Julkaistu 04.08.2017 klo 15.33

Kaivosalueelta inhimillisestä erehdyksestä johtuva lyhytaikainen päästö Pirttipuron suuntaan

Terrafamelta on inhimillisestä virheestä johtuneen häiriötilanteen seurauksena päässyt kaivosalueen ulkopuolelle puhdistamatonta vettä enintään vuorokauden ajan 28.7.–29.7.2017. Normaalisti vedet ohjataan keräilyaltaaseen ja siitä prosessiin tai puhdistettaviksi.

Häiriötilanne sattui sivukivialueella, mistä hapanta, metallipitoista vettä ohjattiin virheellisesti avolouhoksen sijasta puhdasvesiojaan ja sen kautta Pirttipuron reitille. Veden pääsy Pirttipuroon ja Talvijokeen havaittiin nopeasti ja estettiin tämän jälkeen välittömästi.

Korkeimmillaan kaivosalueelta pois johdetun veden nikkelipitoisuus on mittausten mukaan ollut Pirttipurossa 14,1 mg/l maanantaina 31.7. ja torstaina 3.8. pitoisuus samassa mittauspisteessä oli laskenut tasolle 1,7 mg/l. Talvijoen alajuoksulta mitatut nikkelipitoisuudet ovat olleet merkittävästi alhaisempia. Kokonaisuutena päästöstä johtuva nikkelikuormitus on arviolta enintään 100 kg. Yhtiö jatkaa tehostettua näytteenottoa Pirttipurosta ja Talvijoesta.

Terrafame arvioi, että päästön vaikutukset lähialueelle jäävät vähäisiksi ja etteivät eri metalleille asetetut päästökiintiöt ylity tästä huolimatta kuluvan vuoden aikana. Yhtiö on tehnyt asiasta ilmoituksen valvovalle viranomaiselle ja lähikunnille ja varmistanut, ettei vastaava virhe voi toistua.

Lisätietoa 14.8.2017: Terrafamen selvityksen mukaan päästö kesti 21 tuntia, ja tarkennetun arvion mukaan nikkelikuormituksen maksimimäärä on ollut 108 kg.

 

Lisätietoa mittaustuloksista Pirttipurolta ja Talvijoelta

Pirttipuro pH Ni mg/l
23.8.2017 5,1 0,06
22.8.2017 5,2 0,06
21.8.2017 4,5 0,59
20.8.2017 5,1 0,09
19.8.2017 4,6 0,09
18.8.2017 5,4 0,06
17.8.2017 4,8 0,07
16.8.2017 4,7 0,07
15.8.2017 4,7 0,08
14.8.2017 4,4 0,09
13.8.2017 4,8 0,11
12.8.2017 4,5 0,39
11.8.2017 4,6 0,18
10.8.2017 4,6 0,25
9.8.2017 4,0 0,38
8.8.2017 5,2 0,18
7.8.2017 3,8 1,83
6.8.2017 4,0 1,72
5.8.2017 4,0 2,21
4.8.2017 3,8 1,7
3.8.2017 4,0 1,65
2.8.2017 3,5 9,34
1.8.2017 2,6 8,75
31.7.2017 3,4 14,1
28.7.2017 4,9 0,43
     
Talvijoki (silta) pH Ni mg/l
23.8.2017 - -
22.8.2017 5,1 0,06
21.8.2017 5,5 0,07
20.8.2017 5,4 0,07
19.8.2017 5,8 0,09
18.8.2017 5,4 0,09
17.8.2017 5,4 0,1
16.8.2017 5,3 0,09
15.8.2017 4,9 0,1
14.8.2017 5,1 0,08
13.8.2017 5,1 0,12
12.8.2017 4,9 0,13
11.8.2917 5,7 0,12
10.8.2017 5,0 0,16
9.8.2017 4,7 0,19
8.8.2017 5,2 0,18
7.8.2017 4,9 0,27
6.8.2017 4,7 0,18
5.8.2017 5,7 0,06
4.8.2017 4,1 0,09
3.8.2017 6,4 0,04


Mittaustulosten laskettua normaalille tasolle näytteiden otossa palataan tarkkailusuunnitelman mukaiseen näytteidenottotaajuuteen.

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Liitteet ja linkit: