Julkaistu 20.06.2017 klo 14.44

Nuasjärven ja Jormasjärven kevätkierrot toteutuivat odotetusti

Sotkamossa sijaitsevien Nuasjärven ja Jormasjärven luontaiset kevätkierrot toteutuivat tänäkin vuonna odotetun mukaisesti.

"Mittaustulosten mukaan Nuasjärvi on kiertänyt touko- ja kesäkuun vaihteessa viikoilla 21–23. Ainoastaan Selkäsaaren noin 30 metrin syvänteen kohdalla kierto näyttäisi jääneen pohjasta osittain vajaaksi. Jormasjärvellä kierto toteutui hyvin viikolla 22", kertoo Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Pohjoisilla alueilla järvet ovat talvi- ja kesäaikaan luontaisesti lämpötilakerrostuneita. Kerrostuneisuus purkaantuu keväällä ja syksyllä, jolloin järven pohja saa happea ja pinta ravinteita. Vuotuiset säiden vaihtelut vaikuttavat täyskiertojen onnistumiseen. Jos kevät on lämmin ja tyyni, kesäkerrostuneisuus muodostuu nopeasti ja kevätkierto voi jäädä osittain vajaaksi. Syksyllä pintaveden jäähtyminen on yleensä hitaampaa, joten syyskierto kestää tyypillisesti pidempään ja sekoittaa veden tehokkaammin.

Terrafame tarkkailee jatkuvasti kaivos- ja tehdasalueen lähijärvien tilaa valvovan viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailu perustuu kenttätutkimuksissa otettaviin vesinäytteisiin, jotka analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa. Lisäksi yhtiöllä on Nuasjärvellä kolme automaattista mittauspistettä sekä Jormasjärvellä yksi automaattinen mittauspiste.

Tarkkailutulosten perusteella sekä Jormasjärven että Nuasjärven tila on hyvä, ja ne soveltuvat erinomaisesti virkistyskäyttöön. Molempien järvien kalojen metallipitoisuuksia seurataan säännöllisesti, eivätkä ne poikkea alueella yleisesti todetusta tasosta. 

 

Lisätietoa:
Veli-Matti Hilla, kestävän kehityksen johtaja, Terrafame Oy, p. 040 5699 906

Kainuun ELY-keskuksen tiedote Nuasjärven kevätkierrosta 7.7.2017

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Liitteet ja linkit: