Julkaistu 04.05.2021 klo 11.00

Terrafame panostaa uudenlaisiin logistiikkaratkaisuihin akkukemikaalien kuljetuksissa

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan kaupallinen tuotanto käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella. Kokonaisvaltaiset ja innovatiiviset logistiikkaratkaisut vahvistavat Terrafamen toimituskykyä ja tukevat yhtiön asemaa ilmastokestävän akkutuotannon mahdollistajana.

Terrafamen toiminnan tarkoituksena on tuottaa sähköistyvän liikenteen tarpeisiin vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja, joilla kevennetään liikenteen hiilijalanjälkeä. Yhtiön yhdelle teollisuusalueelle sijoittuva integroitu tuotantoketju omasta kaivoksesta akkukemikaaleiksi on ainutlaatuinen ja tuottaa energiatehokkuutensa ansiosta asiakkaille akkukemikaaleja, joiden hiilijalanjälki on merkittävästi teollisuuden keskiarvoa pienempi. Akkutuotannossa käytettävien kemikaalien puhtaus ja laatu sekä toimitusvarmuus ovat asiakkaille kriittisiä tekijöitä. Akkukemikaalien tuottajilta edellytetään vastuullista toimintaa sekä toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä.

Siirtyminen kaivostoimijasta akkukemikaaliyhtiöksi edellyttää Terrafamelta myös uudenlaisia logistiikkaratkaisuja. Vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin ja vahvistaakseen asiakaslupauksensa toteuttamista Terrafame on yhdessä yhteistyökumppaneidensa Oy M. Rauanheimo Ab:n ja VR Transpointin kanssa kehittänyt kokonaisvaltaisen logistiikkaratkaisun, joka kattaa koko toimitusketjun tuotantolaitokselta asiakkaan satamaan.

Logistiikkaratkaisu nivoo innovatiivisesti yhteen Terrafamen tuotantolaitosten sijainnin sekä Suomen kattavan raide- ja satamaverkoston. Akkukemikaalit pakataan sinetöityihin merikontteihin ja lastataan junavaunuihin Terrafamen teollisuusalueella. VR Transpointin Terrafamen tuotteiden kuljetukseen optimoitu veturi- ja vaunukalusto mahdollistavat katkeamattomat toimitukset joustavasti kotimaan eri satamiin. Teollisuusalueella on aina tuotantoa vastaava määrä kontteja käytettävissä. Akkukemikaalit toimitetaan asiakkaan osoittamaan määränpäähän ilman tehdas- tai muuta välivarastointia, eikä kontteja avata kuljetuksen aikana. Ratkaisussa, jossa raidekuljetukset ovat joustavasti käännettävissä eri satamiin, saadaan hyödynnettyä tehokkaasti sekä kuljetuskalustoa että rata- ja satamaverkoston kapasiteettia sekä laajempaa merikuljetus tarjontaa. Sähköistetty rautatieverkosto edistää kuljetusten ilmastokestävyyttä. Toimiessaan täydellä kapasiteetilla akkukemikaalitehtaan vientiliikenne tarkoittaa 25-30 merikontin lastaamista ja lähettämistä 6 -7 päivänä viikossa vuoden ympäri. Tähän liittyen Terrafame on tehnyt yhteistyösopimuksen HaminaKotka Satama Oy:n kanssa konttiliikenteen kehittämiseksi.

Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja kokonaisvaltainen logistiikkaratkaisu tehtaalta asiakkaalle varmistavat paitsi tuotteen laadun myös toimitusketjun täydellisen seurattavuuden ja jäljitettävyyden. Ottamalla merkittävän ja kokonaisvaltaisen roolin myös tuotteiden logistiikkajärjestelyissä tehtaalta asiakkaalle, Terrafame antaa vahvan panoksensa akkujen ilmastokestävään tuotantoon.

 

Lisätietoja:

Janne Palosaari, kaupallinen johtaja, Terrafame Oy, p. 020 713 0890 (vaihde)

 

Terrafamen toiminnan tarkoituksena on keventää liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla. Terrafamen yhdelle teollisuusalueelle sijoittuva integroitu tuotanto omasta kaivoksesta akkukemikaaleiksi muodostaa ainutlaatuisen ja energiatehokkaan tuotantoketjun, joka tuottaa asiakkaille akkukemikaaleja, joiden hiilijalanjälki on selvästi teollisuuden keskiarvoa matalampi.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2020 sen liikevaihto oli 338 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 2 000 työntekijää, joista urakoitsijoiden ja alihankkijoiden osuus oli vähän yli puolet. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: