Julkaistu 20.07.2021 klo 10.01

Kainuun ELY-keskus kuuluttanut Terrafamen teollisuusalueella sijaitsevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamista koskevan YVA-selostuksen

Terrafamen teollisuusalueella on varastoituna vanhoja, vuosina 2012-2016 syntyneitä vesienkäsittelysakkoja maapohjaisissa altaissa ja tiivispohjaisilla geotuubikentillä. Kainuun ELY-keskus on tänään 20.7.2021 kuuluttanut vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamista koskevan YVA-selostuksen, jossa on arvioitu alueiden kunnostuksen sekä loppusijoitusvaiheen aikaiset ympäristövaikutukset.

YVA-menettely on osa ympäristölupaprosessia. Kuulutusvaiheen jälkeen Kainuun ELY-keskus antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän, minkä jälkeen hanke etenee lupahakemusvaiheeseen.
 

Yleisötilaisuudet ja materiaalit

YVA-selostukseen voi tutustua ympäristöhallinnon verkkosivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi/terrafamesakkaYVA.

YVA-selostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä keskiviikkona 18.8.2021 klo 17.00-19.00. Osallistumislinkki ja -ohjeet lisätään aiemmin mainitulle YVA-menettelyä käsittelevälle sivustolle lähempänä ajankohtaa.

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja Kainuun ELY-keskukselle 20.9.2021 mennessä. Tarkemmat ohjeet Kainuun ELY-keskuksen tiedotteesta.


Lisätietoja:

Veli-Matti Hilla, kestävän kehityksen johtaja, Terrafame Oy, veli-matti.hilla[at]terrafame.fi, p. 020 7130 800 (vaihde)

 

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2020 Terrafamen liikevaihto oli 338 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1600 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: