Julkaistu 01.03.2024 klo 09.00

Terrafame 2023: Liiketulos heikkeni haastavassa markkinassa, perustuotanto jatkui lähellä ennätystasoa

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.

Loka−joulukuu 2023 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 41,2 (70,6) miljoonaan euroon ja oli 26,6 prosenttia (38,0) yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihtoa alensivat nikkelisulfaatin markkinahinnan lasku ja rajoitetut tuotantomäärät.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 113,6 (115,1) miljoonaa euroa. Nikkelin ja sinkin markkinahinnan laskulla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.
 • Liikevaihto yhteensä oli 154,8 (185,7) miljoonaa euroa, mikä oli 16,6 prosenttia vertailukautta vähemmän.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 35,9 (59,5) miljoonaan euroon ja oli 23,2 (32,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 20,2 (44,5) miljoonaa euroa. Ympäristövarauksen korotus heikensi loka−joulukuun 2023 käyttökatetta ja liiketulosta 15,1 miljoonalla eurolla.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -5,0 (16,7) miljoonaa euroa.

Tammi−joulukuu 2023 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 167,5 (207,1) miljoonaan euroon ja oli 29,9 (35,4) prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Markkinatilanteesta johtunut alhaisempi kapasiteetin käyttöaste ja laskeneet markkinahinnat alensivat liikevaihtoa.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 393,4 (377,3) miljoonaa euroa. Tuotantomäärät olivat lähellä edellisvuoden ennätystasoa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 560,9 (584,4) miljoonaa euroa, mikä oli 4,0 prosenttia tilikautta 2022 vähemmän.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 99,4 (152,1) miljoonaan euroon ja oli 17,7 (26,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 38,4 (93,9) miljoonaa euroa. Ympäristövarauksen korotus heikensi loka−joulukuun 2023 käyttökatetta ja liiketulosta 15,1 miljoonalla eurolla.
 • Käyttökatteen ja liiketuloksen lasku johtui alhaisemmista markkinahinnoista sekä akkukemikaalitehtaan rajoitetuista tuotantomääristä. Lisäksi keskeneräisen tuotannon varaston kasvu oli selvästi edellistä vuotta pienempi.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -52,5 (9,8) miljoonaa euroa.
 • Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 4,8 (6,4).

Taloudelliset tunnusluvut (milj. euroa)

10−12 2023

10−12 2022

Muutos

1−12 2023

1−12 2022

Muutos

Liikevaihto

154,8

185,7

-16,6 %

560,9

584,4

-4,0 %

Akkukemikaaliliiketoiminta

41,2

70,6

-41,6 %

167,5

207,1

-19,1 %

Metallipuolituoteliiketoiminta

113,6

115,1

-1,3 %

393,4

377,2

4,3 %

Käyttökate(1

20,8

59,5

-65,1 %

84,3

152,1

-44,6 %

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä

35,9

59,5

-39,7 %

99,4

152,1

-34,7 %

Liiketulos(1

5,1

44,5

-88,5 %

23,3

93,9

-75,2 %

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

20,2

44,5

-54,5 %

38,4

93,9

-59,1 %

Keskeneräinen tuotanto

258,6

241,8

6,9 %

258,6

241,8

6,9 %

Liiketoiminnan vapaa kassavirta(2

-5,0

16,7

n.a.

-52,5

9,8

n.a.

Kokonaisinvestoinnit

41,9

24,5

71,0 %

138,2

83,0

66,5 %

  

Ylläpitoinvestoinnit

33,6

21,5

56,5 %

112,4

69,9

60,9 %

Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun

8,2

3,0

173,3 %

25,7

13,1

96,2 %

Oma pääoma

718,4

439,1

63,6 %

Taseen loppusumma

1 242,6

 1 128,1

10,1 %

Oma henkilöstö, aktiiviset

842

763

10,4 %

Kumppaniyritysten henkilöstö, FTE

1 038

783

32,6 %

Tapaturmataajuus yhteensä,
12 kk LTIFR1

4,8

6,4

-25,0 %

Oma henkilöstö

4,5

4,3

4,7 %

Kumppaniyritysten henkilöstö

5,0

8,5

-41,2 %

1) Ympäristövarauksen korotus heikensi käyttökatetta ja liiketulosta 15,1 miljoonalla eurolla vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.
2) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit

Vt. toimitusjohtaja Seppo Voutilainen:

Terrafamen taloudellinen tulos heikkeni vuonna 2023 johtuen hyvin haasteellisesta markkinaympäristöstä. Tuotannon näkökulmasta vuosi oli kuitenkin menestyksellinen, ja onnistuimme kehittämään toimintaamme ja parantamaan tuotteidemme laatua. 

Vuosi 2023 oli lähellä edellisvuoden ennätystasoa niin malmin primäärikasauksen kuin nikkelin tuotannon osalta. Käyttämämme ainutlaatuinen bioliuotusteknologia toimi moitteettomasti läpi vuoden keskimääräistä sateisemmasta säästä huolimatta.

Akkukemikaalitehtaan ylösajo eteni hyvin haastavassa markkinatilanteessa. Nikkelisulfaatin hinnanlaskun seurauksena käytimme kesällä seisokkiajan hyödyksemme poistamalla tuotannon pullonkauloja ja kiinnittämällä huomiota tuotteiden laadun parantamiseen.

Terrafamen liikevaihto ja liikevoitto laskivat vuonna 2023 johtuen alhaisemmista markkinahinnoista sekä akkukemikaalitehtaan rajoitetuista tuotantomääristä. Tämä oli nähtävissä myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Perustuotannon määrä oli edellisvuoden ennätyksellisellä tasolla, mikä tasapainotti tilikauden taloudellista tulosta. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla pystyimme toimittamaan nikkelisulfidipuolituotetta uusien sopimusten pohjalta, mikä kompensoi nikkelisulfaatin hinnanlaskua Kiinan markkinoilla. Tämä alleviivaa tuotanto- ja toimitusketjumme joustavuutta ja kyvykkyyttä. 

Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus jatkoi laskuaan vuoden aikana. Erityisesti alueellamme toimivien kumppaniyritysten osalta kehitys oli varsin suotuisaa samalla, kun oman henkilöstömme työturvallisuus jatkui vakaana. Jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen säilyy tärkeänä painopistealueenamme myös vuonna 2024.

Vuoden lopulla vahvistimme rahoitusasemaamme. Rahoitusjärjestely koostuu 142 miljoonan euron osakaslainojen takaisinmaksusta optio-oikeuksien toteuttamisen myötä sekä pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa tehdystä vakuudettomasta 250 miljoonan euron lainasopimuksesta. Uuden lainakokonaisuuden juoksuaika on neljä vuotta. Osana omistajien rahoitusjärjestelyä Suomen Malmijalostus Oy kasvatti Terrafamelle annettua käyttöpääomalimiittiä 40 miljoonasta eurosta 65 miljoonaan euroon ja pidensi limiitin kestoa kesäkuuhun 2025.

Aloitin Terrafamen väliaikaisena toimitusjohtaja tammikuussa 2024. Tehtäväni on viedä yhtiön aiemmin määrittämää strategiaa määrätietoisesti eteenpäin yhdessä johtoryhmän ja terrafamelaisten kanssa: Terrafame keskittyy keventämään liikenteen hiilijälkeä vastuullisena akkumateriaalien tuottajana. Jatkamme akkukemikaalitehtaan toiminnan kehitystyötä alkaneen vuoden aikana, jotta olemme valmiita merkittäviin suoriin nikkelisulfaattitoimituksiin vuodesta 2025 alkaen aiemmin solmimiemme sopimusten mukaisesti. Näemme akku- ja sähköautoteollisuuden kasvavan tulevina vuosina merkittävästi Euroopassa ja alueen muodostuvan Terrafamen päämarkkinaksi.

Haluan tässä yhteydessä kiittää erityisesti kaikkia terrafamelaisia vankasta työstä sekä asiakkaita ja muita sidosryhmiä hyvästä kumppanuudesta myös vuonna 2023.

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Rho Motionin Monthly EV Battery Chemistry Assessment -raportin mukaan vuonna 2023 maailmassa myytiin yhteensä noin 13,6 (10,1) miljoonaa sähköhenkilöautoa ja kevyttä hyötyajoneuvoa, mikä on lähes 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Kiinassa myytiin vuonna 2023 yhteensä noin 7,9 (6,0) miljoonaa sähköistä henkilöautoa tai kevyttä hyötyajoneuvoa, mikä vastasi noin 58 prosenttia maailmanlaajuisesta myynnistä. Kiinassa sähköautojen myynti lähti jälleen kasvuun vuoden toisella puoliskolla ensimmäisellä neljänneksellä tapahtuneen notkahduksen jälkeen.

Sähköautojen myynti oli erityisen vahvaa USA:ssa ja Kanadassa, joiden yhteenlaskettu sähköhenkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen myynti vuonna 2023 kasvoi 59 prosenttia. Euroopassa näiden ajoneuvoluokkien myynti kasvoi 18 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Akkukennojen ja katodimateriaalien valmistajat ovat kertoneet investoinneista gigatehtaisiin, jotka vahvistavat Pohjois-Amerikan ja Euroopan akkumarkkinoita.

Rho Motionin mukaan sähköautojen globaalin myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan vuonna 2024. Myynnin odotetaan kasvavan noin 30 prosenttia 17,7 miljoonaan autoon.

Joulukuussa 2023 sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko (kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien) oli 51,8 kWh (51,9 kWh).

Sähköautojen akkumarkkinat ovat jakautumassa selkeästi korkean nikkelipitoisuuden NCM-akkuihin ja LFP-akkuihin. NCM 811 -akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus kasvoi vuoden 2022 lopun 20 prosentista vuoden 2023 lopun 22 prosenttiin. LFP-akkujen markkinaosuus oli vuoden 2023 joulukuussa 42 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 39 prosenttia.

Sähköautoja, joissa hyödynnetään NCM-akkuteknologiaa, myytiin 7,2 (5,6) miljoonaa kappaletta vuoden 2023 aikana. Myynti kasvoi 29 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Gigawattitunneissa NCM-akkujen kysyntä kasvoi 22 prosenttia 36,5 (29,8) GWh:iin verrattuna joulukuuhun 2022. NCM 811 -akkujen osuus kasvoi noin 62 prosenttia 17,8 (11,0) GWh:iin. LFP-akkujen osuus kasvoi noin 27 prosenttia 33,4 (26,4) GWh:iin.

Nikkelimarkkina

Nikkelin hinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli vuonna 2023 selvästi alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2022. Keskimääräinen markkinahinta vuonna 2023 oli 21 477 (25 585) USD/t, mikä oli noin 16 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2022. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta loka−joulukuussa 2023 oli 17 247 (25 289) USD/t, mikä oli noin 32 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajanjaksona. Verrattuna vuoden 2023 kolmanteen neljännekseen nikkelin keskimääräinen markkinahinta laski loka−joulukuussa noin 15 prosenttia. 

Myös nikkelisulfaatin hinta (SPOT China) laski selvästi ja keskimääräinen hinta vuonna 2023 oli 18 930 USD/t, mikä oli noin 16 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2022. Keskimääräinen hinta loka−joulukuussa 2023 oli 16 449 USD/t, mikä oli noin 26 prosenttia alhaisempi edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja 7 prosenttia alhaisempi vuoden 2023 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Nikkelisulfaatin spot-hinnan määritys (SPOT China) ei ole vuoden 2022 jälkeen ollut täysin kytköksissä LME-hintaan.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat vuoden 2023 lopussa 77 923 tonnia, mikä oli noin 35 prosenttia korkeampi taso kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana (57 878). Nikkelivarastojen vuoden 2021 toiselta neljännekseltä alkanut voimakas lasku kääntyi nousuksi vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, ja vuoden 2023 lopun varastot olivat noin 56 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden 2023 kolmannen neljänneksen lopussa (49 674). Joulukuun 2023 lopun varastotaso vastasi 1,3 viikon (1,0) kysyntää.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Loka−joulukuu 2023

Liikevaihto oli 154,8 (185,7) miljoonaa euroa, mikä oli 16,6 prosenttia vertailukautta vähemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 41,2 (70,6) miljoonaa euroa ja oli 26,6 prosenttia (38,0) koko yhtiön liikevaihdosta. Nikkelisulfaatin markkinahinnan lasku ja rajoitetut toimitusmäärät vaikuttivat akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihtoa alentavasti.

Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 113,6 (115,1) miljoonaa euroa. Nikkelin ja sinkin markkinahinnan laskulla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Hintasuojaukset pehmensivät myyntihintojen laskun vaikutusta liikevaihtoon.

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 35,9 (59,5) miljoonaa euroa, mikä oli 23,2 (32,0) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 20,2 (44,5) miljoonaa euroa. Ympäristövarauksen korotus heikensi loka−joulukuun 2023 käyttökatetta ja liiketulosta 15,1 miljoonalla eurolla. Käyttökatteen ja liiketuloksen lasku johtui alhaisemmista markkinahinnoista sekä akkukemikaalitehtaan rajoitetuista tuotantomääristä.

Liiketoiminnan vapaa kassavirta* oli -5,0 (16,7) miljoonaa euroa. Lasku johtui vertailukautta korkeammista investoinneista.

Tammi−joulukuu 2023

Liikevaihto oli 560,9 (584,4) miljoonaa euroa, mikä oli 4,0 prosenttia vertailukautta vähemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 167,5 (207,1) miljoonaa euroa, mikä oli 29,9 prosenttia (35,4) yhtiön liikevaihdosta. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kehittyi suotuisasti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta nikkelisulfaatin markkinahinnan lasku ja rajoitetut tuotantomäärät laskivat koko vuoden liikevaihtoa edellisestä vuodesta.

Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 393,4 (377,3) miljoonaa euroa. Tuotantomäärät olivat lähellä edellisvuoden ennätyksellistä tasoa, mikä vaikutti positiivisesti liikevaihtoon tasapainottaen nikkelin ja sinkin alhaisempia markkinahintoja. Hintasuojaukset pehmensivät myyntihintojen laskun vaikutusta liikevaihtoon.

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 99,4 (152,1) miljoonaa euroa, mikä oli 17,7 (26,0) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 38,4 (93,9) miljoonaa euroa. Ympäristövarauksen korotus heikensi käyttökatetta ja liiketulosta 15,1 miljoonalla eurolla viimeisellä neljänneksellä. Käyttökatteen ja liiketuloksen lasku johtui alhaisemmista markkinahinnoista sekä akkukemikaalitehtaan rajoitetuista tuotantomääristä. Lisäksi keskeneräisen tuotannon varaston kasvu oli selvästi edellistä vuotta pienempi. Metallipuolituoteliiketoiminnan vakailla tuotantomäärillä ja tarveaineiden alhaisemmilla hinnoilla oli positiivinen vaikutus tulokseen.

Liiketoiminnan vapaa kassavirta* oli -52,5 (9,8) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa vertailukautta alhaisemmasta käyttökatteesta ja korkeammista investoinneista.

*) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos – Ylläpitoinvestoinnit

Investoinnit

Vuonna 2023 investoinnit olivat yhteensä 138,2 (83,0) miljoonaa euroa. Tästä tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 25,7 (13,1) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 112,4 (69,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit, milj. euroa 

2023

2022

Muutos

Ylläpitoinvestoinnit 

112,4

69,9

60,8 %

Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun 

25,7

13,1

96,2 %

Investoinnit yhteensä

138,2

83,0

66,5 %

Merkittävimmät investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun liittyivät akkukemikaalitehtaan tuotannon pullonkaulojen poistoon sekä Kolmisopen malmion hyödyntämiseen liittyviin valmistelutöihin.

Tuotannon ylläpitoinvestoinnit koostuivat pääosin Kuusilammen louhoksen seuraavien vaiheiden hyödyntämiseen liittyvistä valmistelevista töistä. Muita merkittävimpiä investointikohteita olivat sivukivialueen uuden lohkon rakennustöiden aloittaminen, sekundäärikasa-alueen kuljetinmuutokset sekä uusien sekundäärilohkojen 5−6 valmistelevat työt.

Elokuussa 2023 Terrafame teki päätöksen investoida yli 200 miljoonaa euroa uuteen sekundääriliuotusalueeseen, joka otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuonna 2026. Uusia sekundääriliuotusalueita tarvitaan teollisuusalueella vanhojen alueiden tullessa täyteen.    

Rahoitusjärjestelyt

Vuoden 2023 aikana Terrafame uudelleenjärjesteli rahoitustaan. Kesäkuussa yhtiö sopi Suomen Malmijalostus Oy:n (Finnish Minerals Group, FMG) kanssa uudesta 40 miljoonan euron käyttöpääomalimiitistä. Yhtiö myös lyhensi ja uudelleenjärjesteli osakaslainojaan mm. siirtämällä kesä- ja lokakuun 2023 lainanlyhennykset keväälle 2024.

30.6.2023 Trafiguran hallinnoimat Galena-rahastot ja Sampo Oyj käyttivät optio-oikeuksiaan ja merkitsivät Terrafamen osakkeita yhteensä 33 miljoonan euron arvosta.

Sampo myi omistuksensa Mandatum Holding Oy:lle 29.9.2023.

Vuoden 2023 lopussa Terrafame vahvisti merkittävästi rahoitusasemaansa. Rahoitusjärjestely koostuu 142 miljoonan euron osakaslainojen takaisinmaksusta Trafiguralle ja Mandatumille optio-oikeuksien toteuttamisen myötä sekä pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa tehdystä vakuudettomasta 250 miljoonan euron lainasopimuksesta. Uuden lainakokonaisuuden juoksuaika on neljä vuotta. Suomen Malmijalostus Oy kasvatti kesäkuussa Terrafamelle myöntämäänsä käyttöpääomalimiittiä 40 miljoonasta eurosta 65 miljoonaan euroon ja pidensi limiitin kestoa kesäkuuhun 2025.

Seuraavassa taulukossa esitettävät summat sisältävät kaikki Terrafamen toiminta-aikanaan osakkeenomistajilta saamat rahoituserät sekä omaksi pääomaksi konvertoidut vieraan pääoman ehtoiset erät. 

Milj. euroa

Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus

Siirto

Konvertoitu oma pääoma

Lyhen-nykset

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus

Rahoitus
yhteensä

Suomen Malmijalostus

537,3

65,0

-7,0

58,0

595,3

Galena Asset Management

389,6

120,0

-113,3

-6,7

389,6

Trafigura

0

120,0

-120,0

0,0

0

0,0

Mandatum Holding

47,7

26,1

-26,1

0,0

0

47,7

Yhteensä

974,6

211,1

-139,4

-13,7

58,0

1 032,6

Valuuttamääräiset erät on arvostettu euroiksi katsauskauden päätöspäivän kurssiin.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Terrafamella on yksi osakelaji. Vuoden 2023 lopussa yhtiöllä oli 5 197 154 (4 998 830) osaketta, osakepääoma oli 2,0 (2,0) miljoonaa euroa ja oma pääoma 718,4 (439,1) miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 lopussa Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Suomen Malmijalostus Oy (Finnish Minerals Group, FMG) omisti Terrafamesta 64,4 (67,0) prosenttia, Trafiguran hallinnoimat Galena-rahastot 32,9 (31,0) prosenttia ja Mandatum 2,7 (2,0) prosenttia.

Vuoden 2023 aikana tehdyt osakejärjestelyt esitetään seuraavassa taulukossa:

Galena 2

Galena 3

Galena 4

Mandatum

FMG

Trafigura

Yhteensä

31.12.2022

602 952

733 233

215 181

98 222

3 349 242

0

4 998 830

Omistus 31.12.2022

12,1 %

14,7 %

4,3 %

2,0 %

67,0 %

0,0 %

100,0 %

Osakemäärien muutokset tilikaudella:

OPO:n ehtoinen rahoitus

158 676

0

0

26 109

0

0

Osakesiirto

Korkojen ja järjestely-palkkioiden maksu osakkeina

0

0

0

13 539

0

0

Rekisteröity omistus 31.12.2023

761 628

733 233

215 181

137 870

3 349 242

0

5 197 154

Rekisteröity omistus 31.12.2023

14,7 %

14,1 %

4,1 %

2,7 %

64,4 %

0,0 %

100,0 %

Osakemäärien muutokset tilikaudella:

OPO:n ehtoinen rahoitus

151 538

490 587

0

122 701

0

0

Osakesiirto

Korkojen ja järjestely-palkkioiden maksu osakkeina

0

0

0

6 675

0

0

Omistus optiojärjestelyiden jälkeen 31.12.2023

913 166

1 223 820

215 181

267 246

3 349 242

0

5 968 655

Ei-rekisteröity omistus 31.12.2023

15,3 %

20,5 %

3,6 %

4,5 %

56,1 %

0,0 %

100,0 %

Suomen Malmijalostuksen omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 prosenttiin, jos Trafigura ja Mandatum käyttävät kaikki optio-oikeutensa. Tällöin Trafiguran omistusosuus olisi noin 45,0 prosenttia ja Mandatumin noin 5,0 prosenttia. 

Hallinnointi

Terrafamen yhtiökokous pidettiin 17.3.2023. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen, päätti hallituksen esityksen mukaisesti tuloksen käsittelystä sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Matti Hietanen, Jesus Fernandez, Riitta Mynttinen, Tuomo Mäkelä, Julian Sanchez ja Jyrki Vainionpää. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72 000 euroa. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 36 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa, joka perustuu kokousosallistumiseen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Henkilöstö ja kumppaniverkosto

Terrafamen teollisuusalueella työskentelee säännöllisesti noin 1 900 henkilöä. Terrafamen palveluksessa oli vuoden 2023 lopussa 842 (763) henkilöä. Lisäys johtui valmisteluista ryhtyä uraanin talteen ottoon kesällä 2024.

Teollisuusalueella työskenteli vuoden aikana keskimäärin 1 038 (783) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE). Henkilömäärän kasvu johtui ennen kaikkea toisen vuosineljänneksen aikana toteutetuista suunnitelman mukaisista huoltoseisokeista.

Vastuullisuus

Vastuullisuus ja jatkuva parantaminen ovat Terrafamelle kaiken toiminnan lähtökohta. Terrafamen vastuullisuusohjelma 2024:n toteutusta jatkettiin vuoden 2023 aikana. Ohjelmaa täsmennettiin vuonna 2022, jolloin yhtiö asetti tavoitteekseen saavuttaa omien toimintojensa hiilineutraaliuden vuoteen 2039 mennessä. Terrafamen hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman ja sen päämäärät.

Terrafamen vastuullisuus kattaa laajasti ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon toiminta-alueet. Vastuullisuusohjelman teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiltä osin kuin näissä on selviä yhtymäkohtia. Terrafame on myös sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, joka tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen vastuullisuuden osoittamiseen. Aloitteen kymmenen periaatetta pohjautuvat kansainvälisiin ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskeviin sopimuksiin.

Lisäksi kaikkien Terrafamen työntekijöiden sekä kumppaniyritysten ja palvelu- ja tarveainetoimittajien tulee noudattaa Terrafamen toimintatapaperiaatteiden (Code of Conduct) sekä kestävän kehityksen politiikan mukaisia periaatteita. Politiikan käytännön toteutusta tukevat Terrafamen sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001) sekä tarkemmat toimintaohjeet.

Terrafamen tuorein kestävän kehityksen katsaus julkaistiin kesäkuussa 2023, ja se on saatavilla osoitteessa www.terrafame.fi > Yritys > Raportit ja esitykset.

Työturvallisuuden tunnusluvut

Turvallisuus on yksi Terrafamen arvoista, ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Toiminnan teollisuusalueella tulee olla turvallista sekä omille työntekijöille että yhteistyökumppaneiden työntekijöille, kaikissa olosuhteissa ja kaikissa tilanteissa. Kumppaniyritysten tapaturmataajuuden selkeään laskuun vaikutti Terrafamen ja kumppaniyritysten yhteinen pitkäjänteinen työ työturvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Tapaturmataajuus, 12 kk LTIFR1

31.12.2023

31.12.2022

Muutos

Tapaturmataajuus, Terrafamen työntekijät

4,5

4,3

4,7 %

Tapaturmataajuus, kumppaniyritykset

5,0

8,5

-41,2 %

Tapaturmataajuus, yhteensä teollisuusalueella

4,8

6,4

-25,0 %

Ympäristötarkkailu

Terrafame seuraa teollisuusalueen ympäristön tilaa lupapäätösten ja viranomaisen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Ympäristötarkkailun vuosiraportit ovat saatavilla Terrafamen verkkosivuilta osoitteesta www.terrafame.fi > Naapureille > Ympäristötarkkailuraportit. Vuoden 2023 raportti valmistu arviolta maaliskuussa 2024.

Vesistöjen sulfaattikuormitus on Terrafamen tuotannon keskeisimpiä ympäristövaikutuksia. Sulfaattikuormitusta kertyi hulevesien puhdistamisesta ja puhdistetun veden juoksutuksesta.

Keskeiset purkuvesiin liittyvät tunnusluvut

2023

2022

Puhdistetut purkuvedet, Mm3

10,1

9,4

Purkuvesien sulfaatti, tonnia (lupakiintiö 16 300 t)

11 056

12 763

Muut keskeiset kestävän kehityksen tunnusluvut ovat saatavilla yhtiön kestävän kehityksen katsauksessa osoitteessa www.terrafame.fi > Yritys > Raportit ja esitykset.

Lupa-asiat

Terrafame ilmoitti 20.6.2022 jättäneensä Kolmisopen malmion hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Kolmisoppi on Terrafamen kaivospiirillä sijaitseva toinen, vielä hyödyntämätön malmiesiintymä. Kolmisoppi mukaan lukien Euroopan suurimmat nikkelimalmivarat sijaitsevat Terrafamen kaivospiirillä Sotkamossa. Nikkelin lisäksi malmista otetaan talteen sinkkiä, kobolttia ja kuparia. Vuodesta 2021 alkaen nikkeli ja koboltti on jalostettu yhtiön akkukemikaalitehtaalla sähköautojen akuissa käytettäviksi akkukemikaaleiksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.2.2023 päätöksen, jolla Kolmisoppi-hankkeen lupahakemus jätetään käsittelemättä. Keskeinen este lupahakemuksen käsittelylle kesäkuussa 2022 jätetyssä laajuudessa on, että hankkeen edellyttämään vesienhoitosuunnitelman tavoitteista poikkeamiseen tarvittava menettely vaatii lakimuutoksen, joka on tällä hetkellä vasta valmisteluvaiheessa.

Terrafame on päättänyt muuttaa Kolmisoppi-hankkeen suunnitelmia siten, että hanke etenee kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan lupaa Kolmisopen maa-alueella olevan malmiesiintymän hyödyntämiseksi louhinnan ajoittuessa vuosille 2028−2033. Ensimmäisen vaiheen lupahakemus jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kesällä 2023. Toisessa vaiheessa haetaan lupaa louhoksen laajentamiselle myös vesialueelle louhinnan ajoittuessa vuosille 2040−2050. Vuosina 2033−2040 louhinta tapahtuu nykyisessä Kuusilammen louhoksessa.

Vaasan hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa 26.4.2023 Terrafamen akkukemikaalitehtaan sekä siihen kuuluvien energiantuotantoyksiköiden ympäristölupapäätöksistä. Hallinto-oikeus muutti akkukemikaalitehtaan lupaa poistamalla luvan tehtaalla muodostuvan rautasakan kierrättämiselle bioliuotukseen riittävien selvitysten puuttuessa. Muilta osin päätöksestä tehdyt valitukset hylättiin. Terrafame on hakenut kierrättämiselle uutta lupaa aluehallintovirastolta heinäkuussa 2023 tarvittavien tutkimusten valmistuttua. Hallinto-oikeus myös täsmensi energiantuotantoyksiköiden ympäristölupaa Terrafamen valituksen johdosta ympäristötarkkailun osalta. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja päätökset ovat näin ollen saaneet lainvoiman.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 29.6.2023 ympäristöluvan uudelle KL1-sivukivialueelle ja Rajasuon maankaatopaikalle sekä vesitalousluvan kyseiseen toimintaan liittyviin rakentamishankkeisiin.

Tammikuussa 2024 Terrafame kertoi, että yhtiö on saanut Vaasan hallinto-oikeudelta (VHO) kaksi välipäätöstä, joista toinen liittyy yhtiön päälupaan ja toinen sivukivialueeseen KL1. Välipäätöksistä kerrotaan lisää kohdassa Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen.

Keskeiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen jätti tehtävänsä

Terrafame tiedotti 17.1.2024, että yhtiön toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen jättää tehtävänsä. Lukkaroinen toimi Terrafamen toimitusjohtajana vuodesta 2016 lähtien.

Yhtiön hallitus nimitti Terrafamen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Seppo Voutilaisen. Voutilainen on toiminut syyskuusta 2020 lähtien Terrafamen johtoryhmän jäsenenä ja tuotantojohtajana, jossa roolissa hän jatkaa väliaikaisen toimitusjohtajuuden ohella.

Terrafame sai Vaasan hallinto-oikeudelta kaksi välipäätöstä

Terrafame kertoi 24.1.2024, että yhtiö on saanut Vaasan hallinto-oikeudelta (VHO) kaksi välipäätöstä, joista toinen liittyy yhtiön päälupaan ja toinen sivukivialueeseen KL1.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) antoi ympäristölupapäätöksen Terrafamen koko toimintaa koskevassa lupa-asiassa kesällä 2022 ja sivukivialuetta KL1 koskevassa asiassa kesällä 2023. Kumpaankin lupapäätökseen sisältyi ns. toiminnan aloittamislupa, eli lupa aloittaa lupapäätöksessä määritelty toiminta muutoksenhausta huolimatta. Molemmista lupapäätöksistä on valitettu ja niiden käsittely on menossa VHO:ssa.

Välipäätöksissä VHO rajasi aloittamisluvan ulkopuolelle PSAVI:n myöntämän vuosittaisen malmin ja sivukiven louhinnan kasvattamisen. PSAVI hyväksyi omassa lupapäätöksessään malmin louhintamäärän kasvattamisen tasolta 15 miljoonaa tonnia vuodessa (Mt/v) tasolle 18 Mt/v sekä sivukivilouhinnan kasvattamisen tasolta 30 Mt/v tasolle 45 Mt/v. Lisäksi VHO antoi välipäätöksissä rajoituksia uuden sekundääriliuotusalueen SEK5-8 ja uuden sivukivialueen KL1 rakentamiseen ja käyttöön liittyen.

Välipäätöksillä ei ole välittömiä vaikutuksia Terrafamen tuotantoon, mutta ne vaikuttavat sivukiven läjityssuunnitelmiin ja menossa oleviin rakennushankkeisiin. VHO:n lopullisten päätösten pitkittyessä välipäätöksillä voi olla vaikutuksia myös louhintamääriin ja sitä kautta tuotantoon ja liikevaihtoon.

Terrafame odottaa VHO:lta lopullisia päätöksiä kumpaankin asiaan vuoden 2024 aikana.

Terrafame vahvisti rahoitusasemaansa

Terrafame tiedotti 25.1.2024 rahoitusasemansa vahvistamisesta. Tassä yhteydessä Galena Asset Managementin hallinnassa olevat rahastot ja Mandatum Holding Oy käyttivät niille aiemmin myönnettyjä optio-oikeuksia. Optio-oikeuksista saadut varat on käytetty Trafiguran ja Mandatumin myöntämien 142 miljoonan euron pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksuun, minkä myötä Terrafamella ei ole enää osakaslainoja Trafiguralta ja Mandatumilta. Osana omistajien rahoitusjärjestelyä Suomen Malmijalostus Oy kasvatti Terrafamelle annettua käyttöpääomalimiittiä 40 miljoonasta eurosta 65 miljoonaan euroon ja pidensi limiitin kestoa kesäkuuhun 2025.

Lisäksi Terrafame sopi uudesta 250 miljoonan euron lainajärjestelystä. Lainakokonaisuus on vakuudeton, sen juoksuaika on neljä vuotta ja sisältää 100 miljoonan euron kertalyhenteisen lainan sekä 150 miljoonan euron valmiusluottolimiitin. Kertalyhenteisen lainan tarkoitus on Terrafamen olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitus. Valmiusluottolimiittiä käytetään käyttöpääomatarpeisiin ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yllä mainitut tapahtumat toteutuivat joulukuussa 2023 ja ne on kirjattu yhtiön taseeseen 31.12.2023.

Optioiden käyttämisen jälkeen Suomen Malmijalostus Oy omistaa Terrafamen osakkeista 56,1 %, Trafiguran hallinnoimat Galena-rahastot 39,4 % ja Mandatum 4,5 %.

Terrafame tavoittelee 10 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä ja käynnisti muutosneuvottelut

Terrafame kertoi 21.2.2024 päättäneensä käynnistää kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on yhteensä 10 miljoonan euron vuotuiset säästöt ja yhtiön kansainvälisen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen. Yhtiöllä on käynnissä merkittäviä ja toiminnan jatkon kannalta välttämättömiä investointiohjelmia. Terrafame arvioi, että toteutuessaan kannattavuusohjelman toimenpiteiden vaikutukset yhtiön kannattavuuteen alkaisivat näkyä vuoden 2024 toiselta vuosipuoliskolta alkaen.

Osana kannattavuusohjelmaa Terrafame on 21.2.2024 antanut tuotannollisin ja taloudellisin syin kutsun yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin kaikille henkilöstöryhmille. Terrafamella työskentelee yli 800 vakituista henkilöä, ja neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Yhtiön alustavan arvion mukaan työvoiman vähennystarve olisi yhteensä enintään 75 henkilötyövuotta. Neuvotteluissa varaudutaan myös lomautuksiin.

Terrafame tiedottaa neuvotteluiden lopputuloksesta niiden päätyttyä.

Lähiajan näkymät

 • Akkukemikaalien markkinat jatkuvat haastavina 2024, mutta Terrafamen tuotantoprosessi mahdollistaa joustavan toiminnan myös puolituotemarkkinoilla.
 • Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.
 • Terrafame jatkaa työturvallisuuden kehittämistä, toimintansa tehostamista ja kannattavuuden parantamista.
 • Terrafame valmistautuu käynnistämään uraanin talteenottolaitoksen kesään 2024 mennessä.

Lisätietoa:

Vt. toimitusjohtaja Seppo Voutilainen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), seppo.voutilainen(at)terrafame.fi

Hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, Terrafame Oy, p. 050 2922, ratia(at)lauriratia.com

Suomenkielinen webcast-tiedotustilaisuus järjestetään 1.3.2024 klo 12.00, missä Terrafamen vt. toimitusjohtaja Seppo Voutilainen ja talousjohtaja Ville Sirviö käyvät läpi yhtiön tuloksen. Tilaisuudessa on paikalla myös hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia. Webcastia voi seurata suorana osoitteessa terrafame.videosync.fi/q4-2023. Kysymyksiä voi esittää sivun alareunassa sijaitsevalla lomakkeella.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2023 Terrafamen liikevaihto oli 560,9 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1 900 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.