Julkaistu 10.11.2017 klo 10.06

Terrafamelle uutta yksityistä rahoitusta tukemaan tulevia investointeja

Terrafame Group Oy (”Terrafame Group”) ja Terrafame Oy (”Terrafame”) ovat 9.11.2017 sopineet Galena Asset Managementin (”Galena”), Trafigura Groupin (”Trafigura”) sekä Sampo Oyj:n (”Sampo”) kanssa rahoituskokonaisuudesta, joka tukee Terrafamen tulevaisuuden investointeja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Osapuolet ovat aiemmin sopineet 250 miljoonan euron rahoituskokonaisuudesta Terrafamen toiminnan ylösajon loppuunsaattamisen rahoittamiseksi. Nyt sovittu uusi rahoitusjärjestely on merkittävä askel Terrafamen siirtyessä vakiintuneesta teollisesta toiminnasta investoimaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, jotka liittyvät sähköautojen akkusegmenttiin.

Solmitun järjestelyn keskeinen sisältö:

  • Rahoituskokonaisuuden arvo on 200 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 175 miljoonaa euroa).
  • Ensimmäisessä vaiheessa Galena tekee 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin oman pääoman ehtoisen sijoituksen Terrafameen. Sijoitus on käytettävissä ylösajon viimeisiin vaiheisiin sekä nikkeli- ja kobolttisulfaattihankkeen toteutettavuustutkimuksiin, suunnitteluun sekä alkuvaiheen pääomatarpeeseen.
  • Galena on lisäksi antanut 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin oman pääoman ehtoisen sijoitussitoumuksen, joka on käytettävissä tarvittaessa investointien rahoittamiseen.
  • Trafigura on lisäksi sitoutunut 75 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainajärjestelyyn ja Sampo 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainajärjestelyyn Terrafamen kanssa. Näillä lainajärjestelyillä varmistetaan, että sulfaattihanke on täysin rahoitettu. Galena rahoittaa Trafiguran lainan.

Uusi rahoitus mahdollistaa Terrafamen tulevat investoinnit kasvuun

”Terrafamen toiminnan hyvin sujuneen ylösajon jälkeen yhtiö on vahvasti siirtymässä vakiintuneen toiminnan vaiheeseen. Tähän kuuluu myös uusien investointimahdollisuuksien kartoittaminen, kuten yhdistetyn nikkelikobolttisulfidituotteen jatkojalostaminen erillisiksi nikkeli- ja kobolttisulfaattituotteiksi. Helmikuussa 2017 Trafiguran, Galenan ja Sammon kanssa solmitun 250 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden jälkeen olemme ilahtuneita kanssaomistajiemme sitoutumisesta Terrafamen tulevaisuuden kasvuun tämän uuden 200 miljoonan dollarin rahoitusjärjestelyn muodossa”, Terrafame Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Känkänen sanoo.

”Terrafame on saavuttanut ylösajossa tavoitteet, jotka sille asetettiin toiminnan alkaessa elokuussa 2015. Yhtiö on yltänyt keskeisimpiin tuotantotavoitteisiinsa, ja kustannukset ovat pysyneet budjettien mukaisina. Kaivoksen ympäristötilanne on vakaa. Bioliuotus toimii odotusten mukaisesti, ja Terrafame on näin ollen valmis uusiin mahdollisuuksiin”, Känkänen jatkaa.

”Terrafamen vahvana jatkunut suorituskyky on tulosta yhtiön johdon ja työntekijöiden intensiivisestä työstä ylösajon eteen viimeisten kahden vuoden ajan. Ylösajon aikana olemme selvittäneet uusia mahdollisuuksia Terrafamen tuoteportfolion laajentamiseksi ja nikkelituotteen jatkojalostamiseksi. Nikkelituotteen jatkojalostusvaihtoehtoihin ovat kuuluneet nikkeli-rauta-seokset ruostumattoman teräksen tuotantoa varten sekä nikkeli- ja kobolttisulfaatit sähköautojen akkuihin. Molempien hankkeiden toteutettavuutta selvitetään parhaillaan. Selvitysten mukaan nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuottaminen vaikuttaa lupaavimmalta vaihtoehdolta. Teemme nikkelituotteemme jatkojalostamiseen liittyvän lopullisen investointipäätöksen ensi kevääseen mennessä”, sanoo Lauri Ratia, Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

”Olemme olleet hyvin vaikuttuneita Terrafamen johdon työskentelystä sekä kaivoksen toiminnasta”, Galena Asset Managementin toimitusjohtaja Maximilian Tomei sanoo. ”Terrafame on nyt valmis toiseen investointivaiheeseen, jota tukee sähköautoalan nopea kasvu. Odotettavaa on, että sähköautojen akkujen tuotannossa käytettävien nikkeli- ja kobolttisulfaattien kysyntä kasvaa voimakkaasti. Pystymme hyötymään tästä kehityksestä parantamalla Terrafamen osaamista ja tuotantokykyä entisestään. Tämän myötä Terrafame asemoituu tärkeäksi pohjoiseurooppalaiseksi metallituottajaksi akkuteollisuudelle”, Tomei päättää.

Lisätietoa järjestelyn keskeisistä seikoista

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset tehdään samalla Terrafamen osakkeen hinnalla kuin helmikuussa 2017 toteutetussa rahoitusjärjestelyssä. Näin Terrafamen arvoksi muodostuu 481,8 miljoonaa euroa ennen oman pääoman ehtoisia sijoituksia.

Nyt tehtävä oman pääoman ehtoinen sijoitus antaa Galenalle lisäksi oikeuden merkitä Terrafamen osakkeita 100 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. Sovittu merkintähinta on tältä osin 10 % nykyistä merkintähintaa korkeampi.

Lainojen takaisinmaksuaika on 5,5 vuotta. Lainojen järjestelypalkkio 1,5 % maksetaan Terrafamen osakkeina.

Lainojen myötä Galena saa oikeuden merkitä Terrafamen osakkeita 75 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla sekä lainan koroilla ja Sampo 25 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla sekä lainan koroilla. Sovittu merkintähinta on 15 % nykyistä merkintähintaa korkeampi.

Trafigura ja Terrafame ovat jatkaneet nykyistä sinkkisulfidia koskevaa sopimusta sekä sopineet uusista kaupallisista järjestelyistä liittyen tuleviin nikkeli- ja kobolttisulfaattituotteisiin. Jatketun sopimuksen mukaisesti Trafigura ostaa 80 % Terrafamen tuottamasta sinkkisulfidista vuoden 2027 loppuun saakka. Uusia nikkeli- ja kobolttituotteita koskevan sopimuksen mukaan Trafigura markkinoi 100 % näistä tuotteista vuoden 2027 loppuun asti. Järjestelyn kaupalliset ehdot ovat globaaleilla metallimarkkinoilla yleisesti sovellettujen käytäntöjen mukaisia. Nikkeli- ja kobolttisulfideja koskeva 100 %:n ostosopimus säilyy voimassa.

Terrafame Group sitoutui helmikuussa 2017 osana edellistä rahoituskokonaisuutta 50 miljoonan euron sijoitussitoumukseen. Tätä sitoumusta on jatkettu vuoden 2021 loppuun asti.

Tässä tiedotteessa julkistetut järjestelyt on toteutettu ennen julkistamishetkeä.

Terrafamen omistajapohja

Ennen nyt julkistettua järjestelyä Terrafame Group omisti Terrafamen osakkeista 84,0 %, Galena 15,9 % ja Sampo 0,1 %. Helmikuussa 2017 sovitun rahoitusjärjestelyn jälkeen Galena ja Sampo ovat päättäneet merkitä lainojen koroilla Terrafamen osakkeita.

Uuden sopimuksen, eli 100 miljoonan Yhdysvaltain dollarin oman pääoman ehtoisen sijoituksen ja lainan järjestelykulujen maksun myötä Terrafame Group omistaa Terrafamesta 71,2 %, Galena 28,7 % ja Sampo 0,1 %. Terrafame Groupin omistusosuus Terrafamesta voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 %:iin, jos optio-oikeudet käytetään ja korot maksetaan osakkeina.

Lisätietoja:

Terrafame Group Oy, Matti Hietanen, toimitusjohtaja, puh. 040 823 8806

Terrafame Group Oy, Janne Känkänen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 3964 990

Terrafame Oy, Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922

Terrafame Oy, Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, puh. 050 590 0720

Trafigura, Global Press Office, puh. +41 (0) 22 592 4528 tai media@trafigura.com

 

Terrafame:
Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Terrafame Group:
Terrafame Group Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Groupin tehtävänä on hankkia Terrafameen yksityistä täydentävää rahoitusta sekä tukea kaivosyhtiön toiminnan vakauttamista ja kehittämistä. Terrafame Groupin tehtäviin kuuluu myös auttaa kaivosvesien puhdistukseen liittyvien uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.

Trafigura:
Vuonna 1993 perustettu Trafigura on yksi maailman suurimmista fyysisten hyödykkeiden kauppaan keskittyvistä konserneista. Trafigura hankkii, varastoi, kuljettaa ja toimittaa erilaisia raaka-aineita (mukaan lukien öljy, öljyjalosteet, metallit ja mineraalit) asiakkailleen ympäri maailmaa. Hyödykekaupan tukena Trafiguralla on teollisuus- ja sijoitusomaisuutta, johon kuuluu 49,6 prosentin omistusosuus globaalissa öljytuotteiden varastointi- ja jakeluyhtiössä Puma Energyssä, maailmanlaajuinen terminaali-, varastointi- ja logistiikka-alan toimija Impala Terminals, Trafiguran Mining Group, 50 prosentin osuus kauppaan ja logistiikkaan erikoistuneessa DT Groupissa sekä Galena Asset Management. Yhtiön omistajia ovat noin 600 sen 4 100 työntekijästä, jotka työskentelevät 61 toimipisteessä 36 maassa ympäri maailmaa. Trafigura on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Sen liikevaihto oli 12 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2003 ja 98,1 miljardia dollaria vuonna 2016. Konserni on liittänyt asiakkaansa osaksi maailmantaloutta yli kahden vuosikymmenen ajan ja edistänyt taloudellista hyvinvointia kaupankäyntiä kehittämällä. Lue lisää: www.trafigura.com

Galena:
Galena Asset Management S.A. on maailman johtavan fyysisten hyödykkeiden kauppaan keskittyvän Trafigura Groupin kokonaan omistama sijoitusyhtiö, jonka toimintaa valvoo ja säätelee Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen (FINMA). Galena on toiminut taloudellisten ja fyysisten hyödykemarkkinoiden leikkauskohdassa jo yli vuosikymmenen ajan tarjoten johtaville institutionaalisille sijoittajille sijoitusmahdollisuuksia Trafigura-konsernin rinnalla sen rahastojen tai varainhallinnan kautta. Galenan salkunhoitajilla on huomattava kokemus metalli-, mineraali-, öljy-, merenkulku- ja infrastruktuuriliiketoiminnasta. Galena toimii itsenäisesti, mutta saa merkittäviä hyötyjä suhteestaan Trafiguraan, joka on sen merkittävin ankkurisijoittaja.

Galena Private Equity Resources Fund LP on 400 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoinen suljettu Caymansaarille rekisteröity kommandiittisijoitusyhtiö, joka keskittyy investointeihin varhaisen vaiheen kaivosalan yrityksiin. Sijoittajiin lukeutuu johtavia globaaleja institutionaalisia sijoittajia, kuten amerikkalaisen yliopiston lahjoitusrahasto ja yksi Euroopan suurimmista vakuutusyhtiöstä sekä useita yksityisiä sijoitusyhtiöitä. Trafigura on myös rahastossa äänettömänä osakkaana. Joulukuusta 2016 alkaen rahastolla on ollut salkussaan kaksi investointikohdetta. Rahasto on enemmistöosakas Bowie Resource Partners LLC:ssä, jolla on neljä lämpöhiilikaivosta Yhdysvalloissa Utahissa ja Coloradossa. Yhtiö omistaa yhden tuottavimmista ja pisimpään yhtäjaksoisesti toimineista kaivoksista Yhdysvalloissa ja sen maine turvallisuus- ja ympäristöasioissa on erittäin hyvä. Rahasto on myös enemmistösijoittaja Mawson Westissä, joka on Katangan alueella Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiva kuparin ja hopean tuotantoon keskittyvä yhtiö. Galena Private Equity Resources Fund on ollut sijoittajana Bowiessa elokuusta 2013 ja Mawson Westissä joulukuusta 2014 alkaen.

Galenalla on käytössään Trafigura-konsernin kaupallinen ja tekninen asiantuntemus etenkin rauta- ja värimetallien alalla. Sijoitusammattilaiset voivat hyödyntää Trafiguran kansainvälistä verkostoa, joka muodostuu 61 toimistosta 36 maassa, sekä konsernin vankkaa mainetta. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti ja yleensä osallistuu aktiivisesti strategiseen kehitystyöhön sijoituskohteissaan. Trafigura on rahastossa äänettömänä osakkaana. Lue lisää: www.galena-invest.com

Liitteet ja linkit: