Julkaistu 24.03.2020 klo 09.00

Terrafame maksaa PSAVI:n määräämät korvaukset esittämälleen lähialueelle – yhtiön mielestä vaikutusalueen laajentaminen on perusteeton ja näiltä osin asia etenee hallinto-oikeuden ratkaistavaksi

Terrafame Oy maksaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) 5.3.2020 antaman päätöksen perusteella korvauksia rantakiinteistöille ja vesialueiden omistajille vuosina 2013 - 2018 syntyneistä vesistöhaitoista. Korvauksia maksetaan Oulujoen vesistössä Tuhkajokeen ja Vuoksen vesistössä Kivijokeen saakka. Korvaukset pyritään maksamaan asianosaisille 15.4.2020 mennessä.

Päätöksessään PSAVI määräsi korvauksia laajemmalle alueelle kuin yhtiö itse on esittänyt. Ympäristötarkkailun tulosten perusteella arvioiden Terrafame pitää vaikutusalueen laajentamista Jormasjärveen ja Laakajärveen perusteettomana ja aikoo valittaa päätöksestä näiltä osin Vaasan hallinto-oikeuteen (VHO).

 

Lisätietoa:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, 020 7130 800 (vaihde), veli-matti.hilla(at)terrafame.fi

 

Terrafame Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen monimetalliyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Yhtiön bioliuotusta hyödyntävä tuotantoprosessi on ainutlaatuinen ja sen hiilijalanjälki selvästi perinteisiä nikkelin tuotantoteknologioita matalampi. Terrafame rakentaa parhaillaan yhtä maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista, jonka myötä yhtiö siirtyy jalostusketjussa eteenpäin metallipuolituotteiden valmistajasta sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuottajaksi. Vuonna 2019 Terrafamen liikevaihto oli 310 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: