Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus YVA

Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus YVA

Terrafamen kaivospiirin alueella on kaksi todennettua malmiesiintymää: Kuusilampi, jossa sijaitsee yhtiön nykyinen avolouhos, sekä Kolmisoppi, jonka hyödyntämisen aloittamista suunnitellaan 2020-luvun loppupuolelle. Yhdessä nämä malmiesiintymät mahdollistavat kaivos- ja metallituotannon jatkumisen mahdollisesti jopa 50-60 vuotta. Jotta esiintymien täysimääräiselle hyödyntämiselle tarpeelliset uudet sivukivi- ja sekundäärialueet voidaan rakentaa, nykyistä kaivospiiriä suunnitellaan laajennettavan vastaavasti.

Terrafame on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) keväällä 2020 Kolmisopen malmiesiintymän hyödyntämiseen liittyvien toimintojen, Kolmisoppijärven vesistöjärjestelyjen sekä kaivospiirin laajentamisen vaikutusten arvioimiseksi. Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajentaminen muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota on tarkoituksenmukaista tarkastella samassa arviointiprosessissa.

Varsinainen vaikutusten arviointi tehdään vuoden 2020 aikana. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään, minkä jälkeen Terrafame hakee toteuttamiskelpoiseksi todetulle vaihtoehdolle ympäristölupaa.

 

Tutustu keskeisimpiin YVA-menettelyn dokumentteihin oheisen navigaation kautta.

 


Lisätietoja:

Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmän Kolmisopen YVA-selostuksesta (21.2.2022)

YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuuden webcast-tallenne (25.8.2021)

Ympäristölupaprosessi Kolmisopen esiintymän hyödyntämiseksi etenee – Kainuun ELY-keskus kuuluttanut hanketta koskevan YVA-selostuksen (20.7.2021)

YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuuden webcast-tallenne (15.4.2020)

Terrafame toimittanut Kolmisopen esiintymän hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kainuun ELY-keskukselle (7.4.2020)

Terrafame käynnistää YVA-menettelyn Kolmisopen malmiesiintymän hyödyntämiseksi sekä kaivospiirin laajentamiseksi vastaamaan tulevaisuuden tarpeita (30.1.2020)

YVA-menettelyn hankesivut ymparisto.fi-palvelussa