Julkaistu 18.05.2018 klo 11.14

Terrafame Groupin tehtävä ja nimi muuttuvat

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt puoltaa kaivostoimintaan liittyvien sijoitusten keskittämistä uuteen omistus- ja kehitysyhtiöön. Näin edistetään Suomen kaivos- ja akkuklusterin kehittämistä. Järjestelyssä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kaivossijoitusohjelma siirretään Terrafame Group Oy:n vastuulle, joka vaihtaa nimensä Suomen Malmijalostus Oy:ksi.

Muutos ei vaikuta Terrafame Oy:n toimintaan tai omistukseen. Suomen Malmijalostus Oy jatkaa Terrafame Oy:n emoyhtiönä omistusosuuden pysyessä ennallaan noin 77 prosentissa.

Kyseessä on valtion omistusportfolion sisäinen järjestely, eikä sen toteuttaminen edellytä valtiolta uusia rahoituspanoksia. Johtuen Tesin vahvasta tulosrahoituksen kehittymisestä sille aiemmin valtion talousarvioissa myönnettyjä ja kaivossijoitusohjelman edelleen käyttämättömiä määrärahoja on tarkoitus siirtää yhteensä 46 miljoonaa euroa Suomen Malmijalostus Oy:lle. Valtion taloudellinen riski tai vastuut eivät muutu järjestelyn myötä.
 

Akkuvalmistuksen arvoketjussa erittäin merkittävä potentiaali Suomelle

Kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää liikenteen päästöjen olennaista vähentämistä. Liikenteen sähköistyminen on keskeinen keino päästöjen vähentämiseksi. Tämän mukaisesti sähköautojen ja ladattavien hybridien määrän ja siten niiden valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden kysynnän odotetaan kasvavan voimakkaasti. Kehitys tarjoaa erittäin mielenkiintoisia näkymiä niin yksittäisille yrityksille kuin myös koko suomalaiselle akku- ja kaivosklusterille.

”Valtion omistuksia kaivosalan yhtiöissä, jotka tuottavat sähköautojen akuissa tarvittavia raaka-aineita, voidaan jatkossa  kehittää strategisena kokonaisuutena. Arvon maksimoimiseksi raaka-aineet ja komponentit tulisi jalostaa Suomessa mahdollisimman pitkälle. Jalostusasteen nosto toisi lisää työpaikkoja sekä vero- ja vientituloja”, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

 ”On tärkeää ryhtyä ripeästi toimeen. Jos Suomi myöhästyy akkutoimialan kehityksestä, mukaan pääseminen myöhemmin voi olla vaikeampaa. Suomella on mahdollisuus olla etulinjassa edistämässä kestävää kaivostoimintaa sekä siirtymistä kohti ilmastoystävällistä liikennettä”, Lintilä jatkaa.
 

Suomen Malmijalostus Oy kehittämään suomalaista kaivos- ja akkuklusteria aktiivisesti

Suomen Malmijalostus Oy jatkaa Terrafame Oy:n emoyhtiönä ja vastaa jatkossa myös muiden kohdeyhtiöidensä strategisesta omistajuudesta ja kehittämisestä sekä kaivossijoitusohjelmasta. Lisäksi yhtiö edistää laajemminkin suomalaisen akkuklusterin kehittämistä. Yhtiö on aktiivisesti mukana EU Battery Alliance -ryhmittymässä, joka on valmistellut Euroopan komission aloitteesta strategista toimintasuunnitelmaa akkuklusterin markkinoiden edistämiseksi Euroopassa. Strateginen kokonaisuus kanavoi aikanaan rahoitusta myös akkujen raaka-aineiden saatavuuden turvaamiseen. Suomen Malmijalostus Oy edistää tätä Suomen kannalta tärkeää aihetta vaikuttamalla Battery Alliancessa sekä projektien että hakuun tulevien rahoituskokonaisuuksien valmistelussa.   

”Suomen Malmijalostus Oy osallistuu kohdeyhtiöidensä ja niiden muodostaman kokonaisuuden pitkäjänteiseen strategiseen kehittämiseen. Yhtiö voi tulevaisuudessa tehdä myös uusia sijoituksia kaivos- ja akkuklusterin hankkeisiin kaivossijoitusohjelman puitteissa”, kertoo Suomen Malmijalostus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Känkänen.

”Tarkoituksena on, että Suomen Malmijalostus Oy toimii aktiivisena omistajana ja kohdeyhtiöiden kehittäjänä. Terrafame Group Oy:n toiminta-aikana luotu aktiivinen ja kansainvälinen T&K-toiminta hyödyttää jatkossa myös Suomen Malmijalostus Oy:n uusia kohdeyhtiöitä sekä niiden strategista omistajuutta kokonaisuutena”, sanoo Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.

”EU:n kaivos- ja akkuklusterin hankkeiden kautta voidaan kohdeyhtiöille tarjota mahdollisuuksia osallistua pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Erityisesti pienemmille kohdeyhtiöille voidaan tarjota myös muuta operatiivista tukea esimerkiksi yritysvastuuasioissa, viestinnässä ja yhteiskuntasuhteissa, ympäristölupaprosesseissa sekä kansainvälisessä näkyvyydessä”, Hietanen päättää.

Suomen Malmijalostus Oy käyttää kansainvälisissä yhteyksissä englanninkielistä nimeä ”Finnish Minerals Group”.

 

Lisätietoja:

Suomen Malmijalostus Oy, Matti Hietanen, toimitusjohtaja, puh. 040 823 8806
Suomen Malmijalostus Oy, Janne Känkänen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 3964 990

 

Suomen Malmijalostus Oy:
Suomen Malmijalostus Oy on Suomen valtion erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä ja muissa kaivos- ja akkuklusterin omistuksissaan, vastata kaivossijoitusohjelmasta sekä edistää suomalaisen akku- ja kaivosklusterin kehittämistä. Suomen Malmijalostus Oy toimii pitkäjänteisenä strategisena omistajana ja osallistuu aktiivisesti kohdeyhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiön T&K-toiminta on suunnattu erityisesti kaivostoimialan prosessitehokkuuden parantamiseen, raaka-ainevirtojen parempaan hyödyntämiseen sekä ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen muodostamiseen.

Liitteet ja linkit: