Julkaistu 21.06.2017 klo 14.00

Terrafame valmistelee harvinaisten maametallien ja uraanin talteenoton laboratoriotutkimusta

Terrafame Oy valmistelee harvinaisten maametallien ja uraanin talteenoton koetoimintaa. Koetoimintavaiheessa tutkittaisiin talteenottoprosessia laboratoriomittakaavassa tavoitteena saada lisätietoa nesteuuttoprosessin toiminnasta. Yhtiöllä on jatkuvasti käynnissä erilaista koe- ja tutkimustoimintaa.

”Terrafame ei tällä hetkellä ota uraania talteen eikä uraanin talteenoton käynnistämisestä ole tehty päätöksiä. Kuten aiemmin on tuotu esille, olemme selvittäneet vaihtoehtoa, jossa uraanipuolituotetta voitaisiin tuottaa vuodesta 2019 eteenpäin. Suhteessa nikkelin ja sinkin tuotantoon uraanin talteenoton taloudellinen merkitys Terrafamelle ei olisi ratkaisevan suuri, mutta se olisi lisä Terrafamen nykyiseen liiketoimintaan sekä tehostaisi samalla luonnonvarojen hyödyntämistä”, toteaa Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy:n toimitusjohtaja.

”Koetoimintavaiheessa tavoitteemme on saada lisätietoa uraanin talteenottoprosessin yksityiskohdista. Terrafame omistaa lähes valmiin uraanin talteenottolaitoksen kaivosalueellaan, joten olemme kartoittamassa laitoksen mahdollista hyödyntämistä tulevaisuudessa”, sanoo Lukkaroinen.

 

Koetoiminta tuo lisätietoa tehdasmittakaavan tuotannon suunnitteluun

Terrafamen tarkoituksena on käynnistää arviolta kaksi kuukautta kestävä koetoiminta elo–syyskuussa 2017. Laboratoriomittakaavan kokeissa tehdään pelkästään uuttovaihe, jossa metallien talteenottolaitoksen pääprosessiliuoksesta erotetaan harvinaisia maametalleja ja luonnonuraania analyyseja varten. Koetoiminnassa ei synny uraanioksidia tai muita pidemmälle jalostettuja tuotteita. Laboratoriomittakaavan koetoimintaan tarvittavaa toimenpidelupaa haetaan Säteilyturvakeskukselta.

Laboratoriomittakaavan koetoimintavaiheella ei ole vaikutuksia ympäristöön. Jos Terrafame ottaisi myöhemmin uraania talteen, sitä varten ei louhittaisi malmia erikseen vaan talteen otettavaa uraania syntyisi tuotantoprosessin sivutuotteena. Kuten muun muassa käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tuotu esille, Terrafame valmistautuu, olosuhteiden niin salliessa, hakemaan valtioneuvoston lupaa uraanin talteenottoon aikaisintaan kuluvan vuoden aikana.

 

Lisätietoa:

Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy:n toimitusjohtaja, p. 050 5900 720

Liitteet ja linkit: