Julkaistu 26.02.2020 klo 14.40

Sivukivialueella päässyt paineputkesta metallipitoista vettä maastoon – suojapumppaukset ja korjaustoimenpiteet käynnistetty

Terrafame havaitsi maanantaina 24.2.2020 osana normaalia käyttötarkkailuaan kohonneita metallipitoisuuksia kaivospiirin itäpuolella sijaitsevan Kivipuron vesinäytteessä. Metallipitoista vettä on päässyt maastoon arviolta maksimissaan 2 000 m3 sivukivialueella sijaitsevasta keruuvesien paineputkesta sen ilmauskaivon venttiilin mekanismin rikkoonnuttua. Päästö Kivipuroon on ollut arviolta maksimissaan 100 m3. Pumppauslinja pidetään suljettuna, kunnes se on korjattu ja varmistettu tiiviiksi.

Ympäristövaikutusten rajoittamiseksi Kivipuron virtaus näytteenottopisteeltä eteenpäin estettiin 24.2. ja puroon asennettiin tiistaina 25.2. suojapumppaus, jolla metallipitoinen vesi palautetaan sivukivialueella sijaitsevaan vesialtaaseen. Korkeimmillaan Kivipuron nikkelipitoisuus oli 56,6 mg/l maanantaina 24.2. Keskiviikkona 26.2. nikkelipitoisuus samassa mittauspisteessä oli laskenut tasolle 14,8 mg/l. Talvijoen, johon Kivipuro laskee, alajuoksulta 26.2. otetun vesinäytteen nikkelipitoisuus oli jonkin verran koholla 0,10 mg/l. Virtaama Kivipuron näytepisteeltä eteenpäin on estettynä, kunnes maastosta kertyvien valumavesien pitoisuudet ovat palautuneet tavanomaisille tasoille. Talvijoen pitoisuuksia seurataan toistaiseksi tehostetusti.

Terrafame on aloittanut toimenpiteet paineputken ilmauskaivon korjaamiseksi sekä maaston puhdistamiseksi.

Yhtiö on tehnyt asiasta ilmoituksen valvovalle viranomaiselle ja lähikunnille.
 

Kuvassa Kivipuro.

 

Lisätietoja:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, 020 7130 800 (vaihde), veli-matti.hilla(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Sanna Päiväniemi, Terrafame Oy, 020 7130 800 (vaihde), sanna.paivaniemi(at)terrafame.fi

 

Terrafame Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen monimetalliyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Yhtiön bioliuotusta hyödyntävä tuotantoprosessi on ainutlaatuinen ja sen hiilijalanjälki selvästi perinteisiä nikkelin tuotantoteknologioita matalampi. Terrafame rakentaa parhaillaan yhtä maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista, jonka myötä yhtiö siirtyy jalostusketjussa eteenpäin metallipuolituotteiden valmistajasta sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuottajaksi. Vuonna 2019 Terrafamen liikevaihto oli 310 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: