Julkaistu 28.07.2023 klo 09.00

Kiinan nikkelimarkkinan notkahdus laski Terrafamen liiketulosta perustuotannon pysyessä hyvällä tasolla

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.

Huhti−kesäkuu 2023 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 32,1 (53,4) miljoonaan euroon, mikä oli noin 35 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Lasku johtui Kiinan nikkelisulfaattimarkkinan merkittävästä notkahduksesta, minkä seurauksena Terrafame päätti pysäyttää akkukemikaalitehtaan tuotannon kesä–heinäkuun ajaksi.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 59,3 (78,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski ennen kaikkea nikkelin ja sinkin markkinahinnan voimakkaan laskun seurauksena.
 • Liikevaihto yhteensä oli 91,4 (132,2) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihdon laskun seurauksena käyttökate laski -17,7 (32,4) miljoonaan euroon.
 • Liiketulos oli -32,8 (17,9) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -33,9 (16,4) miljoonaa euroa.

Tammi−kesäkuu 2023 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla 98,3 (97,4) miljoonaa euroa, mikä oli noin 38 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 165,8 (161,8) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 264,1 (259,2) miljoonaa euroa, mikä oli 1,9 prosenttia vertailukautta enemmän.
 • Käyttökate laski 24,8 (60,1) miljoonaan euroon, mikä oli 9,4 (23,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli -5,3 (31,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -22,0 (-7,3) miljoonaa euroa.
 • Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 5,7 (7,9).
   

Taloudelliset tunnusluvut

Q2
2023

Q2
2022

Muutos

H1
2023

H1
2022

Muutos

2022

Liikevaihto, M€

91,4

132,2

-30,9 %

264,1

259,2

1,9 %

584,4

  Akkukemikaaliliiketoiminta

32,1

53,4

-39,9 %

98,3

97,4

0,9 %

207,1

  Metallipuolituoteliiketoiminta

59,3

78,8

-24,7 %

165,8

161,8

2,5 %

377,3

Käyttökate, M€

-17,7

32,4

n.a.

24,8

60,1

-58,7 %

152,1

Liiketulos, M€

-32,8

17,9

n.a.

-5,3

31,4

n.a.

93,9

Keskeneräinen tuotanto, M€

249,2

220,3

13,1 %

249,2

220,3

13,1 %

241,8

Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1

-33,9

16,4

n.a.

-22,0

-7,3

n.a.

9,8

Kokonaisinvestoinnit, M€

36,6

21,6

69,2 %

59,2

39,3

50,5 %

83,0

  Ylläpitoinvestoinnit, M€

30,4

18,8

61,7 %

50,7

31,2

62,7 %

69,9

  Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun, M€

6,2

2,8

121,4 %

8,5

8,1

4,9 %

13,1

Oma pääoma, M€

563,7

416,4

35,4 %

563,7

416,4

35,4 %

439,1

Taseen loppusumma, M€

1 205,1

1 018,5

18,3 %

1 205,1

1 018,5

18,3 %

 1 128,1

Oma henkilöstö, aktiiviset

887

869

2,1 %

887

859

2,1 %

763

Kumppaniyritysten henkilöstö, FTE

1046

653

60,2 %

1046

653

60,2 %

783

Tapaturmataajuus yhteensä,12 kk LTIFR1

5,7

7,9

-27,8 %

5,7

7,9

-27,8 %

6,4

  Oma henkilöstö

4,3

6,3

-31,7 %

4,3

6,3

-31,7 %

4,3

  Kumppaniyritysten henkilöstö

6,7

9,5

-29,5 %

6,7

9,5

-29,5 %

8,5


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko oli Terrafamelle kaksijakoinen. Vuosi alkoi suotuisasti edenneen akkukemikaalitehtaan ylösajon ja perustuotannon vahvojen volyymien ansiosta. Toisella vuosineljänneksellä yhtiön liiketoimintaan vaikutti kuitenkin hyvin negatiivisesti Kiinan sähköautomarkkinoiden ennakoitua heikompi kehitys.

Markkinat odottivat vuonna 2022 nähdyn sähköautojen myynnin voimakkaan kasvun jatkuvan myös vuoden 2023 alussa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sähköhenkilöautojen myynti kuitenkin notkahti Kiinassa yli 30 prosenttia vuoden 2022 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Tämän seurauksena varastot sähköautojen toimitusketjussa kasvoivat. Toisella vuosineljänneksellä katodiaktiivimateriaalien (pCAM/CAM) tuottajat rajoittivat omaa tuotantoaan varastojen pienentämiseksi, mikä pienensi merkittävästi akkukemikaalien kysyntää ja laski hintoja.

Tämän johdosta sähköautojen akuissa käytettävän nikkelisulfaatin SPOT-hinta (SPOT China) laski vuoden 2023 toisella neljänneksellä ja oli noin 29 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Nikkelisulfaatin hinnanlaskun seurauksena Terrafame päätti pysäyttää akkukemikaalitehtaan tuotannon kesä–heinäkuun ajaksi toukokuussa pidetyn suunnitellun huoltoseisokin jälkeen. Pysäytyksellä ei ollut vaikutusta sovittuihin asiakastoimituksiin, ja hyödynsimme sitä myös tuotantoprosessimme huoltoon ja tuotantoa rajoittavien pullonkaulojen poistamiseen.

Akkukemikaalitehtaan seisokin sekä markkinahintojen voimakkaan laskun seurauksena Terrafamen toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski noin 31 prosenttia 91,4 (132,2) miljoonaan euroon. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski noin 40 prosenttia 32,1 (53,4) miljoonaan euroon ja oli noin 35 prosenttia Terrafamen liikevaihdosta. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto laski 59,3 (78,8) miljoonaan euroon. Yhtiön liikevaihdon merkittävän laskun seurauksena käyttökate oli -17,7 (32,4) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -32,8 miljoonaa euroa (17,9).

Toisen vuosineljänneksen aikana uudelleenjärjestimme Terrafamen rahoitusta. Kesäkuussa sovimme Suomen Malmijalostus Oy:n (Finnish Minerals Group, FMG) kanssa uudesta 40 miljoonan euron käyttöpääomalimiitistä. Lisäksi Terrafamen vähemmistöomistajat Trafiguran hallinnoimat Galena-rahastot ja Sampo Oyj käyttivät optio-oikeuksiaan ja merkitsivät niillä uusia Terrafamen osakkeita yhteensä 32,6 miljoonan euron arvosta.

Merkittävä liiketoimintatapahtuma oli kesäkuussa Fortumin kanssa allekirjoitettu sopimus yhteistyöstä akkumateriaalien kierrätyksessä. Tulemme hyödyntämään Fortumin sähköautojen akuista kierrättämiä metalleja Terrafamen akkukemikaalituotannossa. Yhteistyö Fortumin kanssa on ensimmäinen askel kohti laajempaa kierrätykseen perustuvaa akkukemikaalituotantoa. Tuottamiemme akkukemikaalien hiilijalanjälki on jo nyt markkinoiden pienin, ja kierrätyksen myötä voimme entisestään kehittää tuotteidemme vastuullisuutta samalla, kun laajennamme raaka-ainepohjaamme.

Terrafamen hiilijalanjälki on useiden tutkimuksien perusteella maailman nikkelituottajista alhaisin. Tästä huolimatta Terrafame pyrkii jatkuvasti pienentämään hiilijalanjälkeään, ja olemme vastuullisuusohjelmassamme sitoutuneet hiilineutraaliin akkukemikaalituotantoon vuoteen 2039 mennessä. Uskomme, että pieni hiilijalanjälkemme luo merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme.

Loppuvuodesta 2022 teimme päätöksen noin 20 miljoonan euron investoinnista uraanin talteenoton käynnistämiseksi vuoden 2024 kesään mennessä. Valmistelut ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti, ja jatkoimme avainhenkilöiden rekrytointeja toisella vuosineljänneksellä.

Turvallisuus on yksi Terrafamen perusarvoista, ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Teollisuusalueen yhteenlaskettu 12 kuukauden tapaturmataajuus oli kesäkuun lopussa 5,7 (7,9). Työ tapaturmataajuuden laskemiseksi edelleen jatkuu.

Rho Motionin analyysin mukaan tänä vuonna sähköautojen globaalin myynnin ennustetaan kasvavan lähes 14 miljoonaan autoon, mikä olisi 33 prosenttia enemmän verrattuna viime vuoteen. Lisäksi Kiinan nikkelisulfaatti- ja sähköautomarkkinan arvioidaan toipuvan loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä globaali sähköautojen tuotanto on keskittynyt vahvasti Kiinaan, mutta arvioiden mukaan katodimateriaalituotanto (pCAM/CAM) sekä akkukenno- ja sähköautotuotanto tulevat kasvamaan merkittävästi tulevien vuosien aikana Euroopassa. Euroopan sähköautomarkkina tulee olemaan Terrafamen päämarkkina-alue.”

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Rho Motionin EV & Battery Quarterly Outlook Q2 2023 -raportin mukaan tammi−toukokuussa 2023 maailmassa myytiin yhteensä noin 4,5 (3,3) miljoonaa sähköhenkilöautoa ja kevyttä hyötyajoneuvoa, mikä on noin 37 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022.

Kiinassa myytiin tammi−toukokuussa 2023 yhteensä noin 2,5 (1,8) miljoonaa sähköistä henkilöautoa tai kevyttä hyötyajoneuvoa, mikä vastasi noin 55 prosenttia maailmanlaajuisesta myynnistä. Vaikka sähköautojen myynti nousi Kiinassa noin 36 prosenttia verrattuna vuoden 2022 tammi–toukokuuhun, oli se tammi–maaliskuussa noin 32 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä ja selvästi markkinoiden odotuksia vaatimattomampi.

Muualla maailmassa sähköautojen myynti oli odotusten mukaista. Sähköautojen myynti oli erityisen vahvaa USA:ssa ja Kanadassa, joiden yhteenlaskettu sähköhenkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen myynti kasvoi 59 prosenttia. Euroopassa näiden ajoneuvoluokkien myynti kasvoi 20 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022.

Rho Motionin mukaan sähköautojen globaalin myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan vuonna 2023. Myynnin odotetaan kasvavan 33 prosenttia 13,9 miljoonaan autoon. Vuonna 2022 sähköautoja myytiin yhteensä 10,5 miljoonaa kappaletta.

Toukokuussa 2023 sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko (kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien) oli 50,0 kWh (46,1 kWh).

Sähköautojen akkumarkkinat ovat jakautumassa selkeästi korkean nikkelipitoisuuden NCM-akkuihin ja LFP-akkuihin. NCM 811 -akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus kasvoi vuoden 2022 toukokuun 17 prosentista vuoden 2023 toukokuun 19 prosenttiin. LFP-akkujen markkinaosuus oli vuoden 2023 toukokuussa 38 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 32 prosenttia.

Gigawattitunneissa NCM-akkujen akkujen kysyntä kasvoi 48 prosenttia 28,6 (19,3) GWh:iin verrattuna toukokuuhun 2022. NMC 811 -osuus kasvoi 67 prosenttia 9,7 (5,8) GWh:iin. LFP-akkujen osuus kasvoi yli 83 prosenttia 19,8 (10,5) GWh:iin.

Nikkelimarkkina

Nikkelin hinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla selvästi alhaisemmalla tasolla kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022.

Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi−kesäkuussa 2023 oli 24 415 (27 380) USD/t, mikä on noin 11 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta huhti−kesäkuussa 2023 oli 22 308 (28 940) USD/t, mikä on noin 23 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana. Verrattuna vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen nikkelin keskimääräinen markkinahinta laski noin 14 prosenttia. 

Myös akkuihin käytettävän nikkelisulfaatin hinta laski vuoden 2023 huhti–kesäkuussa merkittävästi. Nikkelisulfaatin keskimääräinen hinta oli 19 285 USD/t, mikä oli noin 29 prosenttia alhaisempi edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja 13 prosenttia alhaisempi ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Nikkelisulfaatin SPOT-hinnan määritys (SPOT China) ei ole vuoden 2022 jälkeen ollut täysin kytköksissä LME-hintaan.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat kesäkuun 2023 lopussa 42 186 tonnia, mikä on merkittävästi alhaisempi taso kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana (68 448). Nikkelivarastot ovat olleet voimakkaassa laskussa vuoden 2021 toiselta neljännekseltä alkaen, ja kesäkuun lopun varastotaso laski myös vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopun tilanteeseen verrattuna (44 875). Kesäkuun 2023 lopussa varastotaso vastasi 0,7 viikon (1,0) kysyntää.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Huhti−kesäkuu 2023

Huhti−kesäkuun liikevaihto oli 91,4 (132,2) miljoonaa euroa, mikä on noin 31 prosenttia vertailukautta vähemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 32,1 (53,4) miljoonaa euroa, mikä on noin 35 prosenttia (39) koko yhtiön liikevaihdosta. Toukokuussa akkukemikaalitehtaalla toteutetun suunnitellun huoltoseisokin jälkeen yhtiö päätti pysäyttää tehtaan noin kahdeksi kuukaudeksi Kiinan nikkelisulfaattimarkkinoiden notkahduksen vuoksi. Kesä−heinäkuun kestänyt seisokki pienensi tuotantomääriä ja laski akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihtoa selvästi.

Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 59,3 (78,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski ennen kaikkea nikkelin ja sinkin markkinahinnan voimakkaan laskun seurauksena.

Käyttökate oli -17,7 (32,4) miljoonaa euroa ja liiketulos -32,8 (17,9) miljoonaa euroa. Käyttökatteen ja liiketuloksen lasku johtui liikevaihdon merkittävästä laskusta.

Liiketoiminnan vapaa kassavirta(* oli -33,8 (16,4) miljoonaa euroa. Lasku johtui erityisesti akkukemikaalitehtaan seisokista, joka pienensi tuotantomääriä ja laski akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihtoa selvästi. Myös metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihdon lasku nikkelin ja sinkin markkinahinnan voimakkaan laskun seurauksena heikensi liiketoiminnan vapaata kassavirtaa.

Tammi−-kesäkuu 2023

Tammi−kesäkuun liikevaihto oli 264,1 (259,2) miljoonaa euroa, mikä on 2 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 98,3 (97,4) miljoonaa euroa, mikä on noin 38 prosenttia (39) koko yhtiön liikevaihdosta. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kehittyi suotuisasti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta toisella vuosineljänneksellä toteutettu huoltoseisokki ja tehtaan pysäyttäminen laskivat liikevaihtoa selvästi. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 165,8 (161,8) miljoonaa euroa.

Käyttökate oli 24,8 (60,1) miljoonaa euroa, mikä on 9,4 (32,2) prosenttia liikevaihdosta.  Liiketulos oli
-5,3 (31,4) miljoonaa euroa. Käyttökatteen ja liiketuloksen lasku johtuivat akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihdon laskusta.  

Liiketoiminnan vapaa kassavirta(* oli -22,2 (-7,3) miljoonaa euroa. Lasku johtui erityisesti akkukemikaalitehtaan suunnitellusta huoltoseisokista ja tehtaan pysäyttämisestä, mikä pienensi tuotantomääriä ja laski akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihtoa selvästi.

*) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit

Huhti−kesäkuun keskeisiä tapahtumia

Fortum ja Terrafame yhteistyöhön akkumateriaalien kierrätyksessä

Fortum ja Terrafame allekirjoittivat kesäkuussa 2023 sopimuksen koetoiminnasta, jossa Fortumin kierrättämien sähköautojen akuista saatavasta mustasta massasta otetaan talteen metalleja, joita hyödynnetään Terrafamen akkukemikaalituotannossa. Fortumin ja Terrafamen yhteistyö mahdollistaa entistäkin vastuullisemman arvoketjun eurooppalaisen akkuteollisuuden tarpeisiin.

Sopimuksen mukaan Fortum toimittaa Harjavallan kierrätyslaitoksella käytettyjen sähköautojen akuista  talteen otettua nikkeliä ja kobolttia Terrafamelle, joka valmistaa kierrätysraaka-aineesta akkukemikaaleja uusiin sähköautojen akkuihin. Käyttöikänsä päättyessä akut päätyvät jälleen kierrätykseen, jolloin talteen otettavien raaka-aineiden kierto sulkeutuu.

Investoinnit

Tammi−kesäkuussa 2023 investoinnit olivat yhteensä 59,2 (39,3) miljoonaa euroa. Tästä tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 8,5 (8,1) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 50,7 (31,2) miljoonaa euroa.

Investoinnit, milj. euroa 

H1 2023

H1 2022

Muutos

Ylläpitoinvestoinnit 

50,7

31,2

62,7 %

Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun 

8,5

8,1

4,9 %

Investoinnit yhteensä

59,2

39,3

50,5 %

Tärkeimmät investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun liittyivät akkukemikaalitehtaan tuotannon pullonkaulojen poistoon sekä Kolmisopen malmion hyödyntämiseen liittyviin valmistelutöihin.

Tuotannon ylläpitoinvestoinnit koostuivat pääosin Kuusilammen louhoksen seuraavien lohkojen hyödyntämiseen liittyvistä valmistelevista töistä. Muita merkittävimpiä investointikohteita olivat sivukivialueen uuden lohkon rakennustöiden aloittaminen, sekundäärikasa-alueen kuljetinmuutokset, sekä uusien sekundäärilohkojen 5−6 valmistelevat työt.

Rahoitusjärjestelyt

Toisen vuosineljänneksen aikana Terrafame uudelleenjärjesti rahoitustaan. Kesäkuussa yhtiö sopi Suomen Malmijalostus Oy:n (Finnish Minerals Group, FMG) kanssa uudesta 40 miljoonan euron käyttöpääomalimiitistä.

Yhtiö myös lyhensi ja uudelleenjärjesti osakaslainojaan mm. siirtämällä kesä- ja lokakuun 2023 lainanlyhennykset keväälle 2024.

Toisen vuosineljänneksen lopussa 30.6.2023 Trafiguran hallinnoimat Galena-rahastot ja Sampo Oyj käyttivät optio-oikeuksiaan ja merkitsivät Terrafamen osakkeita yhteensä 32,6 miljoonan euron arvosta.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Terrafamella on yksi osakelaji. Kesäkuun 2023 lopussa yhtiöllä oli 5 005 287 (4 993 498) osaketta, osakepääoma oli 2,0 (2,0) miljoona euroa ja omaa pääoma 563,7 (416,4) miljoonaa euroa.

Kesäkuun 2023 lopussa Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Suomen Malmijalostus Oy (Finnish Minerals Group, FMG) omisti Terrafamesta 66,9 (67,1) prosenttia, Trafiguran hallinnoimat Galena-rahastot 31,0 (31,1) prosenttia ja Sampo Oyj 2,1 (1,9) prosenttia. Edellä mainittujen optio-oikeuksien käytön seurauksena Galena-rahastojen omistusosuus tulee nousemaan 32,9 prosenttiin ja Sammon 2,5 prosenttin. Suomen Malmijalostuksen omistusosuus tulee laskemaan 64,5 prosenttiin.

Suomen Malmijalostuksen omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 prosenttiin, jos Trafigura ja Sampo käyttävät kaikki optio-oikeutensa. Tällöin Trafiguran omistusosuus olisi noin 45,0 prosenttia ja Sammon noin 5,0 prosenttia. 

Henkilöstö ja kumppaniverkosto

Terrafamen teollisuusalueella työskentelee säännöllisesti noin 1 500 henkilöä. Terrafamen palveluksessa oli kesäkuun 2023 lopussa 887 (869) henkilöä, joista kesätyöntekijöitä oli noin 100 henkilöä.

Teollisuusalueella työskenteli katsauskaudella keskimäärin 1 046 (653) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE). Henkilömäärän kasvu johtuu ennen kaikkea toisen vuosineljänneksen aikana toteutetuista suunnitelman mukaisista huoltoseisokeista.

Vastuullisuus

Vastuullisuus ja jatkuva parantaminen ovat Terrafamelle kaiken toiminnan lähtökohta. Terrafamen  vastuullisuusohjelma 2024:n toteutusta on jatkettu kuluvan vuoden aikana. Ohjelmaa täsmennettiin vuonna 2022, jolloin yhtiö asetti tavoitteekseen saavuttaa omien toimintojensa hiilineutraaliuden vuoteen 2039 mennessä. Terrafamen hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman ja sen päämäärät.

Terrafamen vastuullisuus kattaa laajasti ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon toiminta-alueet. Vastuullisuusohjelman teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiltä osin kuin näissä on selviä yhtymäkohtia. Terrafame on myös sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, joka tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen vastuullisuuden osoittamiseen. Aloitteen kymmenen periaatetta pohjautuvat kansainvälisiin ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskeviin sopimuksiin.

Lisäksi kaikkien Terrafamen työntekijöiden sekä kumppaniyritysten ja palvelu- ja tarveainetoimittajien tulee noudattaa Terrafamen toimintatapaperiaatteiden (Code of Conduct) sekä kestävän kehityksen politiikan mukaisia periaatteita. Politiikan käytännön toteutusta tukevat Terrafamen sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001) sekä tarkemmat toimintaohjeet.

Terrafamen tuorein kestävän kehityksen katsaus julkaistiin kesäkuussa 2023, ja se on saatavilla osoitteessa www.terrafame.fi > Yritys > Raportit ja esitykset.

Työturvallisuuden tunnusluvut

Turvallisuus on yksi Terrafamen arvoista, ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Toiminnan teollisuusalueella tulee olla turvallista sekä omille työntekijöille että yhteistyökumppaneiden työntekijöille, kaikissa olosuhteissa ja kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Tapaturmataajuus, 12 kk LTIFR1

30.6.2023

30.6.2022

Muutos

Tapaturmataajuus, Terrafamen työntekijät

4,3

6,3

-32 %

Tapaturmataajuus, kumppaniyritykset

6,7

9,5

-29 %

Tapaturmataajuus, yhteensä teollisuusalueella

5,7

7,9

-28 %

Ympäristötarkkailu

Terrafame seuraa teollisuusalueen ympäristön tilaa lupapäätösten ja viranomaisen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Vuoden 2022 ympäristötarkkailun vuosiraportit ovat saatavilla Terrafamen verkkosivuilta osoitteesta www.terrafame.fi > Naapureille > Ympäristötarkkailuraportit.

Vesistöjen sulfaattikuormitus on Terrafamen tuotannon keskeisimpiä ympäristövaikutuksia. Tammi−kesäkuussa 2023 prosessiliuokset olivat suljetussa kierrossa edellisen vuoden tapaan. Sulfaattikuormitusta kertyi hulevesien puhdistamisesta ja puhdistetun veden juoksutuksesta.

Keskeiset purkuvesiin liittyvät tunnusluvut

H1 2023

H1 2022

Puhdistetut purkuvedet, Mm3

3,8

5,0

Purkuvesien sulfaatti, tonnia (lupakiintiö 16 300 t)

4 016

6 821


Muut keskeiset tunnusluvut ovat saatavilla yhtiön kestävän kehityksen katsauksessa osoitteessa www.terrafame.fi > Yritys > Raportit ja esitykset.

Lupa-asiat

Terrafame ilmoitti 20.6.2022 jättäneensä Kolmisopen malmion hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Kolmisoppi on Terrafamen kaivospiirillä sijaitseva toinen, vielä hyödyntämätön malmiesiintymä. Kolmisoppi mukaan lukien Euroopan suurimmat nikkelimalmivarat sijaitsevat Terrafamen kaivospiirillä Sotkamossa. Nikkelin lisäksi malmista otetaan talteen sinkkiä, kobolttia ja kuparia. Vuodesta 2021 alkaen nikkeli ja koboltti on jalostettu yhtiön akkukemikaalitehtaalla sähköautojen akuissa käytettäviksi akkukemikaaleiksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.2.2023 päätöksen, jolla Kolmisoppi-hankkeen lupahakemus jätetään käsittelemättä. Keskeinen este lupahakemuksen käsittelylle kesäkuussa 2022 jätetyssä laajuudessa on, että hankkeen edellyttämään vesienhoitosuunnitelman tavoitteista poikkeamiseen tarvittava menettely vaatii lakimuutoksen, joka on tällä hetkellä vasta valmisteluvaiheessa.

Terrafame on päättänyt muuttaa Kolmisoppi-hankkeen suunnitelmia siten, että hanke etenee kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan lupaa Kolmisopen maa-alueella olevan malmiesiintymän hyödyntämiseksi, louhinnan ajoittuessa vuosille 2028−2033. Ensimmäisen vaiheen lupahakemus jätetään vuoden 2023 aikana. Toisessa vaiheessa haetaan lupaa louhoksen laajentamiselle myös vesialueelle, louhinnan ajoittuessa vuosille 2040−2050. Vuosina 2033−2040 louhinta tapahtuu nykyisessä Kuusilammen louhoksessa.

Vaasan hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa 26.4.2023 Terrafamen akkukemikaalitehtaan sekä siihen kuuluvien energiantuotantoyksiköiden ympäristölupapäätöksistä. Hallinto-oikeus muutti akkukemikaalitehtaan lupaa poistamalla luvan tehtaalla muodostuvan rautasakan kierrättämiselle bioliuotukseen riittävien selvitysten puuttuessa. Muilta osin päätöksestä tehdyt valitukset hylättiin. Terrafame on hakenut kierrättämiselle uutta lupaa aluehallintovirastolta heinäkuussa 2023 tarvittavien tutkimusten valmistuttua. Hallinto-oikeus myös täsmensi energiantuotantoyksiköiden ympäristölupaa Terrafamen valituksen johdosta ympäristötarkkailun osalta. Terrafamella olevien tietojen mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä ei olisi haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja päätökset olisivat näin ollen saaneet lainvoiman.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 29.6.2023 ympäristöluvan uudelle KL1-sivukivialueelle ja Rajasuon maankaatopaikalle sekä vesitalousluvan kyseiseen toimintaan liittyviin rakentamishankkeisiin.

Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Terrafamella ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Näkymät vuodelle 2023

 • Akkukemikaalien tuotanto käynnistetään uudelleen elokuussa.
 • Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.
 • Operatiivisen toiminnan tehokkuuden ja työturvallisuuden kehittämistä jatketaan jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti (Operational Excellence).
 • Terrafame jatkaa rekrytointeja liittyen viime vuoden lopulla tehtyyn päätökseen noin 20 miljoonan euron investoinnista uraanin talteenoton käynnistämiseksi vuoden 2024 kesään mennessä.
   

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi

Suomenkielinen webcast-tiedotustilaisuus järjestetään 28.7.2023 klo 13.00. Tilaisuudessa Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen ja talousjohtaja Ville Sirviö käyvät läpi yhtiön tuloksen. Webcastia voi seurata suorana osoitteessa terrafame.videosync.fi/q2-2023, jonka aikana kysymyksiä voi esittää sivun alareunassa sijaitsevalla lomakkeella.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.