Julkaistu 21.02.2024 klo 13.00

Terrafame tavoittelee 10 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä ja käynnistää muutosneuvottelut

Terrafame noudattaa jatkuvan parantamisen mallia ja etsii aktiivisesti keinoja parantaakseen kannattavuuttaan. Vuonna 2023 nähdyt sähköautomarkkinan haasteet erityisesti Kiinan markkinassa ovat heijastuneet myös Terrafamen akkukemikaaliliiketoimintaan.

Terrafame on päättänyt käynnistää kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on yhteensä 10 miljoonan euron vuotuiset säästöt ja yhtiön kansainvälisen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen. Yhtiöllä on käynnissä merkittäviä ja toiminnan jatkon kannalta välttämättömiä investointiohjelmia erityisesti uuden sekundääriliuotusalueen rakentamiseen liittyen, mikä lisää tarvetta kassavirran varmistamiseen. Terrafame arvioi, että toteutuessaan kannattavuusohjelman toimenpiteiden vaikutukset yhtiön kannattavuuteen alkaisivat näkyä vuoden 2024 toiselta vuosipuoliskolta alkaen.

Osana kannattavuusohjelmaa Terrafame on 21.2.2024 antanut tuotannollisin ja taloudellisin syin kutsun yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin kaikille henkilöstöryhmille. Terrafamella työskentelee yli 800 vakituista henkilöä, ja neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Yhtiön alustavan arvion mukaan työvoiman vähennystarve olisi yhteensä enintään 75 henkilötyövuotta. Neuvotteluissa varaudutaan myös lomautuksiin.

”Olemme ottaneet erittäin merkittävän kehitysaskeleen käynnistämällä akkukemikaalituotannon. Akkukemikaalituotanto palvelee erityisesti eurooppalaista sähköisen liikkumisen markkinaa, jossa akkukemikaalien vastuullisuus ja alhainen hiilijalanjälki ovat tärkeässä roolissa. Varmistaaksemme taloudellisesti kestävän liiketoiminnan tulevaisuudessa Terrafamen on välttämätöntä ryhtyä tarvittaviin säästötoimenpiteisiin − myös uuden liiketoiminnan on oltava tehokasta ja kannattavaa markkinatilanteiden muuttuessa”, sanoo Terrafamen väliaikainen toimitusjohtaja Seppo Voutilainen.

Yhtiön ja henkilöstön välisissä muutosneuvotteluissa tavoitteena on löytää ratkaisu siihen, miten henkilöstöresursseja, työaikamuotoja ja työjärjestelyjä yleisesti voitaisiin sopeuttaa vastaamaan paremmin liiketoiminnan tarpeita. Neuvottelut alkavat viipymättä ja niiden arvioidaan kestävän vähintään huhtikuun 2024 alkuun lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti.

Terrafame tiedottaa neuvotteluiden lopputuloksesta niiden päätyttyä.

Taustaksi

Terrafame otti merkittävän liiketoiminnan kehitysaskeleen käynnistämällä akkukemikaalituotannon vuonna 2021. Viimeisen kahden vuoden aikana on toteutettu akkukemikaalitehtaan ylösajo sekä solmittu uusia, eurooppalaisiin akkuarvoketjuihin liittyviä toimitussopimuksia. Yhtiö on aikaisemmin julkaissut tekevänsä yhteistyötä Renaultin, Stellantiksen ja Umicoren kanssa.

Terrafamen toimintaympäristö oli vuonna 2023 vaativa: sähköautomarkkinan haasteet erityisesti Aasiassa heijastuivat myös Terrafamen akkukemikaaliliiketoimintaan. Nykyisen markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan ja aiheuttavan akkukemikaalien hintakehitykseen huomattavaa epävarmuutta. Akkukemikaalituotannon ylösajo on edennyt hyvin markkinantilanteesta huolimatta.

Pidemmällä aikavälillä liikenteen sähköistymisen arvioidaan palautuvan aiemmin ennustetulle kasvukäyrälle. Eurooppalaiset akkuarvoketjut ovat edelleen rakenteilla, ja tällä hetkellä sähköautoissa käytettävien akkujen valmistus on keskittynyt vahvasti Aasiaan. Terrafame on suuntautunut vahvasti Euroopan markkinoille, jossa akkukemikaalien alhainen hiilijalanjälki, jäljitettävyys ja vastuullisuus ovat autonvalmistajille tärkeitä arvoja.  

Yhtiön tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.−31.12.2023 julkaistaan 1.3.2024.

Lisätietoja:

Seppo Voutilainen, väliaikainen toimitusjohtaja, p. 020 7130 800, seppo.voutilainen[a]terrafame.fi

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköauton tarpeisiin vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: