Julkaistu 02.03.2017 klo 12.03

Terrafamen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät sertifioitu

DQS Finland riippumattomana, ulkopuolisena yrityksenä on auditoinut Terrafame Oy:n johtamisjärjestelmän ja auditoinnin perusteella Terrafame on sertifioitu laadun, ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden hallinnasta. Sertifiointi kertoo siitä, että Terrafame käyttää ja soveltaa kansainvälisten standardien mukaisia toimintatapoja ja menetelmiä.

Terrafamen johtamisjärjestelmää lähdettiin kehittämään entistä systemaattisemmin alkuvuodesta 2016. Vuoden aikana työn tekemistä sekä rooleja ja vastuita on selvennetty ja kuvattu koko organisaation voimin. Myös yhteistyö ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on kytketty mukaan laatutyöhön.

”Kansainvälisten standardien mukainen työskentely edellyttää vahvaa sitoutumista ja vastuunottoa niin johdolta, henkilöstöltä kuin kumppaneiltammekin. Tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti työn tuottavuutta ja turvallisuutta”, toteaa toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Terrafamen sertifioidun johtamisjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvat metallimalmin louhinta, metallien bioliuotus ja tuotanto sekä globaali markkinointi eli yrityksen koko toiminta. Standardit ohjaavat myös kehittämään toimintaa prosessimaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

”Esimerkiksi ympäristöasioissa ja työturvallisuudessa saavuttamamme parannukset kertovat konkreettisesti siitä, että työmme on ollut järjestelmällistä. Johtamisjärjestelmän rakentaminen ja sen sertifiointi antavat hyvän perustan myös Terrafamen tulevalle kehitystyölle”, arvioi kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Kokonaisuutena Terrafamen johtamisjärjestelmä koostuu kolmesta osa-alueesta seuraavasti:

  • Laadunhallinta – Terrafamen laadunhallintajärjestelmä täyttää ISO 9001 : 2015 -standardin vaatimukset.
  • Ympäristönhallinta – Terrafamen ympäristönhallintajärjestelmä täyttää ISO 14 001 : 2015 -standardin vaatimukset.
  • Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta – Terrafamen työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmä täyttää BS OHSAS 18001 : 2007 -standardin vaatimukset.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO julkaisi vuoden 2015 syksyllä uudistetut ISO 9001- ja ISO 14 001 -standardit, ja Terrafame on yksi ensimmäisistä uusien standardien pohjalta Suomessa sertifioiduista yrityksistä.
 

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 050 5900 720

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 040 5699 906

 

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, kobolttia ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Liitteet ja linkit: