Tuotanto-YVA-menettely

Tuotanto-YVA-menettely

Terrafamen tuotantoa koskeva luvitusprosessi alkoi YVA-menettelyllä syksyllä 2016. YVAssa tarkasteltiin tuotannon jatkamista sekä kehittämistä yhtiön strategian mukaisesti. Lisäksi tarkasteltiin sulkemisvaihtoehtoa, jonka tueksi laadittiin päivitetty sulkemissuunnitelma.

Tuotantoa koskeva YVA-menettely päättyi joulukuussa 2017 yhteysviranomaisen annettua lausuntonsa Terrafamen arviointiselostuksesta.

Löydät aineistopankistamme kaivostoimintaa koskevan YVAn keskeisimmät dokumentit.