Julkaistu 28.08.2020 klo 09.00

Omistajilta uusi rahoituspaketti Terrafamen kehittämiseen

Monimetalliyhtiö Terrafame Oy:n omistajat Suomen Malmijalostus Oy, Trafigura-konserniin kuuluva Galena Asset Management sekä Sampo Oyj ovat sopineet yhdessä Terrafamen kanssa yhtiön rahoituksen uudelleen järjestelyistä ja jatkorahoituksesta. Omistajat varautuvat yhteisesti huolehtimaan siitä, että Terrafame voi kehittää toimintaansa epävarmassa markkinatilanteessa ja viedä suunnitellusti läpi akkukemikaalitehtaan investointiprojektin.

Uusi rahoituskokonaisuus koostuu nykyisten lainojen uudelleenjärjestelyistä sekä uudesta oman pääoman ehtoisesta rahoitussitoumuksesta seuraavasti:

  • Galena Asset Managementin (Galena) hallinnassa olevat rahastot sekä Sampo muuntavat Terrafamelle myönnettyjä vuonna 2020 erääntyviä pitkäaikaisia lainoja noin 29 miljoonan dollarin (noin 25 miljoonan euron) arvosta yhtiön omistukseksi käyttämällä näille aiemmin annettuja optio-oikeuksia.
  • Suomen Malmijalostus ja Galena sitoutuvat myöntämään Terrafamelle uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä korkeintaan 115 miljoonaa euroa. Oman pääoman ehtoinen rahoitusosuus toteutetaan Suomen Malmijalostuksen ja Galenan toimesta nykyisten omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Tämän mukaisesti Suomen Malmijalostus on sitoutunut korkeintaan noin 80,5 miljoonaan euron ja Galena korkeintaan noin 34,5 miljoonan euron oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen.
  • Edellä mainitut rahoitusjärjestelyt toteutetaan samalla osakekohtaisella merkintähinnalla 160,42 euroa, jota on käytetty myös kaikissa aiemmissa Terrafamea koskeneissa järjestelyissä. Samassa yhteydessä yhdenmukaistetaan pitkäaikaisiin lainoihin ja pääomasijoituksiin liittyvien optioiden mukainen osakkeiden merkintähinta 176,46 euroon per osake.
  • Lisäksi Trafigura ja Sampo siirtävät Terrafamelle aiemmin myöntämiään vuonna 2021 erääntyviä pitkäaikaisia lainoja noin 43 miljoonan dollarin (noin 37 miljoonan euron) arvosta vuoden 2022 lopussa maksettaviksi.
  • Trafigura sitoutuu myös ostamaan lisämääriä Terrafamen sinkkituotannosta.

Nyt sovituilla rahoitusjärjestelyillä omistajat vahvistavat Terrafamen tasetta yhtiön valmistautuessa akkukemikaalien tuotannon aloittamiseen. Uuden tehtaan kaupallinen tuotanto käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella.

”Akkukemikaalitehtaan rakentaminen Sotkamossa alkoi kesällä 2018, ja nyt rakennustyöt alkavat olla viimeistelyvaiheessa. Pääprosessialueiden asennustöiden edetessä ensimmäiset koekäyttötoimet aloitetaan lähiaikoina. Tulevan tuotantolaitoksen käyttöorganisaatio on myös pääosin rakennettu ja henkilöstön koulutus on edennyt kevään ja kesän aikana. Uuden tehtaan myötä Terrafame siiryy jalostusketjussa eteenpäin, kun nykyisestä puolituotteesta, nikkeli-kobolttisulfidista, jalostetaan sähköautojen akkujen valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja”, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.
 

Lisätietoa:

Hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, Terrafame Oy, p. 050 2922, ratia(at)lauriratia.com
Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi

 

Terrafame Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen monimetalliyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Yhtiön bioliuotusta hyödyntävä tuotantoprosessi on ainutlaatuinen ja sen hiilijalanjälki selvästi perinteisiä nikkelin tuotantoteknologioita matalampi. Terrafame rakentaa parhaillaan yhtä maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista, jonka myötä yhtiö siirtyy jalostusketjussa eteenpäin metallipuolituotteiden valmistajasta sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuottajaksi. Vuonna 2019 Terrafamen liikevaihto oli 310 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: