Julkaistu 28.06.2017 klo 14.40

Terrafame aloittaa kuparin tuotteistamisen

Monimetalliyhtiö Terrafame Oy aloittaa Sotkamossa sijaitsevalla metallitehtaallaan tehdasmittakaavan koetoiminnan, jossa tutkitaan kuparin tuotteistamista. Tutkimuksella tähdätään tuotannossa jo käytössä olevan rikkivedyn kulutuksen vähentämiseen sekä kuparisakan saostusominaisuuksien parantamiseen. Koetoiminnassa hyödynnetään rikkidioksidia, jota syötetään metallitehtaan kuparin saostusprosessiin.

Yhtiö on valmistellut kuparin tuotteistamista vuodesta 2016 lähtien. Bioliuotuskasalla kupari erottuu malmista sinkkiä ja nikkeliä myöhäisemmässä vaiheessa, joten sen tuotteistaminen tulee ajankohtaiseksi nyt, kun tuotanto on ollut jo jonkin aikaa ylösajovaiheessa.

Koetoiminta ei lisää päästöjä ilmaan, eikä siitä synny kiinteää jätettä. Toiminta ei myöskään lisää purkuvesien metalli- tai muita pitoisuuksia, eikä se aiheuta nykyisestä tuotannosta poikkeavia melu-, valo- tai tärinävaikutuksia.

Terrafame tekee koetoimintaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kesäkuun alussa myöntämällä luvalla.


Lisätietoa:

Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy, p. 050 5900 720

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Liitteet ja linkit: