YVA-ohjelma

YVA-ohjelma

Tutustu Kolmisopen malmiesiintymän hyödyntämistä sekä kaivospiirin laajentamista käsittelevään YVA-ohjelmaan. YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arviointimenetelmistä sekä arvio hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulusta. YVA-menettely on osa ympäristölupaprosessia.

YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuuden webcast-tallenteen voit katsoa tästä.