Julkaistu 15.08.2017 klo 13.57

Koetoiminta sivukiven läjityksestä ja mahdollisesta hyötykäytöstä alkoi

Terrafame on aloittanut tutkimuksen, joka koskee sivukiven liukenemista ja käyttäytymistä läjitettäessä. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa sivukivialueiden pohjarakenteiden suunnittelua ja tarkkailua varten sekä selvittää mahdollisuuksia hyödyntää taloudellisesti sivukiven pieniä metallipitoisuuksia.

Koetoimintaa varten yhtiön kaivosalueelle on rakennettu noin 10 x 10 metrin kokoinen koetoimintakenttä. Alueella muodostuvat vedet kerätään käsiteltäviksi tai hyödynnettäviksi tuotantoprosessissa. Kaikkiaan koetoiminnan ympäristövaikutukset ovat vähäiset.

Tutkimusta varten Terrafamella on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston heinäkuussa 2017 myöntämä koetoimintalupa, ja nyt käynnistetty koetoiminta perustuu jo vuonna 2016 aloitettuihin laboratoriomittakaavan kokeisiin. Sivukiven pientenkin metallimäärien huolellinen hyödyntäminen tehostaisi luonnonvarojen käyttöä entisestään.

 

Lisätietoa:

Lue lisää Terrafamen tutkimustoiminnasta vuonna 2016

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Liitteet ja linkit: