Julkaistu 23.04.2020 klo 17.06

Terrafame ostaa Metsähallitukselta maa- ja vesialueita

Terrafame ja Metsähallitus ovat allekirjoittaneet 23.4.2020 sopimuksen, jonka mukaan Terrafame ostaa Metsähallitukselta kiinteistöjä kaivospiirin laajentamista koskevan hakemuksen kattamalta alueelta sekä Kivijärveltä.

Kaivospiirin suunnitteilla olevalla laajennusalueella kauppaan sisältyy 160 hehtaaria metsämaata. Kivijärven osalta kauppaan sisältyy 25 kappaletta kaavoitettuja, mutta rakentamattomia rantatontteja sekä 165 hehtaaria vesialuetta. Maakaupan myötä on ratkaistu myös Metsähallituksen omistamiin vesi- ja maa-alueisiin liittyvät korvausvaateet.

Kiinteistökaupan kokonaisarvo on 875 800 euroa.
 

Vastaava kiinteistökauppamahdollisuus tarjolla myös muille Kivijärven alueen kiinteistöjen omistajille

Kivijärven osalta toteutettu kauppa liittyy kaivoksen lähivesistöissä tapahtuneeseen vesistön pilaantumiseen. Terrafame on Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa korvausprosessissa todennut, että kaivostoiminnasta on syntynyt haittaa Vuoksen vesistössä Kivijokeen saakka ja Oulujoen vesistössä Tuhkajokeen saakka. Terrafame on ostanut aiemmin kiinteistöjä Oulujoen vesistön puolelta Kalliojärveltä, ja nyt vastaavaa menettelytapaa on laajennettu Kivijärvelle.

Kivijärvellä kiinteistökauppa on tehty tässä vaiheessa Metsähallituksen kanssa, joka on suurin maa- ja vesialueen omistaja alueella. Terrafame tarjoaa lähiaikoina vastaavalla tavalla kiinteistökaupan mahdollisuutta myös muille Kivijärven alueen kiinteistöjen omistajille.

Metsähallituksen kanssa tehdyn kaupan myötä Terrafamesta tulee merkittävä maa- ja vesialueen omistaja Kivijärven alueella. Tämän johdosta on luontevaa, että Terrafame selvittää myös järven kunnostamismahdollisuutta.


Lisätietoja:

Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen[at]terrafame.fi

 

Terrafame Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen monimetalliyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Yhtiön bioliuotusta hyödyntävä tuotantoprosessi on ainutlaatuinen ja sen hiilijalanjälki selvästi perinteisiä nikkelin tuotantoteknologioita matalampi. Terrafame rakentaa parhaillaan yhtä maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista, jonka myötä yhtiö siirtyy jalostusketjussa eteenpäin metallipuolituotteiden valmistajasta sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuottajaksi. Vuonna 2019 Terrafamen liikevaihto oli 310 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: