Kesätyöntekijöitä

Haemme Terrafamelle Sotkamoon kesätyöntekijöitä

Tarjoamme eri koulutusalojen opiskelijoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan tuotanto-osastoilla ja toimistotehtävissä. Kesätöitä on tarjolla niin toimihenkilö- kuin työntekijätehtävissä. Tuotannon tehtävät ovat pääosin vuorotyötä.

Arvostamme alan opintoja sekä aikaisempaa työkokemusta teollisuudesta.
Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää. Lähetä hakemuksesi osoitteeseen rekry@terrafame.fi 19.3.2017 mennessä. Laita hakemuksesi liitteeksi ansioluettelosi sekä mahdollinen opintorekisteriote tähän mennessä suorittamistasi opinnoista. Otsikoi viestisi hakemasi tehtävän nimikkeellä.

 

Voit hakea Terrafamen kesätyöpaikkoja seuraaviin tehtäviin:

 

Geologia ja kaivossuunnittelu

Tarjoamme geologia- ja kaivosinsinööriopiskelijoille kesätöitä geologian ja kaivossuunnittelun tehtävissä.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää ja B-ajokorttia.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävistä antavat vt. päägeologi Anu Haverinen ja vanhempi kaivossuunnittelija Juho Torvi, puh. 020 713 0800.

 

Louhinta/kiviautonkuljettajia

Tarjoamme ammattitaitoisille kiviautonkuljettajille ja louhinnan vuorotyönjohtajille kesätöitä.

Odotamme hakijalta aikaisempaa kokemusta kiviautonkuljettajan tai muun raskaan kaluston kuljettajan tehtävistä. Kuljettajan ja/tai maarakennuskoneenkuljettajan perustutkinto on hakijalle eduksi. Työ on vuorotyötä.

Työnjohtotehtävään hakijalta edellytämme kaivos- tai maarakennusalan opintoja.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa osastopäällikkö Esa-Tapani Leinonen, puh. 020 713 0800.

 

Malminkäsittely/työnjohtaja ja malminkäsittelijöitä

Tarjoamme tekniikan alan opiskelijoille kesätöitä malminkäsittelyn työnjohtajan ja malminkäsittelijän vuorotyötehtäviin.

Malminkäsittelyn prosessiin kuuluu karkea- ja hienomurskaus, agglomerointi ja primääribioliuotuskasan teko.

Vuorotyönjohtajan tehtäviin kuuluu tuotannon operatiivinen johtaminen, yhteistyö kunnossapidon ja urakoitsijoiden kanssa sekä oman vuoronsa esimiehenä toimiminen.

Malminkäsittelijän tehtäviä ovat murskaus- ja agglomerointiprosessin ja liuotuskasan teon prosessioperoinnin valvomo- ja kenttätyöt sekä malmin bioliuotuskasan kasauskoneen ohjaamotyöskentely. Työ on vuorotyötä.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Tekniikan alan koulutus katsotaan eduksi. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävästä antaa arkisin klo 14-16 käyttöpäällikkö Antti Nyman, puh. 040 569 9237.

 

Kasan purku/operaattoreita

Tarjoamme tekniikan alan opiskelijoille kesätöitä kasan purun operaattorin työtehtäviin.

Kasan purun operaattorin tehtäviä ovat aktiivinen osallistuminen työnjohdon osoittamiin prosessin tuotanto- ja käynnissäpitotehtäviin.  Työ on vuorotyötä.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Tekniikan alan koulutus katsotaan eduksi. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa käyttöpäällikkö Antti Lakkala, puh. 020 713 0800.

 

Bioliuotus ja vesienhallinta/operaattoreita

Tarjoamme reippaille, huolellisille, motivoituneille ja työtä pelkäämättömille opiskelijoille monipuolisia kesätöitä bioliuotuksen ja vesienhallinnan operaattorin vuorotyötehtävissä.

Kenttäoperaattorin tehtäviin kuuluu kasteluletkujärjestelmien, ilmapuhaltimien, pumppausten, putkilinjojen, venttiilien, instrumenttien ym. laitteiden tilan tarkkailu ja toiminnasta huolehtinen sekä näytteiden otto ja mittausten tekeminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu uppopumppauksien ja putkilinjojen asennusta. Hyvä fyysinen kunto katsotaan eduksi. Työ on vuorotyötä (keskeytymätön 10h päivätyö, 4 työpäivää + 4 vapaata).

Liuotus- ja neutralointiprosessien operaattorin tehtäviin kuuluu prosessin valvonta ja  mm. pumppausten, putkilinjojen, venttiilien ja automaatiolaitteiden tilan tarkkailu ja toiminnasta huolehtiminen sekä näytteiden otto ja mittausten tekeminen. Työ on vuorotyötä (keskeytymätön 3-vuorotyö, 12 h vuorot).

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa kenttäoperaattorin tehtävästä antaa käyttöinsinööri Mika Pöllänen ja liuotus- ja neutralointiprosessien operaattorin tehtävästä käyttöpäällikkö Marko Kangasjärvelä, puh. 020 713 0800.

 

Metallien talteenotto/operaattoreita sekä opintojensa loppupuolella oleville prosessin selvitys- ja dokumentointitehtäviä

Tarjoamme tekniikan alan opiskelijoille kesätöitä kenttäoperaattorin vuorotyötehtäviin sekä opintojen loppupuolella oleville prosessien selvitys- ja dokumentointitehtäviin.

Kenttäoperaattorin tehtävät liittyvät tuotantoprosessin ohjaamiseen ja sen ylläpitoon. Tehtävässä on eduksi aiempi kokemus teollisista tuotantoprosesseista sekä kunnossapidosta. Työ on vuorotyötä.

Prosessien selvitys- ja dokumentointitehtäviin kuuluu metallien talteenottoprosessin päivittäinen seuranta ja raportointi sekä prosessin ajotavan ohjeistaminen ja työohjeiden päivittäminen yhteistyössä osaston muun henkilöstön kanssa.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävästä antaa käyttöpäällikkö Pekka Huovinen, puh. 020 713 0800.

 

Laboratorio

Tarjoamme kesätöitä reippaalle, huolelliselle ja motivoituneelle opiskelijalle näytekäsittelyssä ja ympäristönäytteenhaussa sekä laboranttiopiskelijoille kaivoksen tuotanto-osastoja palvelevassa laboratoriossa.

Laborantin tehtäviin kuuluu mm. tuotantoprosessien laadunvalvonta sekä ympäristönäyteanalytiikka ja vesianalytiikka. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää aktiivista otetta työhön, hyviä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä. Eduksi katsotaan, jos hakijalla on kokemusta vastaavista tehtävistä prosessiteollisuudessa.

Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävästä antaa vt. laboratoriopäällikkö Minna Heikkinen, puh. 020 713 0800.

 

Mekaaninen kunnossapito/insinööri- ja asentajatehtävät

Tarjoamme insinööri- ja asentajaopiskelijoille kesätöitä toimihenkilö- tai työntekijätehtäviin mekaanisessa kunnossapidossa.

Mekaanisen kunnossapidon työnjohtajan tehtäviin kuuluu mekaanisten kunnossapitotöiden johtaminen yhteistyössä kunnossapidon muun organisaation kanssa.

Mekaanisen kunnossapidon asentajan tehtäviin kuuluu mm. tuotannon laitteiden ennakkohuolto- ja korjaustehtävät.
Ajoneuvoasentajan työtehtäviin kuuluu autojen ja koneiden huolto sekä kunnossapito. Raskaskoneasentajan kokemus tai koulutus katsotaan eduksi.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa ajoneuvoasentajan tehtävästä antaa liikkuvan kaluston kunnossapitopäällikkö Juha Kilpeläinen ja mekaanisen puolen tehtävistä mekaanisen kunnossapidon päälliköt Sampo Jauhiainen ja Pekka Lappalainen, puh. 020 713 0800.

 

Sähkö-automaatiokunnossapito/insinööri- ja asentajatehtävät

Tarjoamme insinööri- ja asentajaopiskelijoille kesätöitä toimihenkilö- ja työntekijätehtäviin sähkö-automaatio-osastolla.

Sähkö-automaatiotyönjohtaja/-suunnittelija organisoi kaivoksen sähköautomaatiotyöt. Työnjohtaja/-suunnittelija  työskentelee sähköautomaatio-osastolla tiiviissä yhteistyössä tuotanto-osastojen kanssa.

Sähkö-automaatioasentajan tehtäviin kuuluu sähkö- ja automaatioasennukset sekä ylläpito.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa työnjohtajan/-suunnittelijan tehtävästä antaa kunnossapitojohtaja Matti Rautiainen ja asentajan tehtävästä työnjohtajat Tero Pulkkinen ja Kalevi Mulari, puh. 020 713 0800.

 

Osto ja varastointi/ostajia

Tarjoamme kesätöitä oston työtehtäviin.

Työtehtäviin kuuluu ostotilausprosessin hoitaminen omatoimisesti ostajien kesälomien aikana. Myös erilaiset projektiluontoiset tehtävät sekä mahdolliset avustavat, rutiiniluontoiset tehtävät kaupallisella osastolla.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää. Kaupallisen alan ja ostotoimintojen kokemus katsotaan eduksi.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa osastopäällikkö Pentti Vihanto, puh. 020 713 0800.

 

Osto ja varastointi/varastotyöntekijöitä

Haemme kesäksi ahkeria ja tunnollisia varastotyöntekijöitä Terrafamen keskusvaraston ja etävarastojen pääosin inventointitehtäviin. Tarvittaessa tehtäviin kuuluu myös tavaroiden tarkastaminen ja hyllyttäminen.

Käytät työssäsi MAXIMO-varasto- ja kunnossapitojärjestelmää. Osa varastoistamme on lämmittämättömiä, joten työskentelet ajoittain ulkolämpötilaa vastaavissa olosuhteissa.

Olet oma-aloitteinen ja osaat työskennellä itsenäisesti, mutta myös asiakas-palveluhenkinen sekä parityöskentelyyn kykenevä. Sinulla on BC-ajokortti ja olet IT-taitoinen. Sinulla on vähintään tyydyttävä englannin kielen taito. Olet teknisen alan opintoja suorittava opiskelija tai jo valmistunut.

Varastotilojen siisteys ja toimintatapojesi systemaattisuus ovat meille tärkeitä. Toivomme, että olet huolellinen ja työotteesi on aikaansaava ja jämäkkä. Kiinnostus teknisiin laitteisiin, aikaisempi kokemus varastotyöstä, trukin ja kurottajan ajotaito katsotaan eduksi.

Työ on päivätyötä, mutta tuotantolaitoksen huoltotaukojen aikana voi kyseeseen tulla myös vuorotyö. Työn kesto on toukokuusta elokuuhun.

Lisätietoa tehtävästä antaa palvelupäällikkö Kari Hynynen, puh. 0400 186 023.

 

Suunnittelu- ja projektitehtävät

Tarjoamme tekniikan (prosessi-, sähkö/automaatio- ja konetekniikan) alan opiskelijoille kesätöitä suunnittelu- ja projektitehtäviin.

Tehtäviin kuuluu mm. suunnittelu- ja projektitehtävät sekä dokumentoinnin ylläpito. Toimit tiiviissä yhteistyössä tuotannon ja kunnossapidon kanssa.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävästä antaa osastopäällikkö Hannu Rimpiläinen,  puh. 020 713 0800.

 

Kesätöitä ympäristöalan opiskelijoille

Tarjoamme kesätöitä ympäristöalan opiskelijoille EHSQ (Environment, Health, Safety and Quality) -tiimissämme. Tehtäviin kuuluu mm. maastossa tehtävät ympäristömittaukset, näytteenottotehtävät sekä erilaiset tilastointi- ja selvitystyöt osaamisen mukaan. Työ sisältää paljon liikkumista maastossa ja tehdasalueella. B-ajokortti on työssä välttämätön.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää aktiivista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Eduksi katsotaan ympäristötarkkailuihin ja ympäristönäytteenottoon liittyvä osaaminen sekä kokemus kaivos- tai prosessiteollisuudesta.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävästä antaa ympäristöpäällikkö Elina Salmela, puh. 020 713 0800.

 

Kesätöitä turvallisuusalan opiskelijoille

Tarjoamme kesätöitä turvallisuusalan opiskelijoille. Tehtäviin kuuluu turvallisuuspuolen toimisto- ja kenttätehtäviä.   

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää aktiivista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

Lisätietoa tehtävästä antaa turvallisuuspäällikkö Timo Turrek, puh. 020 713 0800.

 

Kesätöitä henkilöstöhallinnossa

Tarjoamme kesätöitä henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen parissa. Tehtäviin kuuluu erilaisia avustavia tehtäviä muun muassa koulutusten, arkistoinnin sekä HR:n järjestelmien ja viestinnän parissa.   

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää aktiivista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tietotekniikan, erityisesti MS Office-työkalujen hyvä käyttöosaaminen on välttämätöntä. Lisäksi edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

Lisätietoa tehtävästä antaa tiistaisin klo 15-17 henkilöstöjohtaja Petri Parjanen, puh. 020 713 0800.

 

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen rekry@terrafame.fi 19.3.2017 mennessä. Laita hakemuksesi liitteeksi ansioluettelosi sekä mahdollinen opintorekisteriote tähän mennessä suorittamistasi opinnoista. Otsikoi viestisi hakemasi tehtävän nimikkeellä.

Hakemusten käsittely ja valintaprosessi on käynnissä koko hakuajan.