Vesienhallinnan YVA

Vesienhallinnan YVA

Terrafamen vesienhallinnan YVA-menettelyssä arvioitiin kerätyn tarkkailuaineiston sekä päivitettyjen virtaus- ja vedenlaatumallinnusten avulla kaivokselta johdettavien puhdistettujen vesien vaikutuksia Nuasjärveen erilaisilla kuormitusvaihtoehdoilla.

Tutustu keskeisimpiin YVA-menettelyn dokumentteihin oheisen navigaation kautta.