Julkaistu 08.01.2019 klo 10.27

Akkukemikaalien tuotannon ympäristövaikutusten arviointi päätökseen

Kainuun ELY-keskus on tänään antanut perustellun päätelmän Terrafamen nikkeli- ja kobolttisulfaattituotantoa eli sähköajoneuvojen akkukemikaaleja koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YVA-selostus ja perusteltu päätelmä kuuluvat YVA-menettelyyn, joka on osa akkukemikaalitehtaan ympäristölupaprosessia.

Tänään julkaistu perusteltu päätelmä sisältää mm. kuvauksen hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä johtopäätökset akkukemikaalien tuotannon merkittävistä ympäristövaikutuksista. Vuonna 2017 voimaan tulleen uuden YVA-lain mukaan perusteltu päätelmä korvaa arviointiselostuksesta annettavan yhteysviranomaisen lausunnon.
 

Kaikki arvioidut vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia

Yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus katsoo, että YVA-selostus on laadittu arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta, sekä se on laadultaan riittävä ja käsittää YVA-lain mukaiset sisältövaatimukset. Uraanitaseen osalta yhteysviranomainen on tunnistanut täydennystarpeita, muttei kuitenkaan katso niiden estävän perustellun päätelmän antamista.

Selostuksen pohjalta ELY-keskus arvioi, että hankevaihtoehdot eivät olennaisilta osin poikkea ympäristövaikutuksiltaan toisistaan ja ovat toteuttamiskelpoisia.

”Olemme tyytyväisiä, että akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutusten arviointiprosessi on saatu päätökseen”, toteaa Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

”Uuden tuotantovaiheen ympäristövaikutuksia on selvitetty monipuolisesti YVA-menettelyn aikana. Sen keskeisiksi vaikutuksiksi on tunnistettu lisääntynyt liikenne, uuden prosessikemikaalin eli ammoniakin varastointi ja käsittely sekä akkukemikaalitehtaassa syhtyvien jätejakeiden hallinta. Lisäksi kaikilla hankevaihtoehdoilla on arvioitu olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia aluetalouteen niin Kainuussa kuin muualla Suomessa.”

Ympäristövaikutusten arvioinnin valmistuttua hanke etenee ympäristölupavaiheeseen, jossa huomioidaan arvionnin aikana esille nousseet asiat sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Terrafame jättää ympäristölupahakemuksen nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotannosta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lähikuukausina.

 

Lisätietoa:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, p. 020 7130 800, veli-matti.hilla(at)terrafame.fi

Terrafamen akkukemiaalien tuotannon YVA-menettely
Kainuun ELY-keskuksen tiedote perustellusta päätelmästä
 

Aiheeseen liittyvät aiemmat uutiset:

Terrafame on päättänyt investoida akkukemikaalitehtaaseen (25.10.2018)
Akkukemikaalitehdas toisi huomattavia positiivisia talousvaikutuksia Kainuuseen ja muualle Suomeen (18.10.2018)
Akkukemikaalituotannon YVA-selostus nyt luettavissa  Yleisötilaisuus pidetään Vuokatissa 31.10.2018 (18.10.2018)
Akkukemikaalitehtaalle rakennuslupa Sotkamon kunnalta (6.7.2018)

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: