Julkaistu 20.11.2020 klo 11.05

Kainuun ELY-keskus hyväksyy Terrafamen ympäristönsuojelulain 123 §:n perusteella tekemän ilmoituksen kipsisakka-altaan 3 käyttöönottamiseksi

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 19.11.2020 antanut päätöksen Terrafame Oy:n ympäristönsuojelulain 123 §:n perusteella 3.11.2020 tekemästä ilmoituksesta liittyen poikkeukselliseen tilanteeseen kipsisakka-altaan 3 käyttöönottamiseksi.

Päätöksessään Kainuun ELY-keskus toteaa, että se hyväksyy Terrafame Oy:n ympäristönsuojelulain 123 §:n perusteella tekemän ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta. Päätöksen yhteydessä Kainuun ELY-keskus on antanut määräyksiä mm. kipsisakka-altaiden käyttöön ja  liuoskierron hallintaan liittyen.

Terrafame otti uuden kipsisakka-altaan (KS3) käyttöön 3.11.2020, vaikka sillä ei ole vielä ympäristölupaa. Kipsisakka-allas KS3 on suunniteltu ja rakennettu vaatimusten mukaisesti ja tähän käyttötarkoitukseen. Terrafame on hakenut ympäristölupaa kipsisakka-allas KS3:lle elokuussa 2017. Lupapäätöstä odotettiin syksyyn 2020 mennessä, mutta se on viivästynyt, joten uusi allas joudutaan ottamaan käyttöön ennen lupapäätöstä.

Lisätietoja: Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy, puh. 020 7130 800 (vaihde)

 

Terrafame Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen monimetalliyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Yhtiön bioliuotusta hyödyntävä tuotantoprosessi on ainutlaatuinen ja sen hiilijalanjälki selvästi perinteisiä nikkelin tuotantoteknologioita matalampi. Terrafame rakentaa parhaillaan yhtä maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista, jonka myötä yhtiö siirtyy jalostusketjussa eteenpäin metallipuolituotteiden valmistajasta sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuottajaksi. Vuonna 2019 Terrafamen liikevaihto oli 310 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: