Vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisen YVA-menettely

Vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisen YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan teollisuusalueen vanhojen vesienkäsittelysakkojen poistamisesta, siirrosta ja loppusijoittamisesta syntyviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn aikana sakkojen loppusijoittamiselle tai niiden hyödyntämiselle pyritään löytämään mahdollisimman hyvä ja toimiva vaihtoehto.

Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee sekä maapohjaisissa altaissa että ns. geotuubeissa vanhoja vesienkäsittelysakkoja, jotka ovat muodostuneet pääasiassa vuonna 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon jälkeen rakennettujen kenttäpuhdistamoiden toiminnassa.

Varsinainen vaikutusten arviointi tehdään vuoden 2019 aikana. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään, minkä jälkeen Terrafame hakee totetuttamiskelpoiseksi todetulle vaihtoehdolle ympäristölupaa arviolta vuoden 2020 aikana.

 

Tutustu keskeisimpiin YVA-menettelyn dokumentteihin oheisen navigaation kautta.