Julkaistu 18.01.2018 klo 11.04

TEMiltä kuulemisajan pidennys ja kaksi uutta kuulemistilaisuutta uraanin talteenotosta

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on tänään julkaissut tiedon, että se järjestää vielä kaksi julkista kuulemistilaisuutta, joissa käsitellään Terrafamen uraanin talteenottohanketta. Samalla ministeriö pidentää Terrafamen lupahakemusta koskevaa kuulemisaikaa siten, että mielipiteitä ja muistutuksia voi jättää ministeriölle 28.2.2018 saakka.

Uusien kuulemistilaisuuksien ajankohdat ja paikat (kahvitarjoilu ennen aloitusta):

  • Sotkamossa keskiviikkona 21.2.2018 kello 18.00, os. Vuokatin urheiluopiston auditorio Iso-Pölly, Opistontie 4.
  • Kajaanissa torstaina 22.2.2018 kello 10.00, os. Kajaanin kaupunginkirjaston auditorio, Seminaarinkatu 15.

Tilaisuuksissa TEMin, Terrafamen, Kainuun ELY-keskuksen ja Säteilyturvakeskuksen asiantuntijat kertovat tarkemmin hankkeeseen liittyvistä näkökohdista, ja yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä.

”Terrafamen näkökulmasta on tärkeää, että yleisöllä on oikeat ja riittävät tiedot uraanin talteenotosta. Olemme kertoneet uraanista ja käyneet aiheesta keskustelua lukuisien eri ryhmien kanssa aina vuoden 2016 lopulta lähtien. TEMin kuulemistilaisuudet ovat meille yksi uusi tervetullut mahdollisuus esitellä hanketta”, kommentoi Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.  

Terrafame jätti valtioneuvostolle lupahakemuksen uraanin talteenotosta 31.10.2017. Tämän jälkeen yhtiö on postittanut Sotkamon ja Kajaanin kotitalouksiin sekä lähialueen kuntiin aihetta koskevan yleispiirteisen selvityksen. Lisäksi hankkeesta löytyy tietoa Terrafamen verkkoetusivulta osoitteesta www.terrafame.fi. Yhtiö osallistui myös TEMin ensimmäiseen uraanin talteenottoa käsitelleeseen julkiseen tilaisuuteen, joka pidettiin Sotkamossa 7.11.2017.


Lisätietoa TEMin verkkosivustolla:
Kuukausi lisää kuulemisaikaa ja kaksi yleisötilaisuutta Terrafamen uraanin talteenottohankkeen kommentointiin  (18.1.2018, sis. ohjeet mielipiteiden jättämisestä)
Terrafame hakee valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenottoon (31.10.2017)

Lisätietoa Terrafamen verkkosivustolla:
Terrafame on päättänyt hakea valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenotolle (25.10.2017)
Terrafame jätti uraanin talteenottoa koskevan hakemuksensa valtioneuvostolle (31.10.2017)
Yleispiirteinen selvitys uraanin talteenotosta löytyy myös verkosta (2.11.2017)
TEMin tilaisuus uraanin talteenotosta herätti yleistä kiinnostusta (8.11.2017, sis. alustajaosuuksien nauhoitteet)


Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: