Julkaistu 30.04.2021 klo 11.00

Taloustutkimus selvitti: Kainuussa keskimääräistä suomalaista parempi ymmärrys kaivostoiminnan merkityksestä arjen käyttöhyödykkeille

Kainuussa arvostetaan myös erityisesti kaivosalan luomia työpaikkoja. Yli 90 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kaivosala tuo työtä monille paikkakunnille, joilla muuten työpaikkoja olisi niukasti. Myös uusien kaivosten perustamiseen Suomeen suhtaudutaan valtakunnallista tasoa myönteisemmin: yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että Suomeen voidaan perustaa uusia kaivoksia. Valtakunnallisesti uusien kaivosten perustamiseen suhtautuu myönteisesti 40 prosenttia vastaajista.

”On hienoa lukea tutkimustuloksia, jotka todentavat vahvan paikallisen tuen kaivosalan toimijoille. Kaivannaismineraalit ovat osa meidän kaikkien jokapäiväistä arkea, minkä kainuulaiset hyvin tiedostavat. Terrafamen teollisuusalueella toimiva oma ja kumppaniyritysten henkilöstö ovat kuluneen viiden vuoden aikana varmistaneet tuotannon ylösajon ja pitkäjänteinen työmme jatkuu: Terrafamen malmiesiintymät mahdollistavat yhtiön kaivos- ja metallituotannon jatkumisen jopa 50-60 vuotta, mikä tukee myös Kainuun elinvoiman kehittämistä hyvin pitkällä aikavälillä”, toteaa Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Tuloksista nousi esiin myös kysymyksiä, joihin alalla on tartuttava. Lähes 30 prosenttia suomalaisista arvioi kaivosalan olevan suuri kasvihuonekaasujen tuottaja. Suomessa toimivien kaivosten kasvihuonekaasupäästöt vastaavat kuitenkin alle kahdeksaa prosenttia kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöistä. Lisäksi erityisesti nuoret mieltävät kaivosalan työt likaisiksi ja raskaiksi.

”Terrafamen tuotantoprosessi on ainutlaatuinen ketju louhokselta akkukemikaaleiksi yhdellä teollisuusalueella. Me terrafamelaiset voimme olla ylpeitä prosessista, jonka ansiosta yhtiön hiilijalanjälki on kaikista maailman nikkelintuottajista pienin. Työtehtävät Terrafamen tuotantoprosessissa ovat monipuolisia ja edellyttävät vankkaa prosessiteollisuuden osaamista. Kolme neljännestä teollisuusalueella työskentelevistä noin 2000 henkilöstä toimii jalostavan tuotannon tehtävissä ja noin neljännes kaivoksella. Kaivostyö on nykyään pääosin siistiä sisätyötä ja edellyttää monipuolista tietotekniikka ja automaatio-osaamista. Esimerkiksi louhintasuunnitelmat pohjautuvat 3D-mallinnukseen, jonka mukaan operaattorit satelliittipaikannuksen avulla toteuttavat louhinnan tarkasti ja kustannustehokkaasti”, jatkaa Lukkaroinen.

Liitteet ja linkit:  Lisätietoja: Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 713 0890, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi Kaivosteollisuus ry:n tiedote 20.4.2021: Kaivosbarometri kertoo: Suomi tarvitsee kaivoksia (https://www.kaivosteollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/kaivosbarometri-kertoo-suomi-tarvitsee-kaivoksia)