Vesienhallinnan YVA-menettely

Vesienhallinnan YVA-menettely

Terrafamen vesienhallinnan YVA-menettelyssä arvioitiin kerätyn tarkkailuaineiston sekä päivitettyjen virtaus- ja vedenlaatumallinnusten avulla kaivokselta johdettavien puhdistettujen vesien vaikutuksia Nuasjärveen ja vanhoille purkureiteille erilaisilla kuormitusvaihtoehdoilla.

Vaikutustarkastelussa otettiin huomioon kaksi uutta purkupaikkaa Nuasjärvessä. Arviointiin otettiin mukaan myös erilaisten kuormitusskenaarioiden tarkastelu vesien vanhoille purkureiteille: pohjoisella reitillä Kalliojoki-Kolmisoppi-Jormasjärvi-Jormasjoki ja eteläisellä reitillä Lumijoki-Laakajärvi.

Löydät aineistopankistamme vesienhallinnan YVAn keskeisimmät dokumentit.