihtoehtoisissa hankintalähteissä. Kysynnän kasvu on puolestaan nostanut hintoja. Myös Terrafame teki sodan alettua päätöksen siirtää hankinnat pois Venäjältä.

Terrafamen liikevaihto kasvoi selvästi, vaikka hintasuojaukset vaimensivat erityisesti voimakkaasti nousseen nikkelin hinnannousun suoraa vaikutusta liikevaihtoon. Ylösajovaiheessa olevan akkukemikaaliliiketoiminnan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 46,5 (0) miljoonaa euroa, mikä oli jo noin 37 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 80,6 (93,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto yhteensä oli 127,0 (93,4) miljoonaa euroa, mikä on 36,0 prosenttia vertailukautta enemmän.

Energian ja kemikaalien nousseet hinnat kasvattivat tuotantokustannuksia, mikä heijastui negatiivisesti yhtiön käyttökatteeseen. Vahvan liikevaihdon ansiosta käyttökate kuitenkin kasvoi merkittävästi vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 27,7 (9,6) miljoonaa euroa eli 21,8 (10,3) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljännekset kannattavuutta rasittivat odotuksia matalammaksi jäänyt alkuvuoden tuotanto sekä akkukemikaalitehtaan käynnistämiseen valmistautumisesta aiheutuneet kustannukset.

Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoa jatketaan suunnitellusti. Terrafamen muutosneuvottelut päättyivät 28.2.2022 noin 10 miljoonan euron vuotuiseen kustannussäästöön. Säästöistä noin 3,5 miljoonan euroa koostuu henkilöstövähennyksistä ja noin 6,5 miljoonan euron säästöt syntyvät mm. ostopalveluiden vähentämisestä ja kehittämisestä. Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus kehittyi epäsuotuisasti ja oli 9,7 (8,4). Käynnistimme vuoden 2020 lopulla jatkuvan parantamisen ohjelman, jossa kehitetään Terrafamen turvallisuus- ja johtamiskulttuuria sekä tuotannon käyttövarmuutta. Turvallisuussuoriutuminen on ehdottomasti ohjelman keskiössä ja panostamme vahvasti työturvallisuuden parantamiseen.”

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Sähköautojen globaali myynti on jatkunut vahvana. Vuoden 2022 tammi–helmikuussa maailmassa myytiin lähes 1,2 (0,6) miljoonaa sähköautoa, mikä on noin 90 % enenmmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021.

Kiina on edelleen suurin sähköautojen markkina. Tammi–helmikuussa 2022 Kiinassa myytiin yhteensä noin 0,7 miljoonaa sähköhenkilöautoa sekä kevyttä hyötyajoneuvoa. Myynti kasvoi 133 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2021, mutta jäi noin 27 prosenttia pienemmäksi kuin marras–joulukuussa 2021. Myynnin laskuun vaikuttivat sekä kiinalainen uusi vuosi että tiettyjen sähköautomerkkien nousseet hinnat.  Sähköautojen myynnin kasvu oli vahvaa myös USAssa ja Kanadassa sekä Euroopassa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2021, mutta myös näillä markkinoilla alkuvuosi oli vahvaa loppuvuotta 2021 vaatimattomampi.

Helmikuussa 2022 kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko oli 44,6 kWh (42,1 kWh). NCM 811 -akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus kasvoi vuoden 2021 helmikuun noin 10 prosentista vuoden 2022 helmikuun noin 17 prosenttiin. NCM 622 -akkujen markkinaosuus oli helmikuussa 2022 noin 23 prosenttia, kun se vuoden 2021 helmikuussa oli noin 31 prosenttia. NCM 712 -akkujen markkinaosuus säilyi 6 prosentissa.

Nikkelimarkkina

Nikkelin hinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli katsauskaudella selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2021 vertailujaksoilla. Maaliskuussa nikkelin hinnassa nähtiin epänormaaleja liikkeitä ja LME-hinta alkoi eriytyä laajemmista markkinafundamenteista.

Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi-maaliskuussa 2022 oli 27 951 (17 570) USD/t, mikä on 59 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä oli 19 821 USD/t. Maaliskuun alussa Venäjän sodan aiheuttamat spekulaatiot nostivat nikkelin hinnan epänormaalille tasolle, jolloin Lontoon metallipörssi keskeytti nikkelikaupan noin viikoksi. Kaupankäynti jatkui rajoitettuna vielä seuraavan viikon (Disruption Event). Hinnat ovat sen jälkeen palautuneet jonkin verran, mutta jääneet kuitenkin selvästi vuoden 2021 lopun tasoja korkeammalle. Markkinahäiriöiden vuoksi myös Kiinan SHFE ja LME:n nikkelin hintanoteeraukset ovat eriytyneet toisistaan ja nikkelisuflaatin hintapreemion (SPOT China) yhteys LME-hintaan katkesi ainakin väliaikaisesti. Akkuihin käytettävän nikkelisulfaatin hinta jatkoi kuitenkin nousuaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä, joskin LME:n nikkelihintaa kohtuullisemmalla vauhdilla.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat maaliskuun 2022 lopussa 80 947 tonnia. Varastot laskivat merkittävästi verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan (269 874) ja laskivat selvästi myös verratuna vuoden 2021 lopun tilanteeseen (106 313). Nikkelivarastot ovat olleet voimakkaassa laskussa vuoden 2021 toiselta vuosineljännekseltä alkaen. Tammi-maaliskuun 2022 lopun varastotaso vastaa reilun viikon (5) kysyntää.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 127,0 (93,4) miljoonaa euroa, mikä on 36,0 prosenttia vertailukautta enemmän. Metallien hintojen nousu kasvatti liikevaihtoa, vaikka hintasuojaukset vaimensivat erityisesti voimakkaasti nousseen nikkelin hinnan suoraa vaikutusta liikevaihtoon.

Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 46,5 (0) miljoonaa euroa, mikä on noin 37 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Tuotannon ylösajo etenee. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 80,6 (93,4) miljoonaa euroa.

Katsauskauden käyttökate yhteensä nousi 27,7 (9,6) miljoonaan euroon, mikä on 21,8 (10,3) prosenttia liikevaihdosta. Vahva liikevaihto kompensoi osaltaan tarveaineiden nousseiden hintojen vaikutusta käyttökatteeseen.

Katsauskauden liiketulos yhteensä oli 13,5 (-0,7) miljoonaa euroa.

Terrafamen muutosneuvottelut päättyivät 28.2.2022 noin 10 miljoonan euron vuotuiseen kustannussäästöön. Säästöistä noin 3,5 miljoonan euroa koostuu henkilöstövähennyksistä ja noin 6,5 miljoonan euron säästöt syntyvät mm. ostopalveluiden vähentämisestä ja kehittämisestä.

Liiketoiminnan vapaa kassavirta* oli -23,7 (-26,0) miljoonaa euroa.

*) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos – Ylläpitoinvestoinnit

Hallinnointi

Terrafamen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen, päätti hallituksen esityksen mukaisesti tuloksen käsittelystä sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Matti Hietanen, Tuomo Mäkelä, Jesus Fernandez, Emmanuel Henry, Riitta Mynttinen ja Jyrki Vainionpää. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72 000 euroa. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 36 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa, joka perustuu kokousosallistumiseen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Lupa-asiat

Terrafamella on vireillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa (PSAVI) pääluvan uusimiseen liittyvä lupaprosessi. Hakemus jätettiin elokuussa 2017.  

Näkymät vuodelle 2022

 • Terrafamella on meneillään useita akkukemikaaleihin liittyviä merkittäviä asiakasneuvotteluja ja tuotehyväksyntäprosesseja.
 • Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoa jatketaan määrätietoisesti. 
 • Euroopan geopoliittinen tilanne tulee nostamaan Terrafamen tuotantokustannuksia.
 • Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.
 • Terrafame jatkaa toimintansa tehostamista ja kannattavuuden parantamista.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi

Suomenkielinen webcast-tiedotustilaisuus medialle järjestetään 22.4.2022. klo 13.00. Tilaisuudessa Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen käy läpi yhtiön tuloksen. Webcastia voi seurata suorana osoitteessa terrafame.videosync.fi/2022-q1, jonka aikana kysymyksiä voi esittää sivun alareunassa sijaitsevalla lomakkeella.