Seurantaryhmän tapaamiset

Seurantaryhmän tapaamiset

YVA-menettelyissä hyödynnetään seurantaryhmiä, joiden tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa Terrafamen, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kesken. Seurantaryhmän edustajat seuraavat YVA-menettelyn kulkua ja esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arviointiohjelman, arviointiselostuksen sekä sitä tukevien selvitysten laadinnasta.

Seurantaryhmän jäsenet edustavat niitä kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Edustettuina voivat hankkeesta riippuen alla esimerkiksi lähialueen asukkaat, vaikutusalueen kunnat, vesi- ja maa-alueiden omistajat sekä paikallisyhdistykset.