Julkaistu 21.02.2020 klo 08.56

Neutralointiprosessin arvioidaan nostavan puhdistettujen purkuvesien sulfaattipitoisuutta

Terrafame käynnisti joulukuussa 2019 neutralointiprosessin, jolla puhdistetaan ja vähennetään liuosta prosessiliuoskierrosta. Neutralointiprosessi nostaa puhdistetun veden sulfaattipitoisuutta, mistä syystä purkuvesien sulfaatille annettu pitoisuusraja todennäköisesti ylitetään helmi-huhtikuussa. Kuukausikohtainen sulfaatin kuormitusraja ylittyy todennäköisesti huhtikuussa, sen sijaan helmi-maaliskuussa rajan ei arvioida ylittyvän. Alueelta pois johdettavien vesien sulfaattikuormituksen arvioidaan kasvavan vuoden 2020 aikana verrattuna vuoteen 2019, mutta pysyvän kuitenkin selvästi sulfaattitonneille asetetun vuosikiintiön alapuolella. Neutralointiprosessi käynnistettiin, koska jo vuoden 2019 loppupuoli oli Kainuussa erittäin sateinen. Lisäksi Kainuun runsas lumimäärä ja poikkeuksellisen talven usean leudon jakson sulamisvedet ovat lisänneet prosessissa olevan veden määrää.

 

Lisätietoja:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), veli-matti.hilla(at)terrafame.fi

 

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan myötä päätuotteemme nikkeli-kobolttisulfidi jalostetaan sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: