Julkaistu 24.06.2021 klo 10.40

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätös Terrafamen uraanin talteenottoluvasta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään 24.6.2021 antanut päätöksensä Terrafamen valtioneuvostolta 6.2.2020 saamaan uraanin talteenottolupaan. Lupapäätöksestä oli valitettu KHO:een. KHO:n päätös on annettu vuosikirjapäätöksenä.

Terrafame on tyytyväinen, että KHO on antanut päätöksensä pitkään jatkuneessa prosessissa. Yhtiö jätti ydinenergialain (990/1987) mukaisen lupahakemuksen koskien uraanin talteenottoa valtioneuvostolle 30.10.2017. Yhtiö perehtyy seuraavaksi KHO:n päätökseen tarkemmin ja arvioi sen perusteella tulevia toimenpiteitään.

Liitteet ja linkit:Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy, p. 020 713 0890, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi