Julkaistu 31.10.2017 klo 10.24

Terrafame jätti uraanin talteenottoa koskevan hakemuksensa valtioneuvostolle

Monimetalliyhtiö Terrafame Oy on jättänyt valtioneuvostolle ydinenergialain (990/1987) mukaisen lupahakemuksen koskien uraanin talteenottoa. Yhtiö tiedotti etukäteen 25.10.2017 päätöksestään hakea lupaa valtioneuvostolta.

Terrafamen tuotantoprosessissa malmista liukenee muiden metallien ohessa myös luonnonuraania, mutta sitä ei tällä hetkellä oteta talteen. Yhtiön näkemyksen mukaan uraanin talteenotto ja tuotteistaminen olisi taloudellisesti järkevää ja tehostaisi luonnonvarojen käyttöä kaivostoiminnassa.

Seuraavaksi työ- ja elinkeinoministeriö kuuluttaa Terrafamen hakemuksen ja pyytää siitä lausuntoja mm. lähikunnilta sekä eri ministeriöiltä ja viranomaisilta. Myös yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tulla kuulluksi hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Lisäksi ministeriö järjestää avoimen kuulemistilaisuuden Sotkamossa tiistaina 7.11.2017 klo 18 alkaen Vuokatin urheiluopiston pallohallin auditoriossa Iso-Pölly, os. Opistontie 4.

Valtioneuvoston luvan lisäksi uraanin talteenoton käynnistäminen edellyttää Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksyntää, ulkoasianministeriön myöntämää uraanin myyntilupaa sekä Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) lupaa kuljettaa uraani ulkomaille jalostettavaksi. Terrafamelle on jo myönnetty asiaan liittyvä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalilupa sekä ympäristölupa vuonna 2014.

Mikäli valtioneuvosto päättää myöntää luvan, Terrafame voisi aloittaa uraanin talteenoton arviolta vuoden 2019 lopulla.


Terrafamen tiedote 25.10.2017:
Terrafame on päättänyt hakea valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenotolle
Lataa tästä valokuvia Terrafamen kuvapankista

Median yhteydenotot Terrafamessa:
Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 050 5900 720, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Katri Kauppila, Terrafame Oy, p. 040 5699 200, katri.kauppila(at)terrafame.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö:
Terrafame hakee valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenottoon 
Terrafamen uraanin talteenotto

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Liitteet ja linkit: