Hallitus

Hallitus

Terrafame Oy:n hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaisesti huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja osakkeenomistajien etua.

Yhtiöllä on operatiivinen asiantuntijahallitus.

Ratia Lauri

Hallituksen puheenjohtaja 2015–
s. 1946
DI, teollisuusneuvos
Hallitusammattilainen

Näytä CV Piilota CV

Muut nykyiset keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, Elematic Oy 2018–
Hallituksen puheenjohtaja, Sibelius-Seura ry 2016–
Industrial Advisory Boardin jäsen, Armada Mezzanine Capital Oy 2010–

Aiemmat keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja, Stockmann Oy 2019–2021
Hallituksen jäsen, NHP Yhtymä Oy 2015–2018
Advisory Boardin jäsen, CV Group 2015–2017
Suomen Advisory Boardin jäsen, Ratos Abp 2008–2016
Hallituksen jäsen, Meyer Turku Oy 2014–2015
Hallituksen jäsen, STX Finland Oy 2013–2014
Hallituksen puheenjohtaja, Paroc Group Oy Ab 2010–2015
Hallituksen jäsen, YIT Oyj 2009–2011
Hallituksen puheenjohtaja, VR-Yhtymä Oy 2008–2011 
Hallituksen jäsen, Inspecta Group Oy 2007–2015
Hallituksen puheenjohtaja, Sponda Oyj 2007–2013
Hallituksen jäsen, LSR Group OJSC (Pietari) 2007–2009
Hallituksen puheenjohtaja, Medisize Oy 2006–2011
Hallituksen puheenjohtaja, Nordic Morning Oyj (ent. Edita Oyj) 2005–2013
Hallituksen varapuheenjohtaja, Kemira Grow How Oyj 2004–2007
Hallituksen varapuheenjohtaja, Stala Group Oy 2003–2004
Puheenjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry 2003–2004
Hallituksen puheenjohtaja, Tecnomen Oyj 2001–2009
Hallituksen jäsen, Olvi Oyj 1999–2010
Hallituksen jäsen, TT/Elinkeinoelämän keskusliitto 1998–2004

Keskeinen työkokemus
CHR plc, Senior Advisor, Venäjä, 2007–2008
Lohja Rudus Oy Ab, Toimitusjohtaja, 1994–2007
Scancem International ANS, Sementtiteollisuuden varatoimitusjohtaja, 1996–1997
Euroc Abp, Betoni ja kiviaines -divisioonan johtaja, 1994–1996
Kone Oyj, Nosturidivisioonan Aluejohtaja, 1993–1994 
Euroventures Nordica Ab, Partner 1990–1993
Nokia Oyj, eri johtotehtävissä USAssa ja Suomessa  1978–1990
Eri tehtävissä metsä- ja konepajateollisuudessa 1970–1978

Vainionpää Jyrki

Hallituksen jäsen 2021–
s. 1976
KTM, CFA
SVP, Business Development, Adven-Värmevärden Group

Näytä CV Piilota CV

Keskeinen työkokemus
SVP, Business Development, Adven-Värmevärden Group, 2021-
Toimitusjohtaja, Adven Group, 2018-2021
Varatoimitusjohtaja, Vapo Oy, 2016-2017
Operatiivinen johtaja (COO), Vapo Oy, 2014-2016
Talousjohtaja (CFO), Vapo Oy, 2011-2014
Strategian kehityspäällikkö ja -johtaja, Nokia Oyj, 2009-2011
Investointipankkiiri, Dresdner Kleinwort, 2006-2007
Liikkeenjohdon konsultti, McKinsey & Company, 2001-2005

Mäkelä Tuomo

Hallituksen jäsen 2015–
s. 1950
FM, geologi
Toimitusjohtaja ja Senior Advisor, Mining, Escanor Oy 2006–

Näytä CV Piilota CV

Aiemmat keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, Ferrovan Oy 2017–2019
Hallituksen puheenjohtaja, Saga Mining Oy 2008–2018
Hallituksen puheenjohtaja, Outokumpu Metals Off-Take Oy 2011–2016
Hallituksen jäsen/VD, Viscaria AB 2009–2016
Elinkeinoelämän keskusliiton edustaja, Kaivoslautakunta 2009–2011
Hallituksen jäsen, Talvivaara Sotkamo Oy 2008–2014
Hallituksen jäsen, Scandinavian Minerals Ltd 2008
Hallituksen jäsen, Northland Resources S.A. 2007–2013
Hallituksen jäsen, Endomines AB, 2006–2011
Vanhempi neuvonantaja (Senior Mining Advisor), Suomen Teollisuussijoitus Oy 2004–2014
Hallituksen puheenjohtaja, OAO Kola Mining 2002–2006
Hallituksen puheenjohtaja, OAO Kivijarvi 2002–2003
Hallituksen jäsen, Cia. Minera Zaldívar 1996–1999

Keskeinen työkokemus
Asiantuntija- ja johtotehtävissä, Outokumpu-konserni 1975–2/2016 (mm. Outokumpu Mining Oy:n toimitusjohtaja 2002–12/2015)

Fernandez Jesus

Hallituksen jäsen 2017–
s. 1976
KTM
Head of Mergers and Acquisitions, Trafigura Group Pte Ltd 2004–

Näytä CV Piilota CV

Nykyiset keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, Nyrstar NV, 2016–
Hallituksen jäsen, Atalaya Mining Plc, 2015–
Hallituksen jäsen, Mawson West Ltd., 2015–

Keskeinen työkokemus
International Power Plc

Henry Emmanuel

Hallituksen jäsen 2017–
s. 1973
DI, geostatistiikka
Co-Head of Mining Group ja General Manager of Technical Services, Trafigura Group Pte Ltd 2013–

Näytä CV Piilota CV

Nykyiset keskeisimmät luottamustehtävät
Trafiguran edustajana useissa teknisissä työryhmissä ja hallituksissa Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa

Keskeinen työkokemus
Asiantuntija- ja johtotehtävissä, SQM 2011–2013, AMEC 2003–2011, LKAB 1999–2003

Hietanen Matti

Hallituksen varapuheenjohtaja 2017–
s. 1977
Varatuomari, kauppatieteiden maisteri

Näytä CV Piilota CV

Muut nykyiset keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen varapuheenjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 2015–

Aiemmat keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja, Terrafame Oy 6/2015–8/2015
Hallituksen puheenjohtaja, Terrafame Group Oy 2/2015–8/2015
Hallituksen jäsen, Sports Tracking Technologies Oy 2012–2014

Keskeinen työkokemus
Toimitusjohtaja, Suomen Malmijalostus Oy 2018–
Toimitusjohtaja, Terrafame Group Oy 2015–2018
Hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö 2013–2015
Eri tehtävissä, opetus- ja kulttuuriministeriö 2005–2013
Ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö 2004–2005
Lakimies, Evli Pankki Oyj 2003

Mynttinen Riitta

Hallituksen jäsen 2018–
s. 1960
Insinööri, MBA
Hallitusammattilainen
 

Näytä CV Piilota CV

Muut nykyiset keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja, Boreal Kasvinjalostus Oy, 2016–
Hallituksen jäsen, Tikkurila Oyj, 2011–
Tarkastusvaliokunnan jäsen, Tikkurila Oyj, 2012–

Aiemmat keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, Suomen Rahapaja Oy, 2010–2017
Hallituksen jäsen, Okmetic Oyj, 2015–2016

Keskeinen työkokemus
Minerals Technologies Inc, Vice President Global Paper PCC, 2009–2015
Minerals Technologies NV, Vice President, Specialty Minerals Europe, 2005–2009
Rohm and Haas Company, eri johtotehtävissä globaalisti, 1998–2005
Ferro Corporation, Corporate Marketing Manager, 1996–1998
Rohm and Haas Company, eri tehtävissä maali- ja painoväriteollisuudessa, 1987–1996
Scandinavian Paint and Printing Ink Research Institute, 1986–1987
Tikkurila Oyj, kemisti, 1984–1986

Hallituksen keskeisimpiä tehtäviä on vastata merkittävistä yhtiön toimintaperiaatteisiin, strategiaan, investointeihin, organisaatioon sekä rahoitukseen liittyvistä päätöksistä.

Terrafamen hallitus noudattaa päätöksenteossaan Suomessa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja lainsäädännön nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Hallitus noudattaa soveltuvin osin myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, joka määrittelee hallituksen, sen puheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. Työjärjestys käsittää seuraavat kokonaisuudet: hallituksen kokoonpano, hallituksen jäsenten valinta, jäsenten ja puheenjohtajan vastuut, hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko, jäsenten esteellisyys, valiokunnat, toiminnan itsearviointi sekä jäsenten palkitseminen. Työjärjestyksen keskeinen sisältö on selostettu Selvityksessä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässä vuodelta 2015. Hallitus tekee vuosittain itsearvioinnin, jossa se arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan sekä mahdollisen varapuheenjohtajan.

Hallituksen valiokunnat

Terrafame Oy:n hallituksella on ympäristö- ja työturvallisuusvaliokunta. Hallituksen työjärjestyksen mukaan valiokunnan tehtävänä on varmistaa, että Terrafame Oy noudattaa hyvän yritys- ja yhteiskuntavastuun periaatteita ottamalla huomioon kaivostoimintaan liittyvät kriittisen tärkeät ympäristöasiat sekä työterveys- ja turvallisuusnäkökohdat. Valiokunnan tehtävänä on edelleen varmistaa, että ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä sekä kaivokseen liittyviä toimilupia noudatetaan.

Valiokunta varmistaa, että yhtiön käyttöön ottamia terveyttä ja turvallisuutta koskevia prosesseja ja raportointijärjestelmiä hyödynnetään siten, että kaivos yltää toiminnassaan kansainvälisten verrokkiensa tasolle. Lisäksi valiokunta varmistaa, että sidosryhmätietoa hankitaan asianmukaisesti ja paikallisyhteisö pidetään tietoisena kaivosalueen ja sen lähialueen tapahtumista.