Julkaistu 08.11.2017 klo 16.12

TEMin tilaisuus uraanin talteenotosta herätti yleistä kiinnostusta

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) järjestämä, Terrafamen uraanin talteenottoa käsitellyt tilaisuus keräsi yleisöön noin 70 henkilöä. Kysymyksissä ja kommenteissa nousivat esille erityisesti toiminnan turvallisuus sekä hankkeen yhteiskunnallinen kokonaisetu.

Tilaisuuden runko koostui työ- ja elinkeinoministeriön, Säteilyturvakeskuksen, Kainuun ELY-keskuksen sekä Terrafamen presentaatioista. Esitysosuuden jälkeen aikaa oli varattu runsaasti myös keskustelulle ja mahdollisuudelle esittää kysymyksiä asiantuntijapaneelille.

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoi esityksessään, että luonnonuraanin talteenotto olisi luonteva osa yhtiön tuotantoprosessia ja tehostaisi luonnonvarojen käyttöä kaivostoiminnassa. Uraanin jalostus tehtäisiin ulkomailla ja uraani hyödynnettäisiin energiantuotannossa.

Ydinenergialain 13 §:n mukainen, kaikille avoin kuulemistilaisuus pidettiin tiistaina 7.11.2017 Vuokatin urheiluopistolla.

 

Lisätietoa:

Kuuntele ja katsele tästä tilaisuuden presentaatiot
(Kunkin presentaation kohta nauhoituksessa on merkitty sulkeisiin)

  • Puheenjohtajana yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö (0:00)
  • Teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, työ- ja elinkeinoministeriö (1:40)
  • Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy (18:55)
  • Yksikön päällikkö Sari Myllyoja, Kainuun ELY-keskus (37:00)
  • Ylitarkastaja Jarkko Kyllönen, Säteilyturvakeskus (44:10)

Liitteet ja linkit: