Julkaistu 24.07.2020 klo 09.00

Terrafamen ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 liikevaihto oli 172,6 miljoonaa euroa ̶ käyttökate kasvoi merkittävästi vuodentakaisesta

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti

 • Nikkelin tuotanto kasvoi 13,8 prosenttia ja oli 15 462 (13 584) tonnia. Sinkin tuotanto kasvoi 10,7 prosenttia ja oli 29 929 (27 036) tonnia.
 • Nikkelin keskihinta nousi katsauskaudella London Metal Exchange’issa 1,4 prosenttia ja oli 12 483 (12 315) USD/t.
 • Sinkin keskihinta laski katsauskaudella London Metal Exchange’issa 25,1 prosenttia ja oli 2 046 (2 732) USD/t.
 • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 22,3 prosenttia ja oli 172,6 (141,2) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat alkuvuoden hyvät tuotantomäärät sekä hintasuojaukset, jotka vaimensivat laskevien markkinahintojen ja dollarin kurssikehityksen suoraa vaikutusta liikevaihtoon. Toimitukset jatkuivat katsauskaudella normaalisti koronatilanteesta huolimatta.
 • Huhti-kesäkuussa liikevaihto oli 76,5 (60,2) miljoonaa euroa, missä oli kasvua 27,1 prosenttia vuoden 2019 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Vertailukauden liikevaihtoa painoivat toukokuussa 2019 pidetty suunniteltu vuosihuoltoseisokki sekä edellisvuotta matalammat hinnat.
 • Katsauskauden käyttökate kasvoi merkittävästi vuodentakaisesta ja oli 19,1 (1,5) miljoonaa euroa eli 11,1 (1,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden liiketulos oli -0,6 (-16,1) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli 12,1 (-28,3) miljoonaa euroa.
 • Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu 12 kuukauden rullaava tapaturmataajuus oli 15,2 (7,9).
 • Terrafamen oman henkilöstön 12 kuukauden rullaava tapaturmataajuus oli 11,5 (7,2) ja yhteistyökumppaneiden 17,8 (8,7).
 • Koronaviruspandemia ei ole katsauskaudella vaikuttanut haitallisesti Terrafamen operatiiviseen toimintaan ja myös akkukemikaalitehtaan rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Maaliskuun puolivälissä yhtiöön perustettiin erillinen koronatyöryhmä ja toimintaohjeet toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi poikkeustilanteissa otettiin käyttöön. Suunniteltu vuosihuoltoseisokki, joka normaalisti pidetään toukokuussa, on koronaan liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi siirretty elokuulle. Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen.

 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut 2020
Q2
2019
Q2
Muutos,
%
2020
H1
2019
H1
Muutos,
%
Koko
vuosi
2019
Talous              
Liikevaihto, M€ 76,5 60,2 27,1 % 172,6 141,2 22,3 % 310,4
Käyttökate, M€ 7,8 -9,8 na 19,1 1,5 na 32,0
Liiketulos, M€ -2,2 -18,9 na -0,6 -16,1 na -5,6
Keskeneräinen tuotanto, M€ 186,8 180,2 3,7 % 186,8 180,2 3,7 % 186,2
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 -13,2 -24,7 na 12,1 -28,3 na -20,6
Kokonaisinvestoinnit, M€ 54,1 38,8 39,4 % 97,4 60,0 62,3 % 130,6
    Ylläpitoinvestoinnit, M€ 13,5 9,8 37,8 % 22,0 15,5 41,9 % 42,1
    Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja
    kapasiteetin kasvuun, M€
40,6 29,0 40,0 % 75,4 44,5 69,4 % 88,5
Oma pääoma, M€ 407,1 341,6 19,2 % 407,1 341,6 19,2 % 349,8
Taseen loppusumma, M€ 838,6 703,5 19,2 % 838,6 703,5 19,2 % 749,5
Metallitehtaan tuotanto              
Nikkeliä tuotettu, t 7 100 6 296 12,8 % 15 462 13 584 13,8 % 27 468
Sinkkiä tuotettu, t 14 387 12 602 14,2 % 29 929 27 036 10,7 % 55 222


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.
 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Alkuvuotta varjostanut koronaviruspandemia ei vaikuttanut katsauskaudella haitallisesti Terrafamen operatiiviseen toimintaan. Toimitukset jatkuivat normaalisti ja myös akkukemikaalitehtaan rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi 22,3 prosenttia ja oli 172,6 (141,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden käyttökate kasvoi merkittävästi vuodentakaisesta ja oli 19,1 (1,5) miljoonaa euroa eli 11,1 (1,1) prosenttia liikevaihdosta.

Terrafamen ensimmäisten toimintavuosien aikana olemme keskittyneet tuotannon ylösajoon. Vuoden 2020 tammi–maaliskuussa teimme uuden vuosineljänneskohtaisen nikkelin tuotantoennätyksen 8 362 tonnia, mikä on 8,5 prosenttia enemmän kuin aiempi ennätys vuodelta 2018. Juhannuksen alla Terrafamen toiminta-ajan nikkelintuotanto ylitti 100 000 tonnin rajan. Sinkkiä olemme samaan aikaan tuottaneet yhteensä 215 000 tonnia. Olemme kehittäneet toimintaamme vuosi vuodelta ja luottamus yhtiöön on kasvanut. Tästä suuri kiitos koko henkilöstöllemme.

Vuonna 2018 teimme päätöksen siirtyä jalostusketjussa eteenpäin ja nyt kesällä 2020 uuden akkukemikaalitehtaan rakennustyöt alkavat olla viimeistelyvaiheessa. Pääprosessialueiden asennustöiden edetessä ensimmäiset koekäyttötoimet aloitetaan lähiaikoina. Tulevan tuotantolaitoksen käyttöorganisaatio on myös pääosin rakennettu ja henkilöstön koulutus on edennyt kevään ja kesän aikana. Akkukemikaalitehtaan rekrytoinnit ovat kasvattaneet Terrafamen henkilöstöä 100 henkilöllä vuodentakaiseen verrattuna ja alueella toimivien urakoitsijoiden henkilöstömäärä on kasvanut vastaavasti yli 350 henkilöllä. Koronapandemiasta johtuen joidenkin laitteiden ja materiaalien toimitukset ovat viivästyneet, mutta tuotannollinen toiminta on tarkoitus aloittaa suunnitelmien mukaisesti vuoden 2021 alkupuolella. Koronapandemian vaikutukset ovat heijastuneet alkuvuoden aikana sähköautojen kysyntään, mutta käytössämme olevien arvioiden mukaan kysyntä on elpymässä ja pitkän aikavälin näkymät ovat vahvat.

Autoteollisuuden toimitusketjut ovat monimutkaisia, auton valmistuksen ja siihen käytettävien materiaalien ja komponenttien välillä on useita tasoja. Terrafame haluaa tarjota tähän ketjuun tuotteita, joiden toimitusketju on vastuullinen ja läpinäkyvä. Julkaisimme kesäkuussa vastuullisuusohjelman, jossa olemme asettaneet vuosille 2020–2024 tavoitteet mm. energiatehokkuudelle ja sivutuotteiden kierrätykselle. Lisäksi tavoitteenamme on edelleen pienentää omaa hiilijalanjälkeämme. Vastuullisuusohjelman kunnianhimoinen tavoite on huolehtia sekä lähiympäristöstä että edistää kestävää kehitystä globaalisti.

Terrafamen oman henkilöstön 12 kuukauden rullaava tapaturmataajuus oli 11,5 (7,2). Yhteistyökumppaneiden 12 kuukauden rullaava tapaturmataajuus oli 17,8 (8,7) ja Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 15,2 (7,9).). Vaikka numerot eivät sitä vielä osoitakaan, olemme kevään aikana saavuttaneet paranevia tuloksia erityisesti urakoitsijoiden tapaturmataajuuden osalta. Työtä turvallisuuskulttuurin muuttamiseksi teollisuusalueella jatketaan systemaattisesti. Koronatilanne Suomessa ja Kainuussa on tällä hetkellä rauhallinen, mutta seuraamme tilannetta tarkasti ja olemme valmiit tarvittaessa päivittämään toimintatapoja vastaamaan muuttunutta tilannekuvaa.”


Markkinakehitys

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Analyysitalo Rho Motionin arvioiden mukaan sähköautojen myynti oli maailmanlaajuisesti noin 738 000 (852 000) kappaletta tammi-toukokuussa 2020, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019.

Helmikuussa 2020 sähköautojen myynti Kiinassa laski merkittävästi koronavirusepidemian takia, mutta myyntilukemat palasivat normaalitasolle helmikuun ennätysalhaisista lukemista jo maaliskuussa ja siitä lähtien sähköautojen myynti Kiinassa on jatkanut elpymistään. Vuoden 2020 alussa sähköautojen myynti oli suurinta Euroopassa, mutta globaali kokonaismyynti laski huhtikuussa noin 30 prosenttia, kun myyntiluvut heikkenivät Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa niin merkittävästi, ettei Kiinan myynnin elpyminen pystynyt sitä tasapainottamaan. Myynti kasvoi kuitenkin toukokuussa noin 26 prosenttia huhtikuuhun 2020 verrattuna sähköautojen myynnin elpyessä kaikilla suurimmilla markkinoilla. Myynnin elpymisen arvioidaan jatkuvan Euroopassa vakaasti tulevina kuukausina tärkeillä markkina-alueilla myönnettyjen tukipakettien ansiosta.

Myyntipainotettu keskimääräinen akkukoko oli 54 kWh toukokuussa 2020, kun se edellisvuoden toukokuussa oli 55 kWh. Akkukemian kehittymisessä Kiinan elpyvät myyntiluvut ja Euroopan myyntimäärien lasku ovat kasvattaneet NCM811-akkujen osuutta, ja niiden markkinaosuus oli toukokuussa 2020 jo 11 prosenttia, kun se edellisvuoden toukokuussa oli vain 1,5 prosenttia. Lisäksi Kiinassa on tuotu markkinoille useita uusia automalleja, mikä on kasvattanut sellaisten akkujen markkinaosuutta, joissa nikkelin suhteellinen osuus on suuri (erityisesti NCM622). Toukokuussa 2020 NCM622-akkujen markkinaosuus oli globaalisti 34 %, kun se edellisvuoden toukokuussa oli 15 %. Rho Motion arvioi sähköautojen myynnin elpymisen kasvattavan akkujen kysyntää koko loppuvuoden 2020.

Nikkeli ja sinkki

Nikkelin markkinahinta oli toisella vuosineljänneksellä Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) 12 243 USD/t, mikä on 3,8 prosenttia matalampi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä (12 723). Huhti–kesäkuussa 2020 nikkelin hinta laski 0,1 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (12 258). Nikkelin hinta nousi kuitenkin tammi-kesäkuussa 1,4 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan ja oli keskimäärin 12 483 (12 315) USD/t. Nikkelin markkinahintakehitys on viime aikoina tasaantunut koronaviruspandemian aiheuttaman laskun jälkeen tuotannonleikkausten ja Kiinan markkinan elpymisen myötä.

Sinkin markkinahinta oli toisella vuosineljänneksellä Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) 1 964 USD/t, mikä on 7,7 prosenttia matalampi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä (2 128). Huhti–kesäkuussa 2020 sinkin hinta laski 28,9 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2 763). Sinkin hinta oli tammi–kesäkuussa 25,1 prosenttia matalampi kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana ja oli keskimäärin 2 046 (2 732) USD/t.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat katsauskauden lopussa 262 517 tonnia. Varastotasot kasvoivat sekä verrattuna vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen lopun (257 439) että vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen lopun tilanteeseen (182 122). Varastotaso vastaa vajaan 6 (4) viikon kysyntää. Sinkkivarastot olivat katsauskauden lopussa 220 457 tonnia, mikä vastaa vajaan viikon kysyntää. Sinkkivarastot laskivat merkittävästi Kiinassa, mutta kasvoivat toisaalta selvästi LMEssä. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa yhteenlasketut sinkkivarastot olivat 234 008 tonnia ja vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen lopussa 177 318 tonnia.

Valuuttakurssi

Toisella vuosineljänneksellä keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,10 ja pysyi näin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla. Vuoden 2019 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen EUR/USD kurssit olivat vastaavasti 1,14 ja 1,12.


Metallintuotanto

Nikkelin tuotanto kasvoi katsauskaudella 13,8 prosenttia ja oli 15 462 (13 584) tonnia. Sinkin tuotanto kasvoi 10,7 prosenttia ja oli 29 929 (27 036) tonnia. Tuotantoa kasvatti hyvin sujunut tuotantoprosessi ja sitä kautta korkeana pysynyt käyntiaste.

Toisella vuosineljänneksellä nikkelin tuotanto kasvoi 12,8 % vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 7 100 (6 296) tonnia. Sinkin tuotanto kasvoi 14,2 prosenttia ja oli 14 387 (12 602) tonnia.

Suunniteltu vuosihuoltoseisokki, joka normaalisti pidetään toukokuussa, on koronaan liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi siirretty elokuulle.


Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 22,3 prosenttia ja oli 172,6 (141,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat alkuvuoden hyvät tuotantomä&

Liitteet ja linkit: