Julkaistu 12.05.2017 klo 10.04

Terrafamelta sulattoa koskeva täydennys kaivostoiminnan YVA-menettelyyn

Kainuun ELY-keskus on tänään asettanut nähtäville Terrafame Oy:n sulattoa koskevan täydennyksen kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn YVA-ohjelmaan. Terrafamen tavoitteena on tarkastella sulattoa pasuton mahdollisena jatkoprosessina, jonka avulla voitaisiin nostaa nikkelin jalostusarvoa.

Terrafamen tuotteiden jatkojalostusmahdollisuuksiin liittyvät suunnitelmat ovat tarkentuneet vuoden 2017 alkupuolella ja sulattovaihtoehto on noussut esille mahdollisena jatkoprosessina pasutolle. Pasutto ja sulatto muodostavat kokonaisuuden, jonka vaikutuksia yhtiö haluaa arvioida samassa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa. 

YVA-ohjelman sulattoa koskeva täydennys on nähtävillä 30 päivän ajan ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ja siitä voi jättää mielipiteitä Kainuun ELY-keskukselle. Täydennys löytyy myös Terrafamen verkkosivuilta.

Terrafame toteuttaa vuosien 2016–2017 aikana kaksi YVA-hanketta, joista toinen koskee kaivostoiminnan kehittämistä ja vaihtoehtoista sulkemista ja toinen kaivosalueen vesienhallintaa. YVA-menettelyiden selostukset liitetään myöhemmin Terrafamen ympäristölupahakemukseen.

 

Lisätietoa:

Terrafamen jättämä sulattotäydennys

 

Mahdolliset median yhteydenotot:

Pe 12.5.2017 klo 14.00–15.30: Terrafame Oy, toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, p. 050 5900 720  

Liitteet ja linkit: